Maak ken­nis met de nieu­we
Ha­ger Rea­dy-app

Jouw nieuwe digitale assistent
Be­spaar tijd met de nieu­we Ha­ger Rea­dy-app. Een per­soon­lij­ke as­sis­tent die je over­al mee naar­toe neemt. On­der­steu­ning vóór, tij­dens en na een instal­la­tie­klus. Zo help jij je be­drijf voor­uit. 

app hager ready

Be­kijk de handige functies van
Ha­ger Rea­dy

We ondersteunen je graag op je werklocatie. Op allerlei manieren. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe oplossingen om het jou als installateur nog makkelijker te maken. De nieuwe Hager Ready-app hebben we dan ook speciaal voor jou ontwikkeld. Met één druk op de knop heb je toegang tot alles waarmee je je bedrijf vooruit kunt helpen. Deze persoonlijke assistent neem je overal mee naartoe. Gewoon in je broekzak.

Wat Hager Ready voor je kan betekenen? Dat ontdek je hier!

app hager readyroject

Pro­jecten

Eenvoudig je projecten beheren, zelfs met meerdere gebruikers

Alle tools die je nodig hebt, zijn nu binnen hand­be­reik met de Hager Ready-app. Na­vi­geer ge­mak­ke­lijk tus­sen pro­jec­ten. Con­fi­gu­reer je ver­deel­sys­teem, druk je la­bels af, be­werk je dia­gram­men en krijg toe­gang tot een ge­au­to­ma­ti­seer­de norm­chec­ker. Bo­ven­dien kun­nen nu meer­de­re ge­brui­kers aan het­zelf­de pro­ject wer­ken, waar­door je ef­fi­ciënter te werk kunt gaan. 
app hager ready catalogus

Ca­ta­lo­gus

Alle technische specs altijd bij de hand

Door­zoek nu ons ge­he­le aan­bod in de ge­ïn­te­greer­de e-ca­ta­lo­gus. Zoek snel naar de meest actuele tech­ni­sche in­for­ma­tie van een product. Bekijk direct de spe­ci­fi­ca­ties. Down­load recht­streeks een bro­chu­re naar je mo­biel. Ver­lies min­der tijd met zoe­ken en be­steed meer tijd aan je project. 
app hager ready showroom

Showroom

Laat zien wat je kunt

Be­waar af­beel­din­gen van je bes­te pro­jec­ten om ze met po­ten­tiële klan­ten te de­len en krijg toe­gang tot ex­clu­sie­ve in­for­ma­tie over de nieuw­ste pro­duc­ten. Met de Show­room kun je je be­drijf la­ten groei­en en je klan­ten in­spi­re­ren. 
app hager ready homepage

Ho­me­pa­ge

Jouw persoonlijke dashboard

Op deze nieu­we start­pa­gi­na kun je snel naar pro­duc­ten zoe­ken en de on­langs door jou be­ke­ken pro­duc­ten zien. Na­vi­geer snel tus­sen re­cen­te pro­jec­ten en lees alles over nieu­we nor­men en trai­nin­gen. Be­spaar tijd vóór, tij­dens en na een klus. 
app hager ready support

Support

Wij staan altijd voor je klaar

Krijg tech­ni­sche on­der­steu­ning als je die no­dig hebt met onze spe­ci­a­le sup­port-pa­gi­na. Met de in­struc­tie­vi­deo's en veel­ge­stel­de vra­gen kun je goed voor­be­reid en vol ver­trou­wen aan de slag en wordt je ter plek­ke on­der­steund. 

Drie re­de­nen om de
Ha­ger Rea­dy-app te down­lo­a­den

Van het persoonlijke dashboard waar je overzicht hebt over al je projecten tot de showroom waarmee je je beste werk met klanten kunt delen. Er zijn genoeg redenen om de Hager Ready-app te downloaden. De drie beste hebben we voor je uitgelicht. 

 

  • Doe méér in minder tijd. Met de geïntegreerde e-catalogus heb je snel en efficiënt toegang tot productinformatie en de mogelijkheid om labels af te drukken. Alles wat je nodig hebt, is met de app binnen handbereik. 
  • Directe ondersteuning op je werklocatie. Je hebt een verdeelsysteemconfigurator, een geautomatiseerde normchecker en een speciale support-pagina altijd bij de hand. De tools en informatie die je nodig hebt, wanneer je ze nodig hebt. 

 

  • Help je bedrijf vooruit met de digitale Showroom. Bewaar en deel je beste projecten om je toekomstige klanten te inspireren. 


Download de
Hager Ready app

Hager Ready ondersteunt je in elke fase

Bespaar tijd met één app, laat je bedrijf groeien en blijf jezelf ontwik­kelen. Wij helpen er graag bij. Voor jou, met jou.

 

app store badge google play badge

 

Hager Ready app