Ontdek onze projec­top­los­singen
Thuis in elk soort gebouw


Van kantoor tot hotel en van zieken­huis tot woon­huis: gebouwen komen tot leven met een veel­zij­dige elektrische infrastructuur.
Kijk voor nog meer inspi­ratie bij de refe­ren­tie­pro­jecten.

hager-oplossingen-kantoren

Kantoren

kantoren
projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

hotels
projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

zorg
projectoplossingen voor retail

Retail

retail
projectoplossingen voor woningen

Woningen

woningen


Zet onze
exper­tise in

Zeker met Hager

We bieden inno­va­tieve oplossingen voor ieder type gebouw of woning. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met het bedrijf, de woon­wensen of nieuwe tech­no­lo­gieën. Slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 
unimes energieverdeler hager

Ener­gie­dis­tri­butie

Ener­gie­dis­tri­butie van groot tot klein: ontworpen en gebouwd door speci­a­listen, snel en veilig geïn­stal­leerd en eenvoudig uit te breiden.

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Ener­giema­na­ge­ment

Ener­gie­ver­bruik contro­leren en beheren en daarmee besparen, zonder conces­sies te doen aan kwali­teit en veilig­heid. 

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

Gebouwen worden slimmer, veiliger, comfor­ta­beler en zuiniger met onze geavan­ceerde oplossingen voor auto­ma­ti­se­ring.

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data, door het hele gebouw, waar je het nodig hebt. Slim kabel­ma­na­ge­ment voor nu en voor­be­reid op de toekomst.

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Instal­la­tie­gemak, topkwa­li­teit en een einde­loze keuze uit designs, van klas­siek tot modern. En drie stijl­volle stan­daard­se­ries. 

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen maatwerk berkerdesign productie

Maat­werk

Met onze experts komen we samen tot iedere maat­werk­op­los­sing. Voor verdelers, maar ook voor bijvoor­beeld wandgoten en scha­ke­laars.

Ontdek onze kracht


Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Project­voor­beelden waar onze oplossingen
het verschil maken

Refe­ren­tie­pro­jecten uitge­licht

Samen met onze partners brachten we talloze projecten tot een goed einde. Van zieken­huizen tot villa's en van winkel­centra tot hotels. Onze instal­la­ties en oplossingen vind je in gebouwen door heel Nederland. Inspi­ratie nodig? We lichten een paar mooie voor­beelden voor je uit.

project ah buiten

Zeker­heid met 
Hager Services

Service & onder­houd 

Peri­o­diek onder­houd is van belang voor een betrouw­bare werking van je ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem. Wij nemen je de zorg uit handen. Ontdek ons uitge­breide service- en onder­houds­aanbod.
project ijsselland onderhoud

Je bent bij ons
aan het juiste adres

Waar je ook in het bouw­proces staat: we denken graag met je mee in iedere fase van je project. Met alle betrokken markt­par­tijen.

projectoplossingen voor installateurs

Instal­la­teurs

Een breed aanbod oplossingen en vergaande support.

Dit doen we voor je

projectoplossingen voor adviseurs

Advi­seurs

Samen tot de beste oplossing komen voor jouw project.

Op ons kun je rekenen

projectoplossingen voor architecten

Archi­tecten

Inspi­re­rende project­voor­beelden en uitste­kend maat­werk. 

Zo onder­steunen we

projectoplossingen voor investeerders

Gebouw­ei­ge­naren en inves­teer­ders

Je pand meer waard maken. Wij denken mee.

Schakel ons hier­voor in

projectoplossingen voor energie-infrabedrijven

Energie-infrabedrijven

Speciale oplossingen voor jouw vakge­bied.  

Zie wat we voor je doen

projectoplossingen voor eindgebruikers

Bewo­ners

Je woning veilig, comfor­tabel én mooi met onze producten.

Lees er meer over


Onze partners: onmis­baar voor goede beschik­baar­heid en exper­tise

projectoplossingen groothandelaren

Groothandel

Een hecht distri­bu­tie­net­werk voor onze klanten, samen met jou als partner.

Zo zorgen we daar samen voor

projectoplossingen voor paneelbouwers

Paneel­bouwer

Een tech­nisch en kwali­ta­tief hoog­waar­dige oplossing volledig verzorgd door jou als partner.

Kijk hoe we samen­werken

projectoplossingen voor system integrators

System inte­grator

Zet je exper­tise in gebouw­au­to­ma­ti­se­ring in en werk met ons samen in het netwerk domo­ti­ca­part­ners.

Lees meer over domo­ti­ca­part­ners


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.