Refe­ren­ties waar we trots op zijn

Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners

Mooie projecten waar we de afge­lopen jaren een bijdrage aan mochten leveren, laten we graag zien. Van zieken­huis tot kantoor en van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem tot maat­werk schakelmateriaal. Ben je geïn­te­res­seerd in een bepaald project­type of oplos­sings­ge­bied, gebruik dan de filters. 

utiliteit-samenwerking-partner-made-for-you

Soort project

x

Inter­na­ti­o­nale refe­ren­tie­pro­jecten

Van de Hager Group wereld­wijd

Meer inspi­ratie opdoen? Op de website van de Hager Group vind je de meest aanspre­kende refe­ren­tie­pro­jecten uit allerlei landen, zoals bijvoor­beeld het prach­tige Bikini Hotel in Berlijn. 

project internat bikinihotel berlijn

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.