Hager paneel­bouw­part­ners


De partner voor jouw verde­ler­pro­ject

Hager Paneel­bouw­part­ners zijn gecer­ti­fi­ceerde experts in het ontwerpen en assem­bleren van een compleet verdeel­sys­teem. Een aantal van hen kunnen daar­naast ook als system inte­grator onder­steunen bij engi­nee­ring en programmering van een KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem.


Door de lande­lijke sprei­ding is er altijd een paneel­bouw­partner bij jou in de buurt. Uiter­aard kunnen wij ook helpen bij het vinden van een paneel­bouwer. Je kunt ons bereiken op tele­foon­nummer 0736428584.
Zoek je een Hager domoticapartner?

Vind de juiste partner voor jouw project

Zoek je een Hager groothandel?

Vind de juiste partner voor jouw project