Maat­werk voor elke wens in elek­tro­tech­niek

Van kabel­goot tot scha­ke­laar

Wij leveren vaak maat­werk om aan speci­fieke wensen van klanten te voldoen. Dat geldt uiter­aard voor een ener­gie­ver­deel­sys­teem, dat volgens specificaties wordt ontworpen. Maar ook kabel­ma­na­ge­ment en schakelmateriaal zijn op indi­vi­duele wensen af te stemmen. De afde­ling Manufaktur levert op maat. 

maatwerk-schakelaars-kabelgoot

Maat­werk voor elke situ­atie

Elektra met een persoon­lijke touch

De schakel- en verdeel­in­rich­ting is natuur­lijk altijd een op maat gemaakt systeem dat we samen ontwerpen voor jouw speci­fieke situ­atie. Maar wist je dat we ook wandgoten en schakelmateriaal hele­maal op jouw wensen kunnen afstemmen? We leveren maat­werk dat voldoet aan al je eisen. 

 

Denk maar eens aan een wand­goot in een opval­lende kleur of in een afwij­kende maat of vorm zodat het naad­loos aansluit in de ruimte. En wat denk je van een scha­ke­laar van hout, steen of inge­legd met Swaro­vski-kris­tallen? Onze experts van Manufaktur gaan met jou om de tafel, inven­ta­ri­seren indi­vi­duele wensen en creëren een oplossing op maat. Tot in de kleinste details.Unieke service

De voor­delen van onze maat­werkser­vice, voor kabel­ma­na­ge­ment, voor schakelmateriaal, voor je ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem.
Eigen­lijk voor elke indi­vi­duele project­wens. Ontdek ze zelf.

 

 
productontwikkeling hager

Eén aanspreek­punt

Een complete slimme elektrische installatie die voldoet aan alle wensen en eisen? Je werkt met één aanspreek­punt voor advies en hulp door het hele ontwik­kel­proces heen.

utiliteit samenwerking

Bespaar tijd

Project­ma­na­ge­ment? Laat dat maar aan ons over. Onze project­lei­ders zorgen voor een soepel en samen­han­gend proces. Van ontwerp tot ontwik­ke­ling en productie. En onder­tussen onder­houden we nauw contact over de voort­gang.

projectoplossingen maatwerk productie mensen

Gedegen kwali­teit

Of het nu gaat om grond­stoffen of producten van leve­ran­ciers: we gaan voor constante kwali­teit. Dat bete­kent geen gaten, geen zwakke plekken en consis­tentie in afwerking.

project aka

Profi­teer van kennis

Een assor­ti­ment dat bijna elk onder­deel van elektrische instal­la­ties bevat, diep­gaande kennis, jaren­lange prak­tijk­er­va­ring en een enorm netwerk: jouw project profi­teert van onze achter­grond in de instal­la­tie­branche. 

van de

For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Maat­werk creëert de juiste look & feel

Zoek je iets unieks? Denk eens aan deze oplossingen.

Wanneer het aankomt op design op maat denken we graag met je mee. Jouw elektrische installatie krijgt zo precies de uitstra­ling die bij jouw project past. 

project antje van de statie

Schakelmateriaal

Een indi­vi­duele touch aan scha­ke­laars geven met speciaal materiaal of een aparte kleur? Niets is ons te gek.

projectoplossingen kabelmanagement wand in maatwerkkleur

Kabel­ma­na­ge­ment

Asym­me­tri­sche, schuine of dubbele goot? Bijzon­dere kleur of speciale lengte? Kan alle­maal.

projectoplossingen maatwerk kabelmanagement mediazuil

Media­zuilen

In elk kantoor of school­ge­bouw creëren wij in een hand­om­draai slimme ruimtes met op maat gemaakte media­zuilen.

projectoplossingen deurcommunicatie maatwerk

Deur­com­mu­ni­catie

Speaker, camera, intel­li­gent slot: onze deur­com­mu­ni­ca­tie­sys­temen stemmen we hele­maal af op indi­vi­duele wensen.Ook een verdeler
is maat­werk

Kies je ervoor om jouw ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem op maat te laten ontwerpen door ons Service & Compe­tence Center?
We helpen je graag van de budget­te­ring tot en met het inhuizen en in bedrijf stellen van jouw installatie. Ook voor het nood­za­ke­lijke onder­houd ná ople­ve­ring ben je bij ons aan het juiste adres. Onze project­ma­na­gers staan je tijdens fase bij. 

projectoplossingen infographic projectondersteuning

Unieke wensen?
Ga voor maat­werk

Eigen­lijk kun je ons maat­werk niet in een brochure vangen. Unieke oplossingen ontstaan uit goed overleg tussen jou en onze experts. En, zo komen we ook tot de beste resul­taten. Toch een indruk krijgen van wat er alle­maal mogelijk is? In onze Engels­ta­lige brochure ‘The world of indi­vi­dual solutions’ staat een aantal inspi­re­rende voor­beelden. Uiter­aard kunnen we veel meer voor je bete­kenen. We zijn benieuwd naar jouw unieke maat­werk­wensen.