Productgroepafbeelding Schakelmateriaal | Hager NL
Productgroepafbeelding In­bouw­ele­men­ten voor designse­ries | Hager NL

In­bouw­ele­men­ten voor designse­ries In­bouw­ele­men­ten voor designse­ries

Ons modulaire systeem maakt de mon­ta­ge en keu­ze voor een design een­vou­dig. Alle voor­ko­men­de func­ties zijn be­schik­baar.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker S.1 | Hager NL

Designse­rie berker S.1 Designse­rie berker S.1

De stijl­vol­le stan­daard in meer­de­re va­ri­an­ten qua kleur en materiaal met een bij­zon­der breed as­sor­ti­ment.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker S.1 IP44 | Hager NL

Designse­rie berker S.1 IP44 Designse­rie berker S.1 IP44

De stijl­vol­le stan­daard met ka­rak­te­ris­tiek ge­welfd fra­me in spat­wach­ter­dich­te IP44-uit­voe­ring.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker B.3 | Hager NL

Designse­rie berker B.3 Designse­rie berker B.3

Af­dekra­men van aluminium in meer­de­re va­ri­an­ten com­bi­neer je met de cen­tra­le ele­men­ten die ook in S.1 toe­ge­past wor­den. Zo geef je jouw installatie een persoon­lijk tin­tje.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker B.7 | Hager NL

Designse­rie berker B.7 Designse­rie berker B.7

Af­dekra­men in gro­te­re di­men­sies en ver­schil­len­de materiaal­soor­ten ge­ven jouw installatie een ken­mer­kend ui­ter­lijk.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker Q.1 | Hager NL

Designse­rie berker Q.1 Designse­rie berker Q.1

Het design met scha­duw­rand en soft-­fi­nish afwerking zorgt voor een bij­zon­de­re be­le­ving. Het bre­de as­sor­ti­ment zorgt voor veel mogelijk­he­den.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker Q.3 | Hager NL

Designse­rie berker Q.3 Designse­rie berker Q.3

De strak­ke va­ri­ant met soft-­fi­nish afwerking en bre­de as­sor­ti­ment vindt zijn toe­pas­sing in veel ver­schil­len­de installaties.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker Q.7 | Hager NL

Designse­rie berker Q.7 Designse­rie berker Q.7

Schakelmateriaal dat zweeft op de wand? Het kan met Q.7 af­dekra­men waar een trans­pa­ran­te ba­sis wordt ge­com­bi­neerd met kunst­stof of ech­te materialen.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker K.1 | Hager NL

Designse­rie berker K.1 Designse­rie berker K.1

Recht­hoe­kig en asym­me­trisch. Ken­mer­ken die in de 70'er ja­ren al toe­ge­past wer­den en in dit design van kunst­stof ge­ac­tu­a­li­seerd zijn.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker K.5 | Hager NL

Designse­rie berker K.5 Designse­rie berker K.5

Recht­hoe­kig en asym­me­trisch, ge­com­bi­neerd met een afwerking van edel­staal of aluminium.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker R.1 | Hager NL

Designse­rie berker R.1 Designse­rie berker R.1

Rond en vier­kant, twee ele­men­tai­re vor­men ge­com­bi­neerd met ech­te materialen en ron­de hoe­ken in één design. De ac­tu­e­le va­ri­ant van eer­de­re berker-designs.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker R.3 | Hager NL

Designse­rie berker R.3 Designse­rie berker R.3

Rond en vier­kant, twee ba­sic vor­men ge­com­bi­neerd met ech­te materialen en rech­te hoe­ken. Een aan­spre­ken­de ac­tu­e­le va­ri­ant van vroe­ge­re designs.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker R.8 | Hager NL

Designse­rie berker R.8 Designse­rie berker R.8

Een ele­gan­te 3 mm dun­ne glas­plaat maakt R.8 tot een van de meest slan­ke schakelaar­pro­gram­ma's op de markt. Te com­bi­ne­ren met in­zet­stuk­ken uit de pro­gram­ma's R.1 en R.3.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker 1930 | Hager NL

Designse­rie berker 1930 Designse­rie berker 1930

Se­rie 1930: een klas­siek ui­ter­lijk met mo­der­ne tech­niek. Ook in een va­ri­ant van echt Ro­sent­hal por­se­lein.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker 1930 Por­se­lein made by Ro­sent­hal | Hager NL

