E-maat­werk zuilen in Clusius College

Energie- en datazuilen voor modern onder­wijs

Vroeger konden docenten het af met krijt­bord en school­boeken, tegen­woordig heeft goed onder­wijs veel meer nodig. Daarom verz­rogde onze instal­la­tie­partner samen met ons een oplossing voor het Clusius College in Alkmaar om digi­taal te kunnen werken. Dankzij energie- en datazuilen kunnen leer­lingen en docenten nu door de hele school aan de slag.

Maatwerk-energiezuilen-datazuilen


Project
Clusius College

Feiten:

145 plafond­zuilen

8 vari­anten

1 flexibele beves­ti­gings­tech­niek


In samen­wer­king met:

Clusius College

Snip Elek­tro­tech­niek


Overal aan de slag met maat­werk energie- en datazuilen

Modern onder­wijs, dat is digi­taal werken aan je opdrachten waar en wanneer je maar wil. Op computer, smartphone, tablet of laptop. Dat vraagt om een opti­male en flexibele digi­tale infrastructuur. Snip Elek­tro­tech­niek in Schagen ging aan de slag om de wens van het Clusius College te vervullen. Wij leverden alle beno­digd­heden om de school om te toveren tot een connected plek. Omdat niet elke ruimte in het gebouw hetzelfde is, gingen we met Snip om de tafel. We leverden onder meer 145 plafond­zuilen in acht vari­anten. 
 
Maxi­male vrij­heid in elk lokaal
Voor maxi­male vrij­heid in bewe­ging en inrich­ting, koos het college voor de flex­tech­niek om de zuilen te beves­tigen. De contact­dozen werden in de plafond­te­gels verwerkt. Via centrale conso­li­da­tion points en patch­ka­bels naar de contact­dozen toe, is het mogelijk om de zuilen op elke plek in lokalen te plaatsen. Zelfs in de aula en op de tribune kunnen leer­lingen nu werken aan de lesstof. 
 
Just-in-time maat­werk
Exact op maat, volledig voor­ge­mon­teerd en just-in-time gele­verd. Snip was erg blij met de manier waarop we de producten aanle­verden. Daar­door hoefden ze alleen nog maar de zuilen op te zetten en de stek­kers in de contacten te steken. En dat scheelde behoor­lijk wat instal­la­tie­tijd. Belang­rijk wanneer je slechts beperkte tijd hebt voordat leer­lingen na de vakantie weer in de school­banken zitten. 

 

Lees meerInklappen
project clusius college

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten vind je onze kabel­in­fra­struc­tuur

Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project sijthoffcity

Sijt­hoff City Shops & Offices Den Haag

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders. Daar zorgt het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem voor. 

Bekijk het project

project huis van de stad in gouda

Huis van de Stad Gouda

Met een vloer­in­stal­la­tie­sys­teem is dit moderne kantoor­ge­bouw flexibel in te delen en zijn op elke plek energie en data voor­handen.  

Bekijk het project

project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

Kantoor­pand scheeps­ar­chi­tect Wage­ningen

Onze instal­la­tie­partner maakte dit bedrijfs­pand weer hele­maal van deze tijd qua design en functionaliteit. Daar hoorde ook ons stalen wand­goot­sys­teem bij. 

Bekijk het project