Uitda­gende vaca­tures in elek­tro­tech­niek

Kom werken bij Hager!

Het beroemde Hager-fami­lie­ge­voel, volop ruimte voor je eigen ontwik­ke­ling, verdie­ping in je werk en aandacht voor een goede balans tussen werk en privé. Genoeg reden om te solli­ci­teren bij ons! Heb je hart voor elek­tro­tech­niek en heb je een inte­res­sante vaca­ture gezien? Jouw toekom­stige collega's vertellen je graag meer over werken bij Hager. Geen passende vaca­ture voor je? Je bent altijd welkom voor een kop koffie om gewoon eens kennis te maken.

vacatures-elektrotechniek-hager

Een nieuwe uitda­ging in elek­tro­tech­niek
bij Hager

We zijn regel­matig op zoek naar veel­be­lo­vende aanwin­sten voor ons team. We hebben allerlei vaca­tures op het gebied van elek­tro­tech­niek. Van tech­ni­sche talenten die aan de slag willen in de elek­tro­tech­niek, tot gedreven professionals die hen willen onder­steunen op het gebied van marke­ting, HR, sales en meer. Als je wilt reageren op een vaca­ture, ga dan naar de website van de Hager Group en filter op 'Nether­lands'. Via de knop 'Apply on our Job Portal' kun je een account aanmaken om te solli­ci­teren. Je cv en moti­vatie opsturen naar onze HRM-afde­ling mag ook. En wil je alleen eens kennis met ons komen maken, dan horen we ook graag van je!

 

Senior project­leider
Bekijk de vaca­ture

 

Tele­fo­nisch Account­ma­nager
Bekijk de vaca­ture

 

Tech­nisch Specialist
Bekijk de vaca­ture

 

Junior Sales Engi­neer
Bekijk de vaca­ture

 

Senior marke­teer
Bekijk de vaca­ture

 

Training- en kennis­ma­nager
Bekijk de vaca­ture

 

Coör­di­nator Trai­ningen
Bekijk de vaca­ture

 

Tech­nisch trainer
Bekijk de vaca­ture

 

Project­leider
Bekijk de vaca­ture

 

Sales engi­neer
Bekijk de vaca­ture

 

Proces Expert Sales & Marke­ting
Bekijk de vaca­ture

 

Allround Monteur
Bekijk de vaca­ture

 De Hager
kern­waarden

Prettig en gezond werken en leven

Een toffe baan draait niet alleen maar om salaris en een auto van de zaak. Het gaat ook om werk­sfeer, kern­waarden en groei­mo­ge­lijk­heden. Benieuwd of je bij ons past? Ontdek hoe het is om te werken bij Hager. 

Ons bedrijf

We zijn een inter­na­ti­o­naal fami­lie­be­drijf, dat is opge­richt door de twee broers Herman en Oswald Hager in de Frans/Duitse Elzas in 1955. Inmid­dels telt Hager meer dan 12.000 mede­wer­kers wereld­wijd. In Nederland werken we met 120 collega's aan het laten groeien van Hager. Dat doen we in Den Bosch en Coevorden. Moed, authen­ti­ci­teit en inte­gri­teit zijn de waarden die ons kenmerken.

Onze mensen

We zijn een hecht team en respect voor elkaar staat voorop. We gaan infor­meel met elkaar om en de team­spirit stimu­leren we nog meer door regel­matig met elkaar op stap te gaan, ook met partners en kinderen erbij. Gezond­heid en welzijn bevor­deren we door vers fruit op het werk, een rege­ling om voor­delig te sporten, hulp bij stoppen met roken en voldoende verlof­dagen.

Onze groei­mo­ge­lijk­heden

Opleiding van onze mede­wer­kers vinden wij erg belang­rijk. Zo kan iedereen groeien binnen de functie en in de orga­ni­satie. Naast de ontwik­ke­ling van kennis en vaar­dig­heden is er ook veel aandacht voor de persoon­lijke ontwik­ke­ling. Dit zorgt ervoor dat veel mede­wer­kers lange tijd in dienst blijven. Het resul­taat: een hechte fami­lie­cul­tuur waarin iedereen tot zijn recht komt.


Erva­ringen
van onze collega's

Jouw toekom­stige collega's aan het woord

Je kunt het beste horen hoe het is om bij Hager te werken van de mensen die ook echt bij Hager werken. We hebben collega's van Sales, Markt­ma­na­ge­ment en Service & Compe­tence gevraagd wat zij vinden van hun werk en van Hager.
 

vacatures-werken-bij-hager

Stage­plekken
en afstu­deren

Leer het werk van de experts

Wij zijn een erkend leer­be­drijf en het hele jaar op zoek naar enthou­si­aste stagi­airs en afstu­deer­ders voor diverse afde­lingen. Wil jij een uitda­gende en leer­zame stage­plek en zoek je een pret­tige orga­ni­satie waar jij je afstu­deer­op­dracht kan uitvoeren? Volg je een mbo-, hbo- of univer­si­taire opleiding? Mail naar HRM met je gege­vens, stage­wens, moti­vatie en cv. 

 

"Tijdens je stage bij Hager krijg je de moge­lijk­heid om je zowel op zake­lijk, als op persoon­lijk vlak te ontwik­kelen. Je wordt hierbij echt gezien als volwaar­dige mede­werker in de orga­ni­satie." - Claudia Broek­mans (midden). 

stageplek-hager

Meer weten over werken bij Hager?

Je kunt met al je vragen bij ons terecht.


Collega's aan het woord

  1. Jordi Buter, Markt­ma­nager Solutions
  2. Petri van Vugt, Mana­ge­men­tas­sis­tent
  3. Remco Houterman, Tech­nisch Specialist
collega-hager-jordi

Balans

‘Het was voor mij een bewuste keuze om een dag minder te gaan werken en een extra dag thuis met mijn kinderen te hebben. Bij Hager heb ik deze moge­lijk­heid en kan ik daar­naast ook mijn werk­tijden vrij flexibel indelen én heb ik voldoende vakan­tie­dagen. Dit helpt mij om een goede balans te houden tussen werk en privé.’

collega-hager-petri

Gezond

‘In mijn privéleven besteed ik veel aandacht aan een gezonde levens­stijl en daarom kan ik het erg waar­deren dat er dage­lijks vanuit Hager gratis vers fruit aange­boden wordt en je voor­delig kunt sporten. Hager support hiermee mijn levens­stijl en dat geeft mij een heel goed gevoel.’

collega-hager-remco

Ontwik­ke­ling

‘Wanneer je het pand binnen­loopt, merk je meteen het ‘fami­lie­ge­voel’. Hager besteedt veel aandacht aan je persoon­lijke ontwik­ke­ling en stimu­leert leren. Zo til je je kennis naar een hoger niveau. Ik heb al een Revit-opleiding, een Engelse cursus en een KNX-certi­fi­caat kunnen behalen.’

van de