Functionele renovatie met stalen wandgoot

Pand van scheepsarchitect Wageningen krijgt facelift
Wanneer je een bestaand bedrijfspand weer up-to-date moet brengen qua design én functionaliteit, kunnen de elektrotechnische installatie en de aansluitpunten niet achterblijven. Voor de renovatie bij scheepsarchitect Van Oossanen in Wageningen leverden we een verdeler, stalen wandgootsysteem BRS en het berker-design S.1 schakelmateriaal.

stalen-wandgootsysteem-renovatie

"Door te kiezen voor Hager, kies ik voor kostenefficiëntie, kwaliteit en goede ondersteuning." 
Remon Stokman
Installateur Stokman Installatietechniek


De cijfers van de renovatie van 
kantoorpand in Wageningen

Wat we leverden:

Wandverdeler

Stalen wand­goot­sys­teem tehalit.brs

Scha­kel­ma­te­riaal berker-design S1

Hager KNX-systeem

Ondersteuning bij programmeren KNX-systeem


In samen­wer­king met:

Scheeps­ar­chi­tect Van Oossanen

Stokman Instal­la­tie­tech­niek


Nautisch architectenbureau krijgt geautomatiseerde verlichting 

Bij de zeer luxe jachten die scheeps­ar­chi­tect Van Oossanen ontwerpt, wordt domotica nooit over­ge­slagen. Niet zo gek dus, dat bij de reno­vatie van het eigen pand, de archi­tect de verlich­ting volledig geau­to­ma­ti­seerd wilde hebben. Installateur Remon Stokman ontwierp een nieuw elek­traplan. Daarin koos hij voor ons stalen wand­goot­sys­teem tehalit.BRS met energie- en data­voor­zie­ningen voor werk­plekken en voor berker-design S1-scha­kel­ma­te­riaal in de weinige ruimtes mét scha­ke­laars.

Domoticasysteem zonder gedoe
Van Oossanen wilde een domo­ti­ca­sys­teem zonder al te veel toeters en bellen. Stokman inte­greerde daarom de ledver­lich­ting via ons knx-systeem met het alarm om een scène te creëren waarin bij het inscha­kelen van het alarm alle verlich­ting tege­lijk uitgaat. ’s Ochtend bij uitscha­kelen van het alarm knippen alle lampen aan. 

KNX-automatisering met visualisatie via app
En de momenten waarop wél hand­ma­tige bedie­ning nodig of handig is? Of ruimtes waar verlich­ting niet altijd nodig is? Stokman voorzag de eige­naren van het bureau van een visualisatie waar­door ze via een app op hun tele­foon de verlich­ting ook hand­matig kunnen bedienen. De tech­ni­sche ruimtes zijn uitge­rust met bewe­gings­sen­sors en de verga­der­zalen met hand­ma­tige berker-design scha­ke­laars. 

Renovatie? Ook een nieuwe verdeler
In een verou­derd pand moet vaak ook het ener­gie­ver­deel­sys­teem aange­pakt worden. Onze paneel­bouw­partner El-Point uit Herwen bouwde een verdeler, die Stokman instal­leerde. Samen met Elek­tro­groot­handel Eppink boden wij onze exper­tise bij het programmeren van de auto­ma­ti­se­ring. Het gemak en comfort die de ontworpen installatie ople­verden, smaakte een van de scheeps­ar­chi­tecten naar meer overi­gens. Stokman mag meedenken over een domotica-systeem voor zijn woning.

 

 

Lees meerInklappen
project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In deze projecten vind je onze
energie- en data-infrastructuur

Klaslokalen, kantoortuinen, collegezalen en flexibele werkruimtes: onze kabelmanagementsystemen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project sijthoffcity

Sijthoff City Shops & Offices Den Haag

Kantoorruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekomstige huurders. Daar zorgt het Electraplan vloerinstallatiesysteem voor. 

Bekijk het project

project huis van de stad in gouda

Huis van de Stad Gouda

Met een vloerinstallatiesysteem is dit moderne kantoorgebouw flexibel in te delen en zijn op elke plek energie en data voorhanden.  

Bekijk het project

project clusius college

Clusius college Alkmaar

Door energiezuilen met een maatwerk-aansluiting toe te passen, werden alle mogelijke werkplekken voorzien van stroom en data voor de studenten. 

Bekijk het project