Productgroepafbeelding Hoofd­com­po­nen­ten scha­ke­len en be­vei­li­gen | Hager NL
Productgroepafbeelding Ver­mo­gens­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten h3+ | Hager NL

Ver­mo­gens­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten h3+ Ver­mo­gens­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten h3+

De nieu­we ge­ne­ra­tie h3+ MCC­B’s ga­ran­deert be­trouw­ba­re be­vei­li­ging te­gen over­be­las­ting en kort­slui­ting in com­bi­na­tie met ge­rich­te, geïn­te­greer­de ener­gie­be­wa­king.

Productgroepafbeelding Ver­mo­gens­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten h3 | Hager NL

Ver­mo­gens­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten h3 Ver­mo­gens­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten h3

De h3 MCC­B’s ga­ran­de­ren een be­trouw­ba­re be­vei­li­ging te­gen over­be­las­ting en kort­slui­ting.

Productgroepafbeelding Mes­pa­troon- en vei­lig­he­den­last­schei­ders | Hager NL

Mes­pa­troon- en vei­lig­he­den­last­schei­ders Mespatroon- en veilighedenlastscheiders

Voor het be­vei­li­gen met smelt­vei­lig­he­den is een breed sca­la mes­pa­troon­last­schei­ders en NH-­pa­troon­last­schei­derstro­ken be­schik­baar.

Productgroepafbeelding Last­schei­ders en last­om­scha­ke­laars | Hager NL

Last­schei­ders en last­om­scha­ke­laars Last­schei­ders en last­om­scha­ke­laars

Uit­ge­brei­de ran­ges in ver­schil­len­de uit­voe­rings­vor­men en een veel­zij­dig pak­ket toe­be­ho­ren. Dit al­les met een­vou­di­ge mon­ta­ge.

Productgroepafbeelding NH-S­melt­vei­lig­he­den | Hager NL

NH-S­melt­vei­lig­he­den NH-S­melt­vei­lig­he­den

Hoge be­trouw­baar­heid, lage warm­te­dis­si­pa­tie, lan­ge le­vens­duur en in­no­va­tie voor een be­drijfs­ze­ke­re in­stal­la­tie in bouw­groot­te NH000 t/m NH4.

Productgroepafbeelding DII, DIII en D0 ze­ke­rin­gen | Hager NL

DII, DIII en D0 ze­ke­rin­gen DII, DIII en D0 ze­ke­rin­gen

Hoge kwa­li­teits­ze­ke­rin­gen die al sinds be­gin van de 20e eeuw hun waar­de in de markt be­wij­zen.

Productgroepafbeelding Ci­lin­dri­sche ze­ke­rin­gen | Hager NL

Ci­lin­dri­sche ze­ke­rin­gen Ci­lin­dri­sche ze­ke­rin­gen

Hoge be­trouw­baar­heid, lage warm­te­dis­si­pa­tie en lan­ge le­vens­duur ken­mer­ken dit as­sor­ti­ment.

Downloads

 • Technische bijlage

 • NH-mespatroonlastscheiders

  Technische bijlage NH-mespatroonlastscheiders

  PDF
  505 KB
 • Veilighedenlastscheiders blokvorm

  Technische bijlage veilighedenlastscheiders blokvorm

  PDF
  528 KB
 • Cascade- en selectiviteitstabellen

  PDF
  406 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
 • Technische informatie

 • PDF
  8 MB
 • PDF
  4 MB
Weitere Downloads

Downloads

 • Technische bijlage

 • NH-mespatroonlastscheiders

  Technische bijlage NH-mespatroonlastscheiders

  PDF
  505 KB
 • Veilighedenlastscheiders blokvorm

  Technische bijlage veilighedenlastscheiders blokvorm

  PDF
  528 KB
 • Cascade- en selectiviteitstabellen

  PDF
  406 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
 • Technische informatie

 • PDF
  8 MB
 • PDF
  4 MB
Weitere Downloads

Uitgebreid aanbod hoofdcomponenten

Elke schakel- en verdeelinrichting heeft een schakelaar en/of beveiliging in de inkomende en afgaande voedingen. Een uitgebreid aanbod van vermogensautomaten, lastscheiders, lastomschakelaars, veilighedenlastscheiders, mespatroonlastscheiders en NH-patroonlastscheiderstroken biedt altijd de juiste oplossing voor een optimale beveiliging en schakeling van de installatie.