Instal­la­tie­part­ners Home Power Station ener­gie­op­slag­sys­teem

Heb je inte­resse in een energie-opslag­sys­teem? Wij hebben een lande­lijk netwerk van gecer­ti­fi­ceerde instal­la­tie­part­ners die je kunnen advi­seren over de beste oplossing voor jouw situ­atie. Uiter­aard verzorgen onze partners ook de veilige installatie van het systeem in jouw woning of gebouw.


Regio Noord-Oost

Dene­kamp

Schulte Energie & Tech­niek
Sombeekweg 11
7591 AV Dene­kamp
T (0541) 35 25 20

schulte-energie-tech­niek.nl

 

Dedems­vaart

Linde Kroon Elek­tro­tech­niek B.V.
Marco­ni­straat 13
7701 SJ Dedems­vaart
T (0523) 61 69 89 

linde­kroon.nl

Diever

Instal­la­tie­be­drijf Dick Sjab­bens BV
Hoofd­straat 35
7981 AD Diever
T (0521) 59 19 94

dick-sjab­bens.nl


Regio Midden

Rand­wijk

Sterk Elek­tro­tech­niek B.V.
Oran­jehof 2
6668 AD Rand­wijk
T (0488) 74 50 20

ster­ke­lek­tro­tech­niek.nl


Meer weten over de Home Power station?