Wij zijn verhuisd!

Je bent welkom op ons nieuwe adres

Het Ster­ren­beeld 31
5215 MK 's-Hertogenbosch

Samen­wer­king in elk soort project
Wij zijn er voor je

Ontdek alle projec­top­los­singen en refe­ren­ties op onze website

For you, with you
Alle support vind je hier op onze website

Klik voor tools, how-to video's en direct contact met onze experts

Benieuwd naar
onze vaca­tures?

Hier lees je meer over wie we zijn en over werken bij Hager

Een huis vol energie
Gebruik het

Alles-in-één-opslag en slim ener­gie­be­heer met de Home Power Station


Complete oplossingen voor de elektrische installatie in woningen en utili­teits­ge­bouwen


Het beste product
voor jouw project

Vind het in onze online product­ca­ta­logus

hager-producten univers verdelerinbouwsysteem

Ener­gie­dis­tri­butie

Van groe­pen­kast tot hoofd­ver­deel­sys­teem; in de e-catalogus vind je verdelers tot 630 A inclu­sief alle onder­delen om een veilige installatie te ontwerpen of uit te breiden.

Verdeel­sys­temen

hager-producten compact-zekering

Schakelen en bevei­ligen

In ons brede pakket vermo­gens­au­to­maten, last­schei­ders en zeke­ringen vind je alles voor bevei­li­ging en scha­ke­ling van je installatie.

Hoofd­com­po­nenten 

hager-producten fehlerstromschutzschalter

Modu­laire componenten

Maak je schakel- en verdeel­in­rich­ting compleet met het brede en monta­ge­vrien­de­lijke aanbod voor o.a. schakelen, bevei­ligen, meten en besturen.  

Modu­laire componenten

hager-producten b-design K1-5

Schakelmateriaal

Instal­la­tie­gemak, hoog­staande kwali­teit en een einde­loze keuze uit berker-designs, van klas­siek tot modern. En drie stijl­volle stan­daard­se­ries.

Schakelmateriaal

hager-producten knx-easy

Auto­ma­ti­se­ring

We maken woningen en gebouwen steeds slimmer, veiliger, zuiniger en comfor­ta­beler. Tech­no­logie gecom­bi­neerd met oogstre­lend design.

Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

hager-producten wandgoten

Wand-, vloer- en plafond­op­los­singen

Energie, data, multi­media precies op de plek waar je het nodig hebt. Ontdek ons slimme en mooie aanbod kabel­ma­na­ge­ment voor elke situ­atie.

Kabel­ma­na­ge­mentWe staan voor je klaar

Reken op ons

Je vindt hier handige hulp­mid­delen, apps, how-to video's en veelgestelde vragen om je werk makkelijker te maken. Kom je er niet hele­maal uit? Neem gerust contact met ons op.

 

hager support team

Ondersteuning

Vrij­blij­vend advies, uitge­breide support en elkaar sterker maken door kennis­de­ling. Daar staan we voor. Weten wat we voor jou kunnen bete­kenen? Neem gerust contact op. Je vindt hier onze support- en contact­mo­ge­lijk­heden.

Support en contact

Trai­ningen en events

Onze speci­a­listen delen graag hun kennis met je, tijdens een training of op een event. Kijk ook eens bij ons aanbod webinars. In korte tijd krijg je waar­de­volle infor­matie om je werk makkelijker te maken. 

Sterker door scho­ling

hager partners

Onze partners

Ook onze groot­han­dels­part­ners zijn er voor je. Een lande­lijk netwerk zorgt voor uitste­kende verkrijg­baar­heid. Tech­ni­sche exper­tise nodig? Zoek hier een expert in je buurt.

Vind je groothandel / paneel­bouwer / domotica-expert

van de

Laatste nieuws
op onze site

Ontdek onze nieuwe producten, kennis­ar­ti­kelen, tools, refe­ren­tie­pro­jecten, blogs en meer.

Nieuw hoofd­kan­toor

Vanaf 3-1-2022 ben je welkom in ons nieuwe pand!

Lees meer

3-polig of 4-polig schakelen

Wat is veiliger: 3-polig of 4-polig schakelen?

Lees het white­paper voor het antwoord!

Lees meer

wandgoot tehalit.BRN65

Product­nieuws: tehalit.BRN65

De nieuwe licht­ge­wicht kunst­stof wand­goot.

Bekijk deze inno­vatie

Product­nieuws: Power Station

De krach­tige alles-in-één huis­ener­gie­cen­trale.

Ontdek de Home Power Station

ontwerpen magneetschakelaartool

Tools: magneet­scha­ke­laars

Gemak­ke­lijk bere­kenen hoeveel lampen je per type kunt aansluiten.

Probeer de tool

Product­nieuws: vermo­gens­au­to­maten

Een serie compacte, intel­li­gente vermo­gens­au­to­maten. Ontdek h3+.

Bekijk deze inno­vatieHet beste project­re­sul­taat
door part­ner­ship

Een project is team­werk. We denken en werken graag met je mee; in elke fase, met alle partijen.

Van kantoor tot zieken­huis en van villa tot rijtjes­huis: ze komen tot leven met een veel­zij­dige elektrische infrastructuur. Wij bieden inno­va­tieve oplossingen voor ieder type gebouw of woning. Flexibel naar de toekomst. Slim voor nu.

utiliteit samenwerking

Samen­wer­king

We denken graag mee vanaf de eerste plannen. Of je nu installateur, advi­seur, opdracht­gever of archi­tect bent. In de uitvoe­rings­fase staan onze project­ma­na­gers je bij. Benieuwd wat we voor jou kunnen doen? 

projectoplossingen unimes productie coevorden jochem

Opti­male oplossing

Geza­men­lijk komen we tot de ideale oplossing voor jouw situ­atie. We kijken naar bouw­vorm, railkoker, ener­gie­mo­ni­to­ring en auto­ma­ti­se­ring. Zo komen we tot een compleet plan voor je energie-infrastructuur.

project communicatiemuseum den haag

Perfect resul­taat

Maak gebruik van onze erva­ring. We laten je graag resul­taten zien van uitda­gende projecten. Van zieken­huis tot metro­lijn en van hotel tot kasteel­wo­ning. Ook voor jouw project verzorgen we graag een oplossing waar we beiden trots op kunnen zijn. 
Het laatste nieuws in je mailbox

Ontvang eens per maand onze nieuws­brief