1.100 meter vloer­in­stal­la­tie­goot in Gouds gemeen­te­huis

Vloer­goot­sys­teem onder­steunt het nieuwe werken

Met meer dan 460 stan­daard vloer­potten, 130 grote vloer­potten en 1.100 meter aan instal­la­tie­goot durven we wel te stellen dat het nieuwe gemeen­te­huis in Gouda, ook wel Het Huis van de Stad genoemd, klaar is voor het nieuwe werken. De keus viel op ons vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan Solutions, waar­door iedere ruimte flexibel kan worden gebruikt.

Flexibel-vloergootsysteem

"Het Hager Electraplan-vloer­goot­con­cept past bij de eisen van moderne gebouwen."
Ab van Wijk
Project­leider Unica


De cijfers van het nieuwe werken
in het Huis van de Stad op een rij:

Feiten:

1.100 meter aan instal­la­tie­goot

460 stan­daard vloer­potten

130 grote vloer­potten


In samen­wer­king met:

Gemeente Gouda

Archi­tect Soeters van Eldonk

Inge­ni­eurs­bu­reau Hori

Unica Bode­graven


Een out-of-the-box voor­zie­ning voor energie en data

Een inven­tieve manier van het aanleggen van data- en ener­gie­punten in een gemeen­te­huis met een uitda­gende archi­tec­tuur. Boven­dien een gebouw waar ook nog eens op verschil­lende manieren gewerkt en verga­derd moet kunnen worden. En flexibel. Kabel­goten langs de wanden gingen het niet worden. Daarom koos inge­ni­eurs­bu­reau Hori voor ons Electraplan vloer­goot­sys­teem. Alle werk­plekken in het Goudse gemeen­te­huis worden gevoed vanuit aansluit­potten in de vloer. 

Vloer­goot­con­cept voor­ziet in flexibel werken
De flexi­bi­li­teit van het vloer­in­stal­la­tie­sys­teem helpt de gemeente haar doel in het nieuwe werken te bereiken. Meer werk­plekken of andere faci­li­teiten nodig? Die heb je binnen no-time gecre­ëerd. Een vloerpot verplaatsen is ook zo gepiept. Daar­naast is een stan­daard pot voorzien van twee contact­dozen en vier data-aanslui­tingen. De grotere telt zelfs acht data­punten. Kortom: ons vloer­goot­con­cept past prima bij de eisen van een modern gebouw. 

Lees meerInklappen
project huis van de stad in gouda

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten vind je onze
energie- en data-infrastructuur

Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project clusius college

Clusius College Alkmaar

Met tehalit kunnen leer­lingen overal in het school­ge­bouw aan de slag. Of dat nu op laptop, pc, tablet of smartphone is.

Bekijk het project

project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

Kantoor scheeps­ar­chi­tect Wage­ningen

Samen met onze partners trokken we dit bedrijfs­pand de 21e eeuw in qua design en functionaliteit. Daar hoorde ook ons stalen wand­goot­sys­teem bij.

Bekijk het project

project sijthoffcity

Sijt­hoff City Shops en Offices Den Haag

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders. Daar zorgt het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem voor.

Bekijk het project