Profes­si­o­nele software voor verde­leront­werp

Snel en effi­ciënt een installatie ontwerpen

Met verde­ler­cal­cu­latie- en ontwerpsoft­ware Hagercad kun je snel en effi­ciënt een veilige en kwali­ta­tief goede installatie ontwerpen. Om goed aan te kunnen sluiten op de wensen van de markt en de steeds veran­de­rende normen en tech­ni­sche eigen­schappen van producten is Hagercad ontwik­keld.

hagercad verdelerontwerp2

Wat je mag verwachten

van verde­ler­cal­cu­latie- en ontwerpsoft­ware Hagercad


 • Drie manieren om een verde­ler­cal­cu­latie te maken: 
  via een stuk­lijst, elektrisch stroom­schema of verde­le­raan­zicht

 • Bekijk een gete­kende verdeler 3-dimen­si­o­naal.

 • Zo zie je bijvoor­beeld eenvoudig hoeveel ruimte er achter een bepaald component is

 • Duide­lijk inzicht in de materiaal- en produc­tie­kosten en daarmee een goede basis om je verkoop­prijs te bepalen

 • Gene­reer auto­ma­tisch een keurige offerte voor jouw klant, incl. specificaties, teke­ningen en overige info

 • Maak lijn­schema's zowel enkel­lijnig, meer­lijnig als stuur­stroom­schema's

 • Gebruik Hagercad om een warm­te­cal­cu­latie volgens IEC 60890 te maken

 • Hagercad kent twee vari­anten:
  Hagercad.univers N - voor verdelers t/m 630 A
  Hagercad.expert - voor alle verdelers inclu­sief het Unimes-systeem


Training voor
iedereen

Word een expert

Om effi­ciënt en goed te kunnen werken met onze systemen en software bieden we trai­ningen aan, op locatie of in de vorm van een webinar. Kijk in de trai­nings­ka­lender en schrijf je direct in.

knx training

Hagercad vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen en krijg direct antwoord

Handige online tools

Handige tools die je helpen met ontwerpen en bestellen