Productgroepafbeelding Modulair schakelen en beveiligen | Hager NL
Productgroepafbeelding Installatie­au­to­ma­ten | Hager NL

Installatie­au­to­ma­ten Installatieautomaten

On­der­schei­dend in gro­te ver­schei­den­heid en kwa­li­teit. Be­schik­baar van 0,5 t/m 125 A, met B-/C-/D-­ka­rak­te­ris­tiek en ge­schikt voor kort­sluit­stro­men van 4,5 t/m 15 kA.

Productgroepafbeelding Aard­lek­au­to­ma­ten HACO | Hager NL

Aard­lek­au­to­ma­ten HACO Aard­lek­au­to­ma­ten HACO

Aard­lek­au­to­ma­ten (HA­CO) beveiligen te­gen kortsluiting, over­stroom en lek­stroom. Een com­bi­na­tie van installatie­au­to­maat en aard­lekschakelaar in één com­po­nent.

Productgroepafbeelding Aard­lekschakelaars | Hager NL

Aard­lekschakelaars Aard­lekschakelaars

Beveiligen mens en dier te­gen lek­stro­men in de installatie. Voor ie­de­re toe­pas­sing biedt Hager een pas­sen­de aard­lekschakelaar om vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Productgroepafbeelding Blik­sem- en over­span­nings­be­vei­li­ging | Hager NL

Blik­sem- en over­span­nings­be­vei­li­ging Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Over­span­nin­gen kun­nen zo­wel bij per­so­nen als goe­de­ren gro­te scha­de ver­oor­za­ken. Onze blik­sem- en over­span­nings­be­vei­li­gin­gen bie­den een be­trouw­ba­re be­scher­ming hier­voor.

Productgroepafbeelding Mo­tor­be­vei­li­gingsschakelaars | Hager NL

Mo­tor­be­vei­li­gingsschakelaars Motorbeveiligingsschakelaars

Een reeks van mo­tor­be­vei­li­gingsschakelaars voor 0,1 t/m 32 A.

Productgroepafbeelding Door­ver­bin­dings­rails | Hager NL

Door­ver­bin­dings­rails Doorverbindingsrails

Door­ver­bin­dings­rails voor installatie­au­to­ma­ten, aard­lekschakelaars, aard­lek­au­to­ma­ten en over­span­nings­be­vei­li­gin­gen. ­Keu­ze­hulp door­ver­bin­dings­rails

Productgroepafbeelding Componenten voor PV-installaties (p­ho­tovoltaic) | Hager NL

Componenten voor PV-installaties (p­ho­tovoltaic) Componenten voor PV-installaties (p­ho­tovoltaic)

Hager biedt di­ver­se componenten voor installaties rond­om de­cen­tra­le ener­gie­op­wek­king, zo­als zon­ne-­ener­gie.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Keuzehulp

  doorverbindingsrails

  PDF
  873 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads

Modulaire componenten voor schakelen en beveiligen

Een breed pakket modulaire componenten maakt je schakel- en verdeelinrichting compleet. Met onze modulaire componenten, zoals installatieautomaten, aardlekschakelaars, aardlekautomaten en overspanningsbeveiligingen, breng je betrouwbaarheid en veiligheid in de installatie. Het design van de componenten geeft een net en rustig uiterlijk in de verdeler. Slimme eigenschappen, zoals quickconnect-aansluittechniek, removability en quickbusbar maken het werk lichter. De componenten hebben hetzelfde frisse design, waarvan het transparant blauwe frontlabel een fraai en functioneel element is.