Elke huurder zijn opti­male inde­ling

Flexibel vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan voor een installatie op maat
In een bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw veran­dert de samen­stel­ling van huur­ders regel­matig. De ene huurder heeft een andere ener­gie­be­hoefte dan de andere. Dan is het handig als je middels een vloer­in­stal­la­tie­sys­teem de inde­ling daarop af kan stemmen. Voor Sijt­hoff City in Den Haag reali­seerden we een flexibel vloer­in­stal­la­tie­sys­teem dat steeds opti­maal is aan te passen aan de wensen van gebrui­kers.

 

Vloerinstallatiesysteem-elektraplan

Multi­func­ti­o­nele kantoren met flexibele vloer­in­stal­latie


Vloer­in­stal­la­tie­sys­teem
voor Sijt­hoff City Shops & Offices in detail

Cijfers:

1200 meter vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan

1 hoofd­ver­deler voor winkels en stads­ver­war­ming

1 hoofd­ver­deler voor kantoren

18 onder­ver­de­lers


In samen­wer­king met:

Croonwolter&dros

Hori Raad­ge­vend Inge­ni­eurs­bu­reau


1200 meter aan
vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders; dat is wat er is gere­a­li­seerd in Sijt­hoff City. Een histo­risch pand in het centrum van Den Haag dat werd omge­to­verd tot bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw met winkels. Inge­ni­eurs­bu­reau Hori maakte het vloer­ka­na­li­sa­tie­plan en zorgde ervoor dat elke nieuwe huurder zelf de inde­ling achteraf kan bepalen. Wij leverden voor dit project het vloer­sys­teem en verzorgden in samen­wer­king met Croonwolter&Dros de montage. 

Wat we uitein­de­lijk ople­verden? 1200 meter aan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan, 2 hoofd­ver­de­lers (1 voor de winkels en 1 voor de kantoren) en 18 onder­ver­de­lers. Zo voor­zagen we via inge­bouwde vloer­dozen alle poten­tiële werk­plekken van data en stroom.Lees meerInklappen
project sijthoffcity


Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten vind je onze
energie-infrastructuur

Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project clusius college

Clusius college Alkmaar

Door ener­gie­zuilen met een maat­werk-aansluiting toe te passen, werden alle moge­lijke werk­plekken voorzien van stroom en data voor de studenten. 

Bekijk het project

project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

Kantoor­re­no­vatie Wage­ningen

Een ouder pand dat door middel van wandgoten op een econo­misch gunstige wijze weer hele­maal voldoet aan de eisen die een modern kantoor stelt.

Bekijk het project

project huis van de stad in gouda

Huis van de Stad Gouda

Met een vloer­in­stal­la­tie­sys­teem is dit moderne kantoor­ge­bouw flexibel in te delen en zijn op elke plek energie en data voor­handen.  

Bekijk het project