Trai­nings­ka­lender


Schrijf je direct in voor
een training of webinar

Via onder­staande module schrijf je je direct in voor de training van je keuze. Wij contro­leren of er nog voldoende plaats is en sturen je een beves­ti­ging. Bij de trai­ningen waar 'datum volgt' voor staat, kun je jouw inte­resse in deze training aangeven. We infor­meren je dan zodra er een datum is. Heb je sugges­ties voor een trai­nings­on­der­werp? Laat het ons weten!