Inter­na­ti­o­naal fami­lie­be­drijf

Met hart voor elek­tro­tech­niek

Ons fami­lie­be­drijf is in 1955 opge­richt in de Frans-Duitse Elzas door de twee broers Hermann en Oswald Hager. Voorop stond - en staat nog steeds - het ontwik­kelen van tech­ni­sche oplossingen waarmee instal­la­tie­pro­fes­si­o­nals hun werk nóg beter kunnen doen. De klant en de eind­klant staan centraal in alles wat we al ruim 65 jaar doen. Inmid­dels tellen we 11.500 mede­wer­kers en hebben we 24 produc­tie­lo­ca­ties over de hele wereld. Zo zijn we altijd dicht bij je in de buurt.

hager-werken-vacatures-bedrijf-missie-visie-duurzaamheid

Jouw carrière bij Hager!

Je loop­baan ontwik­kelen bij een dyna­mi­sche, inter­na­ti­o­nale orga­ni­satie

Wil je werken bij een bedrijf met veel aandacht voor de mens, een infor­mele cultuur en volop ruimte voor persoon­lijke groei? Dan is Hager het bedrijf voor jou!Zeker met Hager
Samen­werken, samen resul­taten behalen

Heb je een vraag of wil je advies? Eén van onze collega's helpt je graag verder. Voor een persoon­lijke afspraak staan onze account­ma­na­gers voor je klaar. Bel (073) 642 85 84 of vul het formu­lier in en wij nemen contact met je op. Het laatste nieuws in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuws­brievenDuur­zaam­heid bij Hager: E3

Samen voor een betere wereld

De Hager Group heeft haar visie op duur­zame ontwik­ke­ling vertaald naar een struc­tu­rele bena­de­ring onder de naam E3. Dat staat voor:

  • Ethics - hoe we onze sociale verant­woor­de­lijk­heid nemen 
  • Envi­ron­ment - hoe we omgaan met onze planeet en streven naar een mini­male ecolo­gi­sche voet­af­druk
  • Energy - wat we doen in de ontwik­ke­ling van slimme, energie-effi­ci­ënte oplossingen
duurzaamheid daktuin

Contact met ons

We staan voor je klaar. Heb je een vraag, wil je vrij­blij­vend advies? Neem gerust contact op. Je vindt onze contact­mo­ge­lijk­heden hier.

Onze partners

Onze producten koop je via de elek­tro­tech­ni­sche groothandel. Ook hebben we een netwerk paneel­bouw­part­ners en domo­ti­ca­part­ners.