Installatie in de vloer met Electraplan geeft flexi­bi­li­teit

Verwerk de elektrische installatie in je vloer

Bedrijfs­ruimtes van nu zijn licht, ruim­te­lijk en vooral open van archi­tec­tuur. Waar je kabels, stop­con­tacten, data-aanslui­tingen en aansluit­dozen voor elektra laat? In de vloer! Met onze vloer­in­stal­la­ties bevindt alle elektra zich onzicht­baar onder je voeten. Flexibel werken en indelen, zonder afbreuk te doen aan het inte­rieur. 

vision groepenkast

Onzicht­bare en 
wend­bare elektra

Vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan

Elektra-, commu­ni­catie- en data-aanslui­tingen op iedere gewenste plek. Naad­loos geïn­te­greerd in de vloer. Zo behoud je de aantrek­ke­lijke archi­tec­tuur van de bedrijfs­ruimte en kunnen werk­ne­mers overal aan het werk. 

basis

Perfecte basis

Een goede vloer­in­stal­latie biedt flexi­bi­li­teit voor heden­daagse en toekom­stige inde­lingen. Of het nu gaat om een fabriek, kantoor of congres­cen­trum: we bieden de juiste basis. 

Voor elke onder­grond

Vloer­in­stal­la­tie­sys­teem Electraplan past bij elke onder­grond. Ons systeem is een match met verhoogde en zwevende vloeren, kan in afwerk­vloeren verzonken worden of gelijk­lig­gend met de afwerk­vloer aange­legd. 

Voor elke situ­atie

Elke bedrijfs­ruimte vraagt om een andere oplossing. Onze verschil­lende vloer­in­stal­la­ties zijn geschikt voor nieuw­bouw en reno­vatie en we werken ze naad­loos weg in alles soorten vloeren. 


hager product: elektraplan

Een instal­la­tie­vloer
voor elk gebouw

Eenvou­dige ontslui­ting van elke plek

Een grote show­room voorzien van data en stroom of verga­der­ruimtes inrichten met flexibele stroom- en data­punten: het Electraplan-systeem ontsluit grote ruimtes snel en is flexibel voor alle toekom­stige wensen en eisen.

De voor­delen van een
Electraplan vloer­in­stal­latie

Geen conces­sies aan bewe­gings­vrij­heid en kwali­teit

Repre­sen­ta­tieve ruimtes met flinke opper­vlakten vragen om een bijpas­sende elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur. Het liefst naad­loos geïn­te­greerd in wand, plafond of vloer met beka­be­ling netjes aan het zicht onttrokken. Ontdek waarom het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem zich thuis voelt in elk project. 

hager product: electraplan uk

Electraplan.UK

De abso­lute en bovenal robuuste basis­stan­daard in onder­vloer­sys­temen. Snel en eenvoudig te instal­leren en combi­neert met elk denk­bare afwerk­vloer. Plus­punt: goed bestand tegen corrosie. 
Vloer­goten verzonken gesloten

hager product: electraplan bkb

Vloer­goot BKB

Volledig geïn­te­greerde en egaal afge­werkte kanaal­sys­temen die gelijk liggen aan de afwerk­vloer. Kabels en installatie zijn vrij toegan­ke­lijk en toch opti­maal beschermd. 
Vloer­goten BKB

hager product: electraplan bk

Electraplan.BK

Een gelijk aan de afwerk­vloer liggend kanaal­sys­teem met deksels die over de hele lengte open kunnen. Kabels en leidingen leg je achteraf probleem­loos in. Geschikt voor zeer dunne afwerk­vloeren en grote leidings­vo­lumes. 
Vloer­goten verzonken boven­lig­gend open

hager product: electraplan vloerpot

Electraplan.DB-HB

Maxi­male flexi­bi­li­teit voor verhoogde en zwevende vloeren. Gebrui­kers hebben opti­male bewe­gings­vrij­heid. Monteren is plug & play door voor­ge­mon­teerde leidingen en modu­le­dozen. Bekijk ook de speciale tempex mallen om een uitspa­ring in de beton­vloer te maken.
Vloer­dozen

hager product: electraplan ak

Vloer­ka­naal AKA

Reno­vatie, sane­ring of moder­ni­se­ring van gebouwen met bestaande vloeren? Een kanaal met afge­schuinde deksel onttrekt onze vloer­in­stal­latie aan het zicht en zorgt voor een veilige afwerking. Modulair dus simpel aan te passen. 

Vloer­ka­naal AKA

hager product: electraplan db hb

Vloer­ka­nalen van aluminium en pvc

Beperkt aantal kabels nodig? Met onze tehalit vloer­ka­nalen leid je snel en veilig kabels door je ruimte. Geen strui­kel­ge­vaar en netjes uit het zicht. 


Maak je vloer­in­stal­latie compleet

Met kabel­uit­gangen en inbouw­units

Je systeem maak je af met de juiste kabel­uit­gangen en aansluit­dozen. Wij bieden een assor­ti­ment dat perfect matcht met de Electraplan-serie. Van enkel­vou­dige wand­con­tact­dozen tot vloer­dozen met een capa­ci­teit van twaalf eenheden.

hager-product: vloerinstallatie potten

Advies nodig?

We helpen je graag verder. Neem gerust contact op om jouw project te bespreken.


Bekijk de moge­lijk­heden in de e-catalogus

hager product: electraplan

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

In deze projecten vind je onze
energie- en data-infrastructuur

Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

project sijthoffcity

Sijt­hoff City Shops & Offices Den Haag

Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders. Daar zorgt het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem voor. 

Bekijk het project

project huis van de stad in gouda

Huis van de Stad Gouda

Met een vloer­in­stal­la­tie­sys­teem is dit moderne kantoor­ge­bouw flexibel in te delen en zijn op elke plek energie en data voor­handen.  

Bekijk het project

project clusius college

Clusius college Alkmaar

Door ener­gie­zuilen met een maat­werk-aansluiting toe te passen, werden alle moge­lijke werk­plekken voorzien van stroom en data voor de studenten. 

Bekijk het project