Func­ti­o­nele reno­vatie met stalen wand­goot

Pand van scheeps­ar­chi­tect Wage­ningen krijgt face­lift
Wanneer je een bestaand bedrijfs­pand weer up-to-date moet brengen qua design én functionaliteit, kunnen de elek­tro­tech­ni­sche installatie en de aansluit­punten niet achter­blijven. Voor de reno­vatie bij scheeps­ar­chi­tect Van Oossanen in Wage­ningen leverden we een verdeler, stalen wand­goot­sys­teem BRS en het berker-design S.1 schakelmateriaal.

stalen-wandgootsysteem-renovatie

"Door te kiezen voor Hager, kies ik voor kosten­ef­fi­ci­ëntie, kwali­teit en goede ondersteuning." 
Remon Stokman
Installateur Stokman Instal­la­tie­tech­niek


De cijfers van de reno­vatie van 
kantoor­pand in Wage­ningen

Wat we leverden:

Wand­ver­deler

Stalen wand­goot­sys­teem tehalit.brs

Schakelmateriaal berker-design S1

Hager KNX-systeem

Ondersteuning bij programmeren KNX-systeem


In samen­wer­king met:

Scheeps­ar­chi­tect Van Oossanen

Stokman Instal­la­tie­tech­niek


Nautisch archi­tec­ten­bu­reau krijgt geau­to­ma­ti­seerde verlich­ting 

Bij de zeer luxe jachten die scheeps­ar­chi­tect Van Oossanen ontwerpt, wordt domotica nooit over­ge­slagen. Niet zo gek dus, dat bij de reno­vatie van het eigen pand, de archi­tect de verlich­ting volledig geau­to­ma­ti­seerd wilde hebben. Installateur Remon Stokman ontwierp een nieuw elek­traplan. Daarin koos hij voor ons stalen wand­goot­sys­teem tehalit.BRS met energie- en data­voor­zie­ningen voor werk­plekken en voor berker-design S1-schakelmateriaal in de weinige ruimtes mét scha­ke­laars.

Domo­ti­ca­sys­teem zonder gedoe
Van Oossanen wilde een domo­ti­ca­sys­teem zonder al te veel toeters en bellen. Stokman inte­greerde daarom de ledver­lich­ting via ons knx-systeem met het alarm om een scène te creëren waarin bij het inscha­kelen van het alarm alle verlich­ting tege­lijk uitgaat. ’s Ochtend bij uitscha­kelen van het alarm knippen alle lampen aan. 

KNX-auto­ma­ti­se­ring met visualisatie via app
En de momenten waarop wél hand­ma­tige bedie­ning nodig of handig is? Of ruimtes waar verlich­ting niet altijd nodig is? Stokman voorzag de eige­naren van het bureau van een visualisatie waar­door ze via een app op hun tele­foon de verlich­ting ook hand­matig kunnen bedienen. De tech­ni­sche ruimtes zijn uitge­rust met bewe­gings­sen­sors en de verga­der­zalen met hand­ma­tige berker-design scha­ke­laars. 

Reno­vatie? Ook een nieuwe verdeler
In een verou­derd pand moet vaak ook het ener­gie­ver­deel­sys­teem aange­pakt worden. Onze paneel­bouw­partner El-Point uit Herwen bouwde een verdeler, die Stokman instal­leerde. Samen met Elek­tro­groot­handel Eppink boden wij onze exper­tise bij het programmeren van de auto­ma­ti­se­ring. Het gemak en comfort die de ontworpen installatie ople­verden, smaakte een van de scheeps­ar­chi­tecten naar meer overi­gens. Stokman mag meedenken over een domotica-systeem voor zijn woning.

 

 

Lees meerInklappen
project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten vind je onze
energie- en data-infrastructuur

Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project sijthoffcity

Sijt­hoff City Shops & Offices Den Haag

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders. Daar zorgt het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem voor. 

Bekijk het project

project huis van de stad in gouda

Huis van de Stad Gouda

Met een vloer­in­stal­la­tie­sys­teem is dit moderne kantoor­ge­bouw flexibel in te delen en zijn op elke plek energie en data voor­handen.  

Bekijk het project

project clusius college

Clusius college Alkmaar

Door ener­gie­zuilen met een maat­werk-aansluiting toe te passen, werden alle moge­lijke werk­plekken voorzien van stroom en data voor de studenten. 

Bekijk het project