Betrouwbare energieverdeling in elk gebouw

Verdeelsystemen van klein tot 6300 A

Met de hoofd­ver­de­lers en onder­ver­de­lers van Hager creëer je een veilige energieverdeling in elk gebouw, van woning tot zieken­huis. 

verdeelsystemen installatie

Ener­gie­verdeling:
het hart van elk gebouw

Veilig, betrouw­baar, robuust en flexibel: dat zijn onze ener­gie­ver­de­lers. Onze elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties voelen zich thuis in elk gebouw. Van een groot zieken­huis met een grote en inge­wik­kelde ener­gie­be­hoefte tot een rijtjes­wo­ning: onze systemen voor ener­gie­dis­tri­butie vormen een solide basis.


We ontwerpen, maken en leveren kleine verdelers en grote systemen tot 6300 A. Die kenmerken zich alle­maal door opti­male pres­ta­ties, ener­gie­zui­nig­heid, instal­la­tie­gemak en de moge­lijk­heid tot systeem­uit­brei­ding in de toekomst. Uiter­aard volgens inter­na­ti­o­nale normen en passend in de bestaande esthe­tiek van het gebouw.


Of het nu gaat om een kantoor, hotel, retail, woningen of appar­te­men­ten­com­plexen: onze ener­gie­ver­de­lers zijn flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met bedrijfs­groei, woon­wensen of nieuwe tech­no­logie. En zo veel­zijdig dat ze ook nu alles bieden wat jouw klant nodig heeft. Zo over­tref je elke verwach­ting. 


Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.


For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.


Alles voor de perfecte installatie

We hebben alles in huis voor een complete elek­tro­tech­ni­sche infra­struc­tuur. Of het nu gaat om een woning of een immens distri­bu­tie­cen­trum: bij ons ben je aan het juiste adres voor een betrouwbare en veilige energieverdeling. 

project openlucht museum arnhem

Univers N HS

Het bekende gebruiksvriendelijke Univers-systeem met bouwunits in een uitvoering t/m 1600 A.

Meer over Univers N HS

project winkelhof unimesverdeler

Unimes H

Tot en met bouwvorm 4b is Unimes H een bewezen systeem voor installatievraagstukken t/m 6300 A.

Meer over Unimes H

project boskalis railkoker

Railkoker Unibar H

Onze service-afdeling adviseert je graag over de voordelen en mogelijkheden van power busbar.

Ontdek onze railkokeroplossing

project ijsselland onderhoud

Vermogensautomaten

Betrouwbare vermogensautomaten maken al jaren deel uit van onze hoofdverdelers.

Ontdek het aanbod


Ook in wo­ning­bouwprojecten

Samengestelde verdelers in 600 varianten

Voor woningbouwprojecten heb je de keuze uit een groot aantal moderne en doordachte verdelers, die snel te installeren zijn. Zoals groepenkast Vision - een van onze bekendste woningbouwoplossingen; ook als PV-oplossing en met stekerbare aansluiting.

hager-product: vision groepenkast monteur

Ener­gie­ver­de­lers
op maat

Gebouwd door een com­pe­ten­te part­ner

Een uni­ver­se­le op­los­sing die toe­ge­spitst is op jouw si­tu­a­tie, wen­sen en ener­gie­be­hoef­ten. Jouw project is bij de paneelbouwers in ons netwerk in goede handen. Van het bouwen van je systeem tot het in bedrijf stellen daarvan op locatie. 

Vind je paneelbouwpartner
paneelbouwpartner hager

Ont­zor­ging:
Ha­ger Ser­vi­ces

Maak gebruik van onze expertise

Om­vang­rijk pro­ject, spe­ci­fie­ke om­stan­dig­he­den of ge­woon hulp no­dig op het gebied van energiedistributie? Van de ont­werp­fa­se tot en met de in­stal­la­tie én het noodzakelijke onderhoud daarna: wij ont­zor­gen je. We ver­tel­len je graag meer over ons serv­ice­pak­ket.

Lees meer over Hager Services
hager services verdeleronderhoud

In deze pro­jec­ten zit
een technisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofdverdeler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp

Maatwerk installatie voor Rotterdam Ahoy Convention CentreBe­kijk onze bro­chu­res voor uti­li­teits­op­los­sin­gen