Quic­k­link: draad­loos schakelen en besturen

Slim uitbreiden of aanpassen

Een elektrische installatie slimmer maken of uitbreiden zonder draden leggen, hakken of breken? Het kan eenvoudig met de Quic­k­link-druk­knop­pro­gram­me­ring die in draadloze KNX-producten is inge­bouwd. Scha­ke­laars kun je eenvoudig vervangen door slimme 2-draads KNX-typen. Je koppelt daarna razend­snel tot wel 20 producten met elkaar. Zo creëer je laag­drem­pelig een smart home met scènes en slimme func­ties znder program­meer­ap­pa­raat.

hager-producten knx-rf quicklink

Quic­k­link staat voor beknopte eenvoud
zonder program­meer­ap­pa­raat

Druk­knop­pro­gram­me­ring voor draad­loos gemak

Een programmering maken met een paar drukken op de knop. Het prin­cipe is even eenvoudig als gemak­ke­lijk. Je maakt een draadloze Quic­k­link-verbin­ding via de confi­gu­ra­tie­knop op de zender (bijvoor­beeld een drukknop, afstands­be­die­ning of bewe­gings­melder). Op de ontvanger (bijvoor­beeld een schakel- of dimactor) kun je de gewenste actie instellen via de func­tie­knop.
icoon verdeler

Moge­lijk­heden

Alle Quic­k­link-producten zijn eenvoudig met één druk op de knop te programmeren. Je kunt tot twintig producten in de installatie kwijt waar­door je over­zich­te­lijk kunt auto­ma­ti­seren op een laag­drem­pe­lige manier. Is je klant enthou­siast geworden en wil hij uitbreiden, dan kun je altijd upgraden met de moge­lijk­heden van KNX Easy of ETS.

Betrouw­baar

De commu­ni­catie tussen Quic­k­link-producten is geba­seerd op het KNX-protocol. Een wereld­wijde en open stan­daard voor auto­ma­ti­se­ring. Daar­door kan een installatie altijd uitge­breid of opge­nomen worden in een KNX Easy- of ETS-installatie.

Hulp

Het programmeren gaat via druk­knoppen, zonder program­meer­ap­pa­raat en met duide­lijke terug­kop­pe­ling via gekleurde ledsig­nalen. Daar­naast hebben onze experts how-to video’s gemaakt, waarin het programmeren stap voor stap wordt uitge­legd.

Basis­con­fi­gu­ratie in
5 stappen

Een smart home in een hand­om­draai

Zo makkelijk is het: ontdek hoe je met Quic­k­link snel en eenvoudig elk huis slimme func­ties kunt meegeven. 


Alle confi­gu­ra­tie­stappen
op een rij

Maak een gebouw of woning slim met druk­knop­pro­gram­me­ring

Quic­k­link werkt met een enkele druk op de knop. In de Quic­k­link-modus kun je veel func­ties confi­gu­reren door middel van druk­knop­be­die­ning op de modules zelf. Eenvoudig en zonder gereed­schap of training. Om het je makkelijk te maken, zie je hier­onder stap voor stap uitge­legd hoe je zelf program­meert. 

hager product: quicklink stap1

Stap 1: acti­veren

Druk de config-knop van de zender kort in. De led van de zender gaat aan en de leds van alle ontvan­gers binnen bereik lichten op en zijn nu in confi­gu­ra­tie­modus.

hager product: quicklink stap2

Stap 2: ingang kiezen

Druk op de zender kort de knop (de ingang) in die een bepaalde functie moet krijgen. De config-led van de zender knip­pert 1 seconde ter beves­ti­ging.


hager product: quicklink stap3

Stap 3: functie kiezen

Druk de func­tie­knop van de gese­lec­teerde ontvanger herhaal­de­lijk kort in. Beschik­bare func­ties worden met kleur en knip­per­pa­troon weer­ge­geven.

 

hager product: quicklink stap4

Stap 4: functie beves­tigen

Houd de func­tie­knop van de ontvanger mini­maal 2 seconden inge­drukt om de functie op te slaan.

hager product: quicklink stap5

Stap 5: confi­gu­ratie afsluiten

Druk de config-knop op de zender kort in. De led gaat uit. Ook de led's van alle ontvan­gers binnen bereik gaan uit. De confi­gu­ratie is nu opge­slagen. 


Bekijk deze producten in de e-catalogus

Laag­drem­pelig smart met onze Quic­k­link-serie

Al onze Quic­k­link-producten vind je terug in onze online catalogus. Daar zie je de verschil­lende modellen en vari­a­ties, de precieze eigen­schappen en hun specificaties. 

hager product: quicklink

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Meer tools
en support

Leren & programmeren

Meer weten of hulp nodig? Hier­onder vind je alle infor­matie die je nodig hebt. Je kunt ons uiter­aard ook even bellen of mailen. We beant­woorden je vragen graag!

howto quickconnectlayknop

How-to-video's

Onze experts laten in korte video's zien hoe je Quic­k­link program­meert.
Naar de Quic­k­link how-to-video's

vision bestelhulp app

FAQ

Vragen die we regel­matig krijgen, hebben we voor je verza­meld. 
Naar de veelgestelde vragen

documentatie hager

Docu­men­tatie

Down­load hier­onder handige docu­menten over Quic­k­link.


Docu­men­tatie

Alles wat je nog meer moet weten over onze Quic­k­link-serie

 • Functieoverzicht quicklink

  Over­zichten en uitleg quic­k­link
  pdf1,39 MB
 • Uitleg programmering quicklink

  Over­zichten en uitleg quic­k­link
  pdf1,39 MB
 • Combinatieoverzicht inbouwmodules - opbouwmodules

  Over­zichten en uitleg quic­k­link
  pdf176,66 KB
 • Uitbreiden van bestaande installaties met draadloze KNX-componenten en quicklink

  Infor­ma­tieve docu­menten over uitbreiden met KNX via quic­k­link
  pdf642,99 KB
 • Toepassingsvoorbeelden met draadloze KNX-componenten en quicklink

  Infor­ma­tieve docu­menten over uitbreiden met KNX via quic­k­link
  pdf397,16 KB
 • Uitleg aanpassing conventionele wissel- / kruisschakeling naar wissel- / kruisschakeling met draadloze inbouwmodules

  Over­zichten en uitleg inbouw­mo­dules
  pdf1,01 MB


Vragen?

Je kunt ons bellen, mailen of appen als je vragen hebt over deze producten.