Alge­mene vragen


Hoe kunnen we helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.  


Waar kan ik jullie leve­rings­voor­waarden vinden?

Die vind je via deze link (ook in de footer van deze website te vinden):
Leve­rings­voor­waarden

 

 

Waar zijn jullie producten te koop?

Wij verkopen onze producten via de (elektro)tech­ni­sche groothandel. Je vindt alle verkoop­punten op deze pagina:
Groot­han­dels­part­ners

 

 

Wat is jullie privacy-beleid?

Dit vind je op deze pagina (ook in de footer van deze website te vinden):
Priva­cy­be­leid

 

 

Wat doet Hager aan duur­zaam­heid?

Op de pagina over ons vertellen we meer over het duur­zaam­heids­pro­gramma van de Hager Group: E3.
Meer over ons duur­zaam­heids­be­leid

 

 

Welke vaca­tures hebben jullie?

Kijk voor het actuele vaca­tu­re­over­zicht op werken­bij­hager.nl of klik op deze link:
Vaca­tures 

 

 

Wat moet ik doen als ik een defect product heb?

Hier vind je infor­matie over ons retour­be­leid en kun je een service-melding indienen: 
Service-meldingen 

 

 

Geven jullie trai­ningen in de producten?

We geven trai­ningen en webinars over allerlei onder­werpen. Je vindt er meer infor­matie over op:
Onze trai­ningen 

 

 

Kan ik als consu­ment bij jullie terecht?

We leveren onze producten via de elek­tro­tech­nisch installateur die voor een veilige installatie bij jou thuis zorgt. Op deze pagina vind je alge­mene infor­matie over de moge­lijk­heden met onze producten. Vraag je installateur om meer infor­matie!
Onze oplossingen voor bewo­ners

 

 

Zijn er aange­paste lever­dagen rondom de feest­dagen?

Ja, rondom nati­o­nale en sommige Duitse feest­dagen zijn onze kantoren en/of distri­bu­tie­centra gesloten. Op deze pagina vind je actuele infor­matie.
Leve­ringen rondom de feest­dagen

 

 
Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder