Docu­men­tatie, direct down­lo­aden

projectoplossingen voor woningen

Cata­logi, brochures woningbouw

brochures-woningbouw
projectoplossingen voor kantoren

Cata­logi, brochures utiliteit

brochures-utiliteit
man laptop rapporten

Rapporten, certi­fi­caten

certificaten-en-verklaringen


Down­load hier onze bruto­prijs­lijst

  • Bruto prijslijst per 1-7-2021

    xlsx1,28 MB
  • Brutoprijslijst Hager (uitgebreid met paneelbouwproducten) per 1-7-2021

    xlsx1,68 MB
  • Artikelgroepen Hager 2021

    pdf51,43 KB


How-to video's Hager

Ontdek onze How-to video's

Hoe te instal­leren, hoe te programmeren?

Je vindt het antwoord in de How-to video's waarin onze experts het je laten zien. Kijk een video van een paar minuten en bespaar tijd in jouw project!


Bekijk producten en specificaties in de e-catalogus

Alle arti­kel­ge­ge­vens op één plek

In de e-catalogus zijn alle gege­vens van onze producten te vinden, inclu­sief down­loads en afbeel­ding.