Productgroepafbeelding Ver­deel­sys­te­men | Hager NL
Productgroepafbeelding Sa­men­ge­stel­de groe­pen­ver­de­lers Vi­si­on | Hager NL

Sa­men­ge­stel­de groe­pen­ver­de­lers Vi­si­on Samengestelde groepenverdelers Vision

Groe­pen­ver­de­ler Vi­si­on staat voor maxi­maal mon­ta­ge­ge­mak. Een ruim aan­bod com­pleet ge­as­sem­bleer­de groe­pen­ver­de­lers voor de wo­ning­bouw.

Productgroepafbeelding Ver­de­lers t/m 125 A - Kunst­stof | Hager NL

Ver­de­lers t/m 125 A - Kunst­stof Ver­de­lers t/m 125 A - Kunst­stof

Of het nu gaat om groot­te, af­dich­tings­graad of de­sig­n: we heb­ben voor ie­de­re toe­pas­sing een pas­sen­de ver­de­lerop­los­sing.

Productgroepafbeelding Veld­ver­de­lers t/m 125 A - Plaat­staal | Hager NL

Veld­ver­de­lers t/m 125 A - Plaat­staal Veld­ver­de­lers t/m 125 A - Plaat­staal

De ide­a­le be­hui­zing voor eind­dis­tri­bu­tie van ener­gie in een ge­bouw. Ge­maakt van 1 mm dik plaat­staal en ver­krijg­baar in dub­bel geï­so­leer­de en IP44-uit­voe­ring.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers, diep­te 205 mm, IP30/44/54 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers, diep­te 205 mm, IP30/44/54 Uni­vers ver­de­lers, diep­te 205 mm, IP30/44/54

Mon­teer snel­ler een pro­fes­si­o­ne­le ver­de­lerop­los­sing door het quick­s­et op­han­graam.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers, diep­te 275 mm, IP55 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers, diep­te 275 mm, IP55 Uni­vers ver­de­lers, diep­te 275 mm, IP55

Voor hoge vei­lig­heids­ei­sen en be­scher­mings­graad IP55 wordt in het Uni­vers-­sys­teem 1,5 mm dik plaat­staal ge­bruikt.

Productgroepafbeelding Ka­be­l­in­voer­units voor wand­ver­de­lers | Hager NL

Ka­be­l­in­voer­units voor wand­ver­de­lers Ka­be­l­in­voer­units voor wand­ver­de­lers

Com­for­ta­bel IP44 en IP54 wand­ver­de­lers aan­slui­ten met ka­bels tot 150 mm2. Vol­doen­de mon­ta­ge­ruim­te en op­ti­ma­le toe­gan­ke­lijk­heid.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers, diep­te 275/400 mm, IP41 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers, diep­te 275/400 mm, IP41 Uni­vers ver­de­lers, diep­te 275/400 mm, IP41

Voor hoge vei­lig­heids­ei­sen en be­scher­mings­graad IP41 wordt in het Uni­vers-­sys­teem 1,5 mm dik plaat­staal ge­bruikt.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers, diep­te 400 mm, IP55 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers, diep­te 400 mm, IP55 Uni­vers ver­de­lers, diep­te 400 mm, IP55

Per­fec­te op­los­sing in vele toe­pas­sin­gen waar hoge ei­sen wor­den ge­steld aan de vei­lig­heid: wand- en staan­de ver­de­lers Uni­vers IP55.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers kop­pel­baar, diep­te 400 mm en 600 mm, IP41 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers kop­pel­baar, diep­te 400 mm en 600 mm, IP41 Uni­vers ver­de­lers kop­pel­baar, diep­te 400 mm en 600 mm, IP41

Tot in de de­tails ge­op­ti­ma­li­seer­de kop­pel­ba­re staan­de ver­de­lers voor zwaar ge­bruik. Toe­komst­ge­richt in­bouw­sys­teem.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers kop­pel­baar, diep­te 400 mm en 600 mm, IP54 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers kop­pel­baar, diep­te 400 mm en 600 mm, IP54 Uni­vers ver­de­lers kop­pel­baar, diep­te 400 mm en 600 mm, IP54

Tot in de de­tails ge­op­ti­ma­li­seer­de kop­pel­ba­re staan­de ver­de­lers voor zwaar ge­bruik. Toe­komst­ge­richt in­bouw­sys­teem.

