Software


Hoe kunnen we helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over over verde­leront­werp­pro­gramma Hagercad verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Waar kan ik Hagercad down­lo­aden?

Hagercad is gratis te down­lo­aden nadat je een koste­loze training hebt gevolgd bij Hager. Na de training ontvang je een link, waarmee je de software kunt down­lo­aden. Heb je inte­resse om een training te volgen, kijk dan onder Kennis en Inspi­ratie voor het trai­nings­aanbod.

 

 

Ik heb een demo-versie van Hagercad maar ik wil graag de volledige versie hebben. Hoe kan ik hier aankomen?

Hagercad wordt gratis verstrekt aan instal­la­teurs die een Hagercad training voltooid hebben. Heb je inte­resse om een training te volgen, kijk dan onder Kennis en Inspi­ratie voor het trai­nings­aanbod.

 

 

Wat zijn de mini­male systeem­eisen waaraan mijn computer moet voldoen voor Hagercad?

Mini­male confi­gu­ratie:
Processor I3 of gelijk­waardig
RAM: 4 Gb
Hard­disk: 1 Gb 
Beeld­scherm­re­so­lutie: 1024 x 768

Voor­ge­stelde confi­gu­ratie:
Processor I5 of gelijk­waardig
RAM: 6 Gb
Hard­disk: 1 Gb 
Beel­scherm­re­so­lutie: 1600 x 1200 

 

 

Hoe dien ik Hagercad te instal­leren en acti­veren?

Niet acti­veren / demoversie: indien je de software niet direct acti­veert, heb je een volledig werkende demoversie van Hagercad gedu­rende 30 dagen.

 

Acti­veren: klik na het starten van Hagercad op de knop ‘Acti­ve­ring’.

In het volgende venster voer je je bedrijfs­naam in (waar­onder je bekend bent bij Hager)

en vervol­gens klik je op ‘Code aanvragen’. Je wordt nu door­ge­stuurd naar de hager-website. Voor het aanvragen van een code moet je inge­logd zijn op myHager (heb je daar nog geen account voor, dan moet je eerst regi­streren).

Nadat je bent inge­logd, vul je het e-mail­adres in, waarop je de acti­va­tie­code wilt ontvangen en klik je op ‘Code gene­reren’. Je ontvangt vervol­gens per e-mail de acti­ve­rings­code. Voer de ontvangen code in het acti­ve­rings­ven­ster van Hagercad in, samen met de bedrijfs­naam. Klik op ‘Acti­veren’.

Lees stap voor stap heb acti­va­tie­proces in dit docu­ment:
Down­load: Aanvragen acti­va­tie­code

 

Meer infor­matie over het in gebruik nemen van Hagercad vind je in deze docu­menten:

Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.univers N
Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.expert

 

Waarom krijg ik een fout­mel­ding als ik de acti­va­tie­code invoer?

In de e-mail waarin de acti­va­tie­code staat, wordt ook het bedrijf genoemd. Deze moet letter­lijk gebruikt worden om Hagercad te acti­veren. Verder is het belang­rijk dat er geen fout gemaakt wordt bij het invullen van de acti­va­tie­code. Een copy/paste werkt het best.

 

 

Waarom werkt mijn acti­va­tie­code niet?

Klopt de soft­wa­re­versie wel? Misschien is de code voor hagercad.univers N in plaats van hagercad.expert (of vice versa).

 

 

Waarom ontvang ik geen e-mail met een nieuwe code?

Het kan voor­komen dat de e-mail van info@hager.nl in de spam­folder belandt. Ook kan de e-mail afge­vangen worden door de IT-afde­ling van jouw bedrijf. Zij kunnen contro­leren of het e-mail­adres info@hager.nl auto­ma­tisch wordt tegen­ge­houden (deze is dan niet zicht­baar in de spam­folder van de ontvanger, maar wordt al eerder gefil­terd).

 

 

Hoe kopieer ik condi­ties uit een eerdere prijs­lijst in Hagercad?

In deze docu­menten vind je uitge­breide infor­matie:

Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.univers N
Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.expert

 

 

Hoe kan ik een prijs­lijst voor meer­dere gebrui­kers instellen in Hagercad?

In deze docu­menten vind je uitleg hoe je met meer­dere mensen binnen een orga­ni­satie gebruik kunt maken van dezelfde prijs­lijst en condi­ties.


Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.univers N
Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.expert

 

 

Hoe impor­teer ik een nieuwe prijs­lijst in Hagercad?

In deze docu­menten vind je uitge­breide infor­matie:


Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.univers N
Down­load: Hand­lei­ding Hagercad.expert

 

 

Hoe gebruik ik oude projecten in de nieuwe versie van Hagercad?

In deze docu­menten vind je uitge­breide infor­matie:


Down­load: Oude projecten gebruiken in Hagercad 5.4  

 

 

Hoe kan ik de Hagercad-software updaten zonder inter­net­ver­bin­ding? 

Zonder inter­net­ver­bin­ding kun je de software niet auto­ma­tisch updaten. We kunnen een down­lo­ad­link beschik­baar stellen waar je de upda­te­file kunt down­lo­aden. Deze zet je op de pc waar Hagercad op draait. Dubbel­klik op dit bestand, en de patch-update wordt uitge­voerd. Voor een nieuwe versie kun je contact opnemen met Hager via tele­foon­numnmer 073 - 711 02 02.

 

 

Bestaat het programma Wecom nog?

Nee, dit is vervangen door Hagercad.expert voor verdelers tot 4000 A. Alle Unimes-producten zijn voortaan in Hagercad.expert te vinden. 
Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder