energieverdeler-koperrails

Pro­duc­tnieuws

Tech­niek staat nooit stil

Be­nieuwd naar de nieuw­ste product­ont­wik­ke­lingen op het ge­bied van elek­tri­sche in­stal­la­ties? 

hager support team


We zijn er voor je!

Op de support-pagina vind je handige hulp­mid­delen.
Wil je advies? Bel gerust of stuur ons een bericht.


In­ter­na­ti­o­naal fa­mi­lie­be­drijf
met hart voor elektrotech­niek


Over ons

Betrokken bij de praktijk, dicht­bij onze klan­ten

Hoe groot we in­mid­dels ook ge­groeid zijn, we zijn en blij­ven een fa­mi­lie­be­drijf. Dat betekent dat we altijd klaar staan voor je. Bovendien zijn en blijven onze experts dicht betrokken bij de werkvloer. We denken elke dag na hoe we het werk voor jou makkelijker en veiliger kunnen maken. 
volg een training bij hager

Onze kernwaarden

Klantgericht zijn, staat voorop. We staan klaar voor jou en we helpen je zoals we zelf ook geholpen willen worden. We houden van een uitdaging, maar zeggen ook eerlijk ‘nee’ als een vraag niet bij ons past. En je kunt erop vertrouwen dat we onze beloftes nakomen en onze verantwoordelijkheid nemen.

Neem contact op

projectoplossingen maatwerk productie mensen

Onze competenties

Onze passie is techniek. En in het bijzonder elektrotechniek. Elke dag helpen we jou en je collega's met mooie oplossingen. Van energieverdeler tot schakelaar. We ontwikkelen onze systemen samen met professionals op het gebied van elektrische installaties. Zo kun jij altijd rekenen op een praktisch en gebruiksvriendelijk product. 

Bekijk onze projectoplossingen

samenwerking werken bij hager

Ons team

In Den Bosch vind je ons hoofdkantoor met opleidingscentrum. In Coevorden ontwerpen en bouwen onze collega's van het Service & Competence Center energiedistributiesystemen tot 6300 A. Onze collega’s - met elk hun eigen expertise - denken graag met jou mee over de beste oplossing.

Meer weten over werken bij Hager?


"Van installatiebedrijf tot eindklant: voor iedereen wordt de wereld steeds complexer. Het is onze taak om die wereld iets minder ingewikkeld te maken met intelligente oplossingen."
daniel hager

Daniel Hager

CEO Hager Group

Jouw carrière bij Hager!

Je loop­baan ontwik­kelen bij een dyna­mi­sche, inter­na­ti­o­nale orga­ni­satie

Bekijk onze actuele vacatures


Duur­zaam­heid
is van en voor ons al­le­maal

Gezamenlijk bij­dra­gen aan een be­ter mi­li­eu

Wat ons E3-con­cept be­te­kent? Het staat voor onze vi­sie op duur­zaam­heid en duur­za­me ont­wik­ke­ling. Van lo­kaal tot in­ter­na­ti­o­naal: we ont­plooi­en al­ler­lei ­ini­ti­a­tie­ven zo­dat ook wij - sa­men met al onze col­le­ga's en klan­ten - kun­nen bij­dra­gen aan een be­te­re we­reld. We leg­gen je graag uit hoe we dat doen!
duurzaamheidsprogramma e3 hager group

Duurzaamheid bij de Hager Group: E3

De drie E’s van onze E3-visie staan voor Ethics, Environment en Energy. Voor elke pijler is een beleid uitgewerkt. Je vindt uitgebreide informatie op de website van Hager Group.

 

Meer over E3 op hagergroup.com

recycling plastic hager

Recycling van materialen: WEEE

Aan het einde van hun levensduur nemen wij onze producten terug via de elektrotechnische groothandel, om zo de onderdelen te scheiden en zoveel mogelijk te hergebruiken. 

 

Stuur een bericht als je hier vragen over hebt

hager group annual report

Duurzaamheidscertificaten en rapporten

In onze e-catalogus vind je de Product Environmental Profiles. Voor onder meer verklaringen en rapporten over REACH, RoHS en United Nations Global Compact, kijk je bij de downloads.

 

Naar de verklaringen en rapporten

van de

Warm hart voor Villa Pardoes

Villa Pardoes bezorgt gezinnen met een ernstig ziek kind een onvergetelijke vakantie. Samen een onbezorgde week in een fijne vakantiewoning. We dragen we dit initiatief een warm hart toe via 'helpende handjes' en sponsoring. 
villa pardoes sponsoring

Wat we in een jaar doen
lees je in het jaar­ver­slag

Het in­ter­ac­tie­ve jaar­rap­port van de Ha­ger Group

Het jaar­ver­slag van de Ha­ger Group is be­schik­baar voor ie­der­een. Je vindt het 'annual report' als di­gi­taal in­ter­ac­tief do­cu­ment op de web­si­te van de Ha­ger Group. 


Heb je een vraag?

We hel­pen je graag. Kijk ook eens bij de veel­ge­stel­de vra­gen in het menu Sup­port voor prak­ti­sche tips en hulp.

Ga naar de FAQ's

Zoek je een van onze partners?

Vind de juiste partner voor jouw project

Vind je partner