Productgroepafbeelding Uni­vers ver­de­lers, diep­te 300 mm, IP65 | Hager NL

Uni­vers ver­de­lers, diep­te 300 mm, IP65 Uni­vers ver­de­lers, diep­te 300 mm, IP65

Deze wand- en stand­ver­de­lers met be­scher­mings­graad IP65 heb­ben be­scher­men­de UV-lak en kun­nen de in­vloed van zon­licht weer­staan.

Productgroepafbeelding Bui­ten­op­stel­lings­kas­ten | Hager NL

Bui­ten­op­stel­lings­kas­ten Bui­ten­op­stel­lings­kas­ten

Ro­buus­te kas­ten voor het re­a­li­se­ren van een elek­tri­ci­teits­aan­slui­ting of ener­gie­dis­tri­bu­tie op bui­ten­lo­ca­ties. Op­bouw- of in­graaf­sok­kel.

Productgroepafbeelding Uni­vers N - Bouw­units in­cl. com­po­nen­ten | Hager NL

Uni­vers N - Bouw­units in­cl. com­po­nen­ten Uni­vers N - Bouw­units in­cl. com­po­nen­ten

Tijd­be­spa­ren­de bouw­units in­clu­sief com­po­nen­ten

Productgroepafbeelding Uni­vers N - Af­dek­pla­ten | Hager NL

Uni­vers N - Af­dek­pla­ten Uni­vers N - Af­dek­pla­ten

Uit­ge­breid as­sor­ti­ment van af­dek­pla­ten

Productgroepafbeelding Uni­vers N HS | Hager NL

Uni­vers N HS Uni­vers N HS

Flexi­be­le op­los­sing voor dis­tri­bu­tie­sys­te­men t/m 1600 A in een IP41- of in een IP54-­be­hui­zing.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Kabelinvoerunits wandverdelers univers

  Technische bijlage kabelinvoerunits wandverdelers univers

  PDF
  200 KB
 • Technische pagina's wand en staande Univers-verdelers, diepte 275/400 mm

  PDF
  2 MB
 • Inbouwsysteem univers N

  Technische bijlage inbouwsysteem univers N

  PDF
  2 MB
 • univers verdelers IP54

  Technische bijlage univers verdelers IP54

  PDF
  430 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
 • univers verdelers IP65

  Technische bijlage univers verdelers IP65

  PDF
  104 KB
 • univers verdelers 205 mm

  Technische bijlage univers verdelers 205 mm

  PDF
  2 MB
Weitere Downloads

Maximaal profiteren van je zelf opgewekte energie

Energie-opslagsysteem Home Power Station

Ontdek de Home Power Station

Downloads

 • Technische bijlage

 • Kabelinvoerunits wandverdelers univers

  Technische bijlage kabelinvoerunits wandverdelers univers

  PDF
  200 KB
 • Technische pagina's wand en staande Univers-verdelers, diepte 275/400 mm

  PDF
  2 MB
 • Inbouwsysteem univers N

  Technische bijlage inbouwsysteem univers N

  PDF
  2 MB
 • univers verdelers IP54

  Technische bijlage univers verdelers IP54

  PDF
  430 KB
 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
 • univers verdelers IP65

  Technische bijlage univers verdelers IP65

  PDF
  104 KB
 • univers verdelers 205 mm

  Technische bijlage univers verdelers 205 mm

  PDF
  2 MB
Weitere Downloads

Maximaal profiteren van je zelf opgewekte energie

Energie-opslagsysteem Home Power Station

Ontdek de Home Power Station

Verdeelsystemen

Hager-verdelers zijn er voor elke situatie. We hebben een uitgebreid programma verdeelsystemen voor woningbouw, utiliteit en industrie. De verdeelsystemen tot 630 A vind je in de e-catalogus. Daarnaast hebben we verdeelsystemen tot 6300 A. Meer informatie over hoofdverdeelsystemen Univers N HS en Unimes vind je in het menu Projectoplossingen energiedistributie