Designse­rie berker 1930 Por­se­lein made by Ro­sent­hal Designse­rie berker 1930 Por­se­lein made by Ro­sent­hal

Se­rie 1930: een klas­siek ui­ter­lijk met mo­der­ne tech­niek ge­com­bi­neerd met Ro­sent­hal por­se­lein.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker Glas | Hager NL

Designse­rie berker Glas Designse­rie berker Glas

Se­rie Glas: een klas­siek ui­ter­lijk met mo­der­ne tech­niek ge­com­bi­neerd met ge­hard glas.

Productgroepafbeelding Designse­rie berker R.­clas­sic | Hager NL

Designse­rie berker R.­clas­sic Designse­rie berker R.­clas­sic

Ron­de designs ho­ren bij ons. Se­rie R.­clas­sic zet dit voort in een mo­dern jas­je.

Productgroepafbeelding Mo­du­les berker.­Net - elek­tro­nisch schakelen en dim­men | Hager NL

Mo­du­les berker.­Net - elek­tro­nisch schakelen en dim­men Mo­du­les berker.­Net - elek­tro­nisch schakelen en dim­men

Berker.­Net, het elek­tro­ni­sche plat­form voor schakelen, dim­men en ja­loe­zie­be­stu­ring. De ba­sis voor ver­der com­fort in je installatie.

Productgroepafbeelding Quic­k­link - draad­loos schakelen | Hager NL

Quic­k­link - draad­loos schakelen Quic­k­link - draad­loos schakelen

De drukknop pro­gram­meer­me­tho­de Quic­k­link is ide­aal bij re­no­va­tie en uit­brei­din­gen. Aan­pas­sing aan be­dra­ding is niet nood­za­ke­lijk.

Productgroepafbeelding Ex­clu­sie­ve be­die­nin­gen berker TS | Hager NL

Ex­clu­sie­ve be­die­nin­gen berker TS Ex­clu­sie­ve be­die­nin­gen berker TS

Een ex­clu­sief be­dien­ele­ment met stijl­vol­le glas­plaat. Knop­pen van me­taal of ech­te ey­e-­cat­chers met Swa­ro­v­ski ele­ments.

Productgroepafbeelding Com­pact schakelmateriaal berker In­te­gro Flow | Hager NL

Com­pact schakelmateriaal berker In­te­gro Flow Com­pact schakelmateriaal berker In­te­gro Flow

Hel­de­re, ede­le vor­men en de klein­ste af­me­tin­gen, met een zeer klei­ne in­bouw­diep­te: daar­mee biedt In­te­gro Flow vele toe­pas­singsmogelijk­he­den.

Productgroepafbeelding Wa­ter­dicht schakelmateriaal berker W.1 (IP55) | Hager NL

Wa­ter­dicht schakelmateriaal berker W.1 (IP55) Wa­ter­dicht schakelmateriaal berker W.1 (IP55)

Onze wa­ter­dich­te schakelmateriaal­se­rie W.1 is ex­treem ro­buust, fraai vorm­ge­ge­ven, mon­ta­gevriendelijk en heeft een breed aan­bod van func­ties.

Productgroepafbeelding Op­bouwschakelmateriaal | Hager NL

Op­bouwschakelmateriaal Op­bouwschakelmateriaal

Een op­ti­ma­le oplossing voor de installatie in dro­ge ruim­tes. Ge­schikt voor mon­ta­ge met op de wand ge­mon­teer­de be­ka­be­ling.

Van mooi standaard tot luxe modern of klassiek: berker-designs schakelmateriaal

Je kunt bij ons kiezen uit een breed aanbod van mooi schakelmateriaal met hoogwaardige functionaliteit. Het zijn de kleine details die ertoe doen. Slimme oplossingen voor eenvoudige montage in elke stap van het installatieproces. Ons schakelmateriaal installeer je snel, zonder onnodige handelingen en met minimaal schroeven. Ook met ons standaard schakelmateriaal kom je niets tekort. Je kiest bij ons uit drie series - S.1, Q.1 en Q.3 - in meerdere kleuren en afwerkingen. Er past er zeker een bij jouw project.