Uitda­gende vaca­tures in elektrotech­niek

Kom werken bij Hager!

Het be­roem­de Ha­ger-fa­mi­lie­ge­voel, vol­op ruim­te voor je ei­gen ont­wik­ke­ling, ver­die­ping in je werk en aan­dacht voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé. Ge­noeg re­den om te sol­li­ci­te­ren bij ons! Heb je hart voor elek­tro­tech­niek en heb je een in­te­res­san­te va­ca­tu­re ge­zien? Jouw toe­kom­sti­ge col­le­ga's ver­tel­len je graag meer over werken bij Ha­ger. Geen pas­sen­de va­ca­tu­re voor je? Je bent al­tijd wel­kom voor een kop kof­fie om ge­woon eens ken­nis te ma­ken.

vacatures-elektrotechniek-hager

Een nieu­we uitda­ging in elektrotechniek
bij Ha­ger

We zijn re­gel­ma­tig op zoek naar veel­be­lo­ven­de aan­win­sten voor ons team. We hebben allerlei vaca­tures op het gebied van elek­tro­tech­niek. Van tech­ni­sche talenten die aan de slag willen in de elek­tro­tech­niek, tot gedreven professionals die hen willen onder­steunen op het gebied van marke­ting, HR, sales en meer. Als je wilt re­a­ge­ren op een va­ca­tu­re, ga dan naar de web­si­te van de Hager Group en filter op 'Netherlands'. Via de knop 'Ap­ply on our Job Por­tal' kun je een ac­count aan­ma­ken om te sol­li­ci­te­ren. Je cv en mo­ti­va­tie op­stu­ren naar onze HRM-afdeling mag ook. En wil je al­leen eens ken­nis met ons ko­men ma­ken, dan ho­ren we ook graag van je!

 

Senior projectleider
Bekijk de vacature

 

Telefonisch Accountmanager
Bekijk de vacature

 

Technisch Specialist
Bekijk de vacature

 

Senior marketeer
Bekijk de vacature

 

Trai­ning- en kennis­ma­nager
Bekijk de vacature

 

Projectleider
Bekijk de vacature

 

Sales engi­neer
Bekijk de vacatureDe Ha­ger
kernwaar­den

Prettig en gezond werken en leven

Een toffe baan draait niet alleen maar om salaris en een auto van de zaak. Het gaat ook om werksfeer, kernwaarden en groeimogelijkheden. Benieuwd of je bij ons past? Ontdek hoe het is om te werken bij Hager. 

Ons bedrijf

We zijn een internationaal familiebedrijf, dat is opgericht door de twee broers Herman en Oswald Hager in de Frans/Duitse Elzas in 1955. Inmiddels telt Hager meer dan 12.000 medewerkers wereldwijd. In Nederland werken we met 120 collega's aan het laten groeien van Hager. Dat doen we in Den Bosch en Coevorden. Moed, authenticiteit en integriteit zijn de waarden die ons kenmerken.

Onze mensen

We zijn een hecht team en respect voor elkaar staat voorop. We gaan informeel met elkaar om en de teamspirit stimuleren we nog meer door regelmatig met elkaar op stap te gaan, ook met partners en kinderen erbij. Gezondheid en welzijn bevorderen we door vers fruit op het werk, een regeling om voordelig te sporten, hulp bij stoppen met roken en voldoende verlofdagen.

Onze groeimogelijkheden

Opleiding van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Zo kan iedereen groeien binnen de functie en in de organisatie. Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden is er ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat veel medewerkers lange tijd in dienst blijven. Het resultaat: een hechte familiecultuur waarin iedereen tot zijn recht komt.


Ervaringen
van onze collega's

Jouw toekomstige collega's aan het woord

Je kunt het bes­te ho­ren hoe het is om bij Ha­ger te wer­ken van de men­sen die ook echt bij Ha­ger wer­ken. We heb­ben col­le­ga's van Sa­les, Markt­ma­na­ge­ment en Ser­vi­ce & Com­pe­ten­ce ge­vraagd wat zij vin­den van hun werk en van Ha­ger.
 

Video's van onze collega's
vacatures-werken-bij-hager

Stageplekken
en afstuderen

Leer het werk van de experts

Wij zijn een er­kend leer­be­drijf en het hele jaar op zoek naar en­thou­si­as­te sta­gi­airs en af­stu­deer­ders voor di­ver­se af­de­lin­gen. Wil jij een uit­da­gen­de en leer­za­me sta­ge­plek en zoek je een pret­ti­ge or­ga­ni­sa­tie waar jij je af­stu­deer­op­dracht kan uit­voe­ren? Volg je een mbo-, hbo- of uni­ver­si­tai­re op­lei­ding? Mail naar HRM met je ge­ge­vens, sta­ge­wens, mo­ti­va­tie en cv. 

 

"Tij­dens je sta­ge bij Ha­ger krijg je de mo­ge­lijk­heid om je zo­wel op za­ke­lijk, als op per­soon­lijk vlak te ont­wik­ke­len. Je wordt hier­bij echt ge­zien als vol­waar­di­ge me­de­wer­ker in de or­ga­ni­sa­tie." - Claudia Broekmans (midden). 

stageplek-hager

Meer weten over werken bij Hager?

Je kunt met al je vragen bij ons terecht.

Mail onze HR-collega's

Collega's aan het woord

  1. Jordi Buter, Marktmanager Solutions
  2. Petri van Vugt, Managementassistent
  3. Remco Houterman, Technisch Specialist
collega-hager-jordi

Balans

‘Het was voor mij een bewuste keuze om een dag minder te gaan werken en een extra dag thuis met mijn kinderen te hebben. Bij Hager heb ik deze mogelijkheid en kan ik daarnaast ook mijn werktijden vrij flexibel indelen én heb ik voldoende vakantiedagen. Dit helpt mij om een goede balans te houden tussen werk en privé.’

collega-hager-petri

Gezond

‘In mijn privéleven besteed ik veel aandacht aan een gezonde levensstijl en daarom kan ik het erg waarderen dat er dagelijks vanuit Hager gratis vers fruit aangeboden wordt en je voordelig kunt sporten. Hager support hiermee mijn levensstijl en dat geeft mij een heel goed gevoel.’

collega-hager-remco

Ontwikkeling

‘Wanneer je het pand binnenloopt, merk je meteen het ‘familiegevoel’. Hager besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en stimuleert leren. Zo til je je kennis naar een hoger niveau. Ik heb al een Revit-opleiding, een Engelse cursus en een KNX-certificaat kunnen behalen.’

van de