Schakelmateriaal


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over schakelmateriaal verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Kan ik met Serie 1930 schakelmateriaal met een draai-impuls­scha­ke­laar met knevel mijn ledlampen dimmen?

Ja, gebruik hier­voor de TRM691E KNX-RF inbouw­mo­dule. Deze plaats je in combi­natie met de 384603 draai-impuls­scha­ke­laar.

 

 

Kan ik een USB-oplaad­stop­con­tact gebruiken in combi­natie met Serie 1930 schakelmateriaal?

Ja, gebruik hier­voor het 260215 USB oplaad­stop­con­tact (in combi­natie met 104001 centraal­deel en 138101 afdekraam).

 

 

Is het mogelijk om in combi­natie met Serie 1930 schakelmateriaal een dimbare wissel­scha­ke­ling te maken?

Ja, wij hebben een univer­sele dimmer (2944..), waarmee je samen met de bijpost (2945..) een wissel­scha­ke­ling kunt maken.

 

 

Hoe hitte­be­stendig is Hager-schakelmateriaal?

Ons schakelmateriaal voldoet aan de DIN VDE 0620-1 para­graaf 5.3.

 

 

Kan ik de sleutel uit een sleu­tel­scha­ke­laar nemen bij inge­scha­kelde toestand?

Ja, dit is mogelijk door de juiste contacten te kiezen bij het instellen van de scha­ke­laar. Let op, de sleutel kan alleen uitge­nomen worden als deze fysiek in de 0-stand staat.

 

 

Hoe koppel ik berker.net arti­kelen via Quic­k­link?

Kijk hier voor uitleg van de Quiklink-program­meer­me­thode.

 

 

Ik wil een vaste opstart-helder­heid op mijn berker.net dimmer instellen.

Om een vast inge­steld verlich­tings­ni­veau op je berker.net dimmer in te stellen, moet je de volgende stappen uitvoeren: 1. Verlich­ting inscha­kelen en op het gewenste niveau instellen. 2. De bedie­nings­toets boven en onder gelijk­tijdig > 5 sec inge­drukt houden. Ter beves­ti­ging scha­kelt het licht kort UIT en weer AAN.

 

 

Ik wil meer­dere R.classic draai­scha­ke­laars in een meer­voudig afdekraam plaatsen. Kan dat?

Nee. Elke draai­scha­ke­laar in de serie R.classic is een stand-alone met een volle afdek­plaat. Elke scha­ke­laar heeft een eigen inbouw­doos nodig met afstand naar de volgende inbouw­doos.

 

 

Is EnOcean schakelmateriaal nog lever­baar?

Nee, EnOcean schakelmateriaal is niet meer lever­baar.

 

 

Wat is het verschil tussen een Glas­sensor en een Glas­sensor - gecon­fi­gu­reerd?

Een Glas­sensor zonder confi­gu­ratie is een stan­daard­pro­duct. Bij 'Glas­sensor - gecon­fi­gu­reerd' spreken wij van geper­so­na­li­seerd schakelmateriaal; hierbij kun je zelf teksten, letter­types en symbolen kiezen. Deze Glas­sensor - gecon­fi­gu­reerd wordt dan klant­spe­ci­fiek voor je gemaakt.

 

 

Wat heb ik nodig om een Glas­sensor geschikt te maken in een KNX-installatie?

Om een Glas­sensor te kunnen gebruiken in een KNX-installatie moet je een KNX univer­sele-inter­face 8-voudig gebruiken: artikel 75648001.

 

 

Hoe kan ik met een bewe­gings­melder (wand­mon­tage, als vervan­ging van een scha­ke­laar) zowel ledver­lich­ting als halo­geen­ver­lich­ting schakelen?

Gebruik hier­voor een berker.net relais­mo­dule (85121200) in combi­natie met bijpas­sende bewe­gings­melder.

 

 

Waarom blijven mijn ledlampen gloeien als ik ze uitge­scha­keld heb?

Dit kan een aantal oorzaken hebben (lekstroom via nul of induc­tie­span­ning van gebun­delde kabels). Om dit probleem op te lossen kun je de 2913 led-compen­sa­tie­mo­dule parallel over de last plaatsen.

 

 

Kunnen Quiklink gepro­gram­meerde producten met andere merken commu­ni­ceren?

Nee, Quic­k­link producten van Hager kunnen alleen met andere Hager-Quic­k­link producten commu­ni­ceren.

 

 

Is de berker-design S.1 WCD/scha­ke­laar combi­natie (61435xxxxx) ook in zwart verkrijg­baar?

Nee, de combi­na­tie­scha­ke­laars zijn alleen in wit en polarwit verkrijg­baar.

 

 
Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder