Calculatie­tool magneet­schakelaars

Bereken het maximale aantal lampen

Moderne ty­pen lam­pen ver­oor­za­ken stroom­pie­ken bij in­scha­ke­ling. Dit heeft ge­vol­gen voor het maxi­ma­le aan­tal lam­pen dat ge­scha­keld kan wor­den door de Ha­ger mag­neet­scha­ke­laars. Om dit aan­tal te kun­nen be­re­ke­nen, hebben we een spe­ci­a­le cal­cu­la­tor ont­wor­pen.

ontwerpen magneetschakelaartool

Hoe werkt de tool?

In de calculatietool wordt allereerst de vraag gesteld of de maximale inschakelstroompiek en piekduur van de lamp bekend is.

Is het antwoord ja?
Bij antwoord “ja” (gegevens bekend) wordt de methode gebruikt op basis van de opgegeven stromen. Deze methode is het meest betrouwbaar en moet dus altijd worden gebruikt voor een meer definitieve calculatie van de installatie. De hoogte en de breedte moeten worden opgezocht in de lamptabel van de fabrikant. De calculatietool geeft na invullen een indicatie van het aantal lampen dat per contact kan worden aangesloten. Wanneer de benodigde waarden ontbreken, moeten ze worden gemeten met behulp van een digital storage oscilloscope. De afbeelding toont op welke plaatsen met de cursors moet worden gemeten.

Is het antwoord nee?
Bij antwoord “nee” (gegevens niet bekend) wordt een alternatieve methode gebruikt die veel meer gebaseerd is op een schatting. Dit alternatief is een feite een soort noodhulp en is met nadruk bedoeld om bij ontbreken van de lampgegevens toch snel een zinnige schatting te kunnen maken op basis van een lampfamilie.

Lees hier eerst meer over het gebruik van de tool! 


Trai­nin­g
voor jou

Word een expert

Met de training Moderne belastingen helpen we je op weg om met succes een installatie te ontwerpen die voorbereid is op de toekomstige verlichtingsontwikkelingen.
knx training

Productinformatie

Meer in­for­ma­tie over de mag­neet­scha­ke­laars in de e-catalogus

Lees meer over de magneetschakelaars

Handige online tools

Handige tools die je helpen met ont­wer­pen en be­stel­len

Naar de tools

Download

Bepaal handmatig de maximale inschakelstromen met de belastinggrafieken

  • Magneetschakelaars belastinggrafieken

    pdf216,22 KB
  • Toelichting bij het gebruik van de magneetschakelaar calculator

    pdf340,81 KB