Een duur­zaam en comfor­tabel thuis

Jouw installatie in goede handen

Func­ti­o­neel, sfeervol én met slimme oplossingen voor duur­zame energie. Jouw woning weer­spie­gelt jouw persoon­lijke smaak en moet jouw dage­lijks leven zo makkelijk mogelijk maken. Onze elek­tro­tech­ni­sche oplossingen staan voor eenvou­dige bedie­ning, flexi­bi­li­teit en zijn toekomst­be­stendig. Jouw installateur zorgt voor een veilige en betrouw­bare aanleg.

installatie huis comfort veilig

Een comfor­tabel thuis
met duur­zame energie

Van auto­ma­ti­se­ring tot schakelmateriaal: gebruiks­gemak voor elke smaak 

Betrek je binnen­kort een nieuw­bouw­huis? Of ga je verbouwen, reno­veren of je woning een upgrade geven? Wat je ook nodig hebt: wij bieden je een breed assor­ti­ment aan elek­tro­tech­ni­sche oplossingen waarmee je je huis omto­vert tot een écht thuis. Oplossingen voor duur­zame energie, maar ook mooi schakelmateriaal en slimme auto­ma­ti­se­rings­sys­temen. Een profes­si­o­nele installateur instal­leert alles netjes en volgens de richt­lijnen bij je thuis. Wil je eerst wat inspi­ratie opdoen? Samen met je installateur kun je komen kijken naar alle moge­lijke kleuren, designs en materialen. Of je nu gaat voor mini­ma­lis­tisch of retro: met onze oplossingen druk je zelfs op de kleinste details jouw eigen stempel.


Jouw woning: ener­gie­zuinig en aange­naam

Het oog wil wat, maar we hebben bij het ontwerp van onze producten ook aan de tech­niek gedacht. Van stop­con­tacten tot scha­ke­laars, van sensoren tot verlich­ting, van bevei­li­gings­sys­temen tot auto­ma­ti­se­rings­sys­temen en van tempe­ra­tuur­re­ge­ling tot ener­gie­mo­ni­to­ring. Onze oplossingen maken van jouw woning een ener­gie­zui­nige en aange­name plek.


Toekomst­be­stendig en betrouw­baar

Onze producten zijn gemaakt om opti­male pres­ta­ties te leveren. Nu en in de toekomst. Ze zijn betrouw­baar, makkelijk te instal­leren en eenvoudig te bedienen en ze voldoen aan alle eisen en stan­daarden. Modulair en flexibel design voert boven­dien de boven­toon. Zo kan je ook op een later moment je elektrische installatie aanpassen of uitbreiden. 


project villabennekom buiten

Laat je inspi­reren

Onze instal­la­tie­part­ners reali­seerden heel wat bijzon­dere woning­bouw­pro­jecten. Zo gingen comfort en luxe design hand in hand bij de bouw van een villa in Bennekom. Daar werd onder meer gekozen voor een KNX-installatie met berker-design schakelmateriaal en Domovea.

project kangeroewoning buitenaanzicht

Laat je inspi­reren

In Culem­borg werkten we mee aan de reali­satie van een bijzon­dere kangoe­roe­wo­ning. Er werd een plek gecre­ëerd voor een gezin én voor de ouders, waar ze zelf­standig kunnen wonen. Met slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring kan dat ook nog eens met meer comfort, veilig­heid én privacy.


Op onze oplossingen kun je bouwen

Jouw installatie, onze zorg

Nieuw­bouw, verbouw, upgrade of reno­vatie? Jouw project is bij onze experts in de juiste handen. We hebben