Re­fe­ren­ties waar we trots op zijn

Mooie resul­taten in projecten samen met onze part­ners

Mooie projecten waar we de afge­lopen jaren een bijdrage aan mochten leveren, laten we graag zien. Van zieken­huis tot kantoor en van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem tot maat­werk scha­kel­ma­te­riaal. Ben je geïn­te­res­seerd in een bepaald project­type of oplos­sings­ge­bied, gebruik dan de filters. 

utiliteit-samenwerking-partner-made-for-you

Soort project

x

Internationale referentieprojecten

Van de Hager Group wereldwijd

Meer inspiratie opdoen? Op de website van de Hager Group vind je de meest aansprekende referentieprojecten uit allerlei landen, zoals bijvoorbeeld het prachtige Bikini Hotel in Berlijn. 

project internat bikinihotel berlijn

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering