Elke huurder zijn optimale indeling

Flexibel vloerinstallatiesysteem Electraplan voor een installatie op maat
In een bedrijfsverzamelgebouw verandert de samenstelling van huurders regelmatig. De ene huurder heeft een andere energiebehoefte dan de andere. Dan is het handig als je middels een vloerinstallatiesysteem de indeling daarop af kan stemmen. Voor Sijthoff City in Den Haag realiseerden we een flexibel vloerinstallatiesysteem dat steeds optimaal is aan te passen aan de wensen van gebruikers.

 

Vloerinstallatiesysteem-elektraplan

Multifunctionele kantoren met flexibele vloer­in­stal­latie


Vloer­in­stal­la­tie­sys­teem
voor Sijt­hoff City Shops & Offices in detail

Cijfers:

1200 meter vloerinstallatiesysteem Electraplan

1 hoofdverdeler voor winkels en stadsverwarming

1 hoofdverdeler voor kantoren

18 onderverdelers


In samenwerking met:

Croonwolter&dros

Hori Raadgevend Ingenieursbureau


1200 meter aan
vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Elec­traplan

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders; dat is wat er is gere­a­li­seerd in Sijt­hoff City. Een histo­risch pand in het centrum van Den Haag dat werd omge­to­verd tot bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw met winkels. Inge­ni­eurs­bu­reau Hori maakte het vloer­ka­na­li­sa­tie­plan en zorgde ervoor dat elke nieuwe huurder zelf de inde­ling achteraf kan bepalen. Wij leverden voor dit project het vloer­sys­teem en verzorgden in samen­wer­king met Croonwolter&Dros de montage. 

Wat we uitein­de­lijk ople­verden? 1200 meter aan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Elec­traplan, 2 hoofd­ver­de­lers (1 voor de winkels en 1 voor de kantoren) en 18 onder­ver­de­lers. Zo voor­zagen we via inge­bouwde vloer­dozen alle poten­tiële werk­plekken van data en stroom.Lees meerInklappen
project sijthoffcity


For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In deze projecten vind je onze
energie-­in­fra­struc­tuur

Klaslokalen, kantoortuinen, collegezalen en flexibele werkruimtes: onze kabelmanagementsystemen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project clusius college

Clusius college Alkmaar

Door energiezuilen met een maatwerk-aansluiting toe te passen, werden alle mogelijke werkplekken voorzien van stroom en data voor de studenten. 

Bekijk het project

project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

Kantoorrenovatie Wageningen

Een ouder pand dat door middel van wandgoten op een economisch gunstige wijze weer helemaal voldoet aan de eisen die een modern kantoor stelt.

Bekijk het project

project huis van de stad in gouda

Huis van de Stad Gouda

Met een vloerinstallatiesysteem is dit moderne kantoorgebouw flexibel in te delen en zijn op elke plek energie en data voorhanden.  

Bekijk het project