Kabel­ma­na­ge­ment

Stroom en data precies op de juiste plek

Onze tehalit-systemen brengen energie en data precies daar waar gebrui­kers van een gebouw het nodig hebben. Via vloer, wand of plafond. Onop­val­lend of juist als een mooi accent. Met onze oplossingen voor kabel­ma­na­ge­ment deel je elke ruimte flexibel in.


kabelgoot kabelmanagementsysteem stroom data

Stroom en data waar je wilt
met flexibel kabel­ma­na­ge­ment

Slim kabel­ma­na­ge­ment voor een infrastructuur op maat

Energie en data. Geen enkel gebouw kan zonder. Of het nu gaat om een hotel, kantoor, appar­te­men­ten­com­plex, zorg­in­stel­ling, school, woning of bedrijfs­pand: onze oplossingen voor kabel­ma­na­ge­ment geven jou alle flexi­bi­li­teit die je nodig hebt. Wat je opdracht­gever ook in gedachten heeft, met tehalit deel je elke werk­plek, klas­lo­kaal, hotel­kamer of maga­zijn in naar wens. Onze kabel­goten voelen zich dan ook thuis in elk type project. Van nieuw­bouw tot reno­vatie. 

 

Einde­loze moge­lijk­heden in kabel­ma­na­ge­ment

Het grootste voor­deel van onze tehalit-systemen? De modu­laire componenten zijn onzicht­baar weg te werken. Plafond­zuilen en vloer­zuilen laten je een kantoor­tuin of klas­lo­kaal flexibel vorm­geven en kunnen een hele ruimte voorzien van energie en data, precies waar gebrui­kers dat nodig hebben. Van onze wand­goot tot plint­goot en van vloer­in­stal­la­tie­sys­temen tot plafond­ka­nalen: tehalit maakt elke ruimte comfor­tabel. Of het nu gaat om oplossingen voor retail of een histo­risch gebouw: met onze systemen bieden we func­ti­o­nele oplossingen die samen­smelten met de archi­tec­tuur en de wensen van de gebrui­kers.

 

Maat­werk in zowel kleur als design

Met ons flexibel tehalit-systeem bepaal je zelf of stroom en data via de vloeren, wanden of plafonds wordt aange­le­verd. Kabels wegwerken of juist in het oog laten springen met een kabel­goot in een gewaagde kleur? Dat kan ook alle­maal. Onze systemen zijn te perso­na­li­seren in lijn met de archi­tec­tuur van een gebouw. Zowel in kleur als design en zowel in lengte als breedte. Bij welk design een kabel­ma­na­ge­ment­sys­teem ook moet passen: we kunnen alles op maat maken voor je. Zo sluit tehalit altijd naad­loos aan op de wensen en eisen van verschil­lende gebrui­kers­groepen. Het resul­taat? Een pand dat jaren­lang aantrek­ke­lijk blijft. 


Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Kabel­ma­na­ge­ment 
in optima forma

Aan de wand, uit het plafond of in de vloer

Er is altijd een oplossing om de aanslui­tingen voor energie, data en multi­media op de juiste plek te krijgen. 

hager-product: wandgoot br65 installateur

Wandgoten

Bekijk het over­zicht van ons aanbod wandgoten in kunst­stof, staal en aluminium.

hager product: plintkanaal

Plint­goten

Een mooie oplossing met plint­goot voor een opbouw­in­stal­latie in woningen, prak­tijk­ruimtes of hotels.

hager-product: vloerinstallatie electraplan kantoor

Vloer­in­stal­latie

Maxi­male flexi­bi­li­teit in aanslui­tingen die onzicht­baar zijn als je ze niet nodig hebt: Electraplan vloer­in­stal­latie.

projectoplossingen kabelmanagement plafond

Zuilen en plafond­ka­nalen

Met onze design­zuilen en plafond­ka­nalen wordt elke plaats in de ruimte ontsloten voor energie en data.


Snel confi­gu­reren
met wand­goot.com

Met onze confi­gu­ra­tie­tool wand­goot.com stel je in een paar gemak­ke­lijke stappen jouw wand­goot­in­stal­latie samen in het gewenste materiaal. Alle onder­delen en componenten verza­melen we auto­ma­tisch in een bestel­lijst.  

wandoot.com

Alle oplossingen
zijn mogelijk

Vind je hier niet precies de oplossing die je zoekt? Geen probleem. Maat­werk is ook voor onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen uitste­kend mogelijk en we denken graag met je mee.  

projectoplossingen maatwerk wandgoot

In deze projecten vind je onze
energie- en data-infrastructuur

Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project clusius college

Clusius College Alkmaar

Met tehalit kunnen leer­lingen overal in het school­ge­bouw aan de slag. Of dat nu op laptop, pc, tablet of smartphone is.

Bekijk het project

project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

Kantoor scheeps­ar­chi­tect Wage­ningen

Samen met onze partners trokken we dit bedrijfs­pand de 21e eeuw in qua design en functionaliteit. Daar hoorde ook ons stalen wand­goot­sys­teem bij.

Bekijk het project

project sijthoffcity

Sijt­hoff City Shops en Offices Den Haag

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders. Daar zorgt het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem voor.

Bekijk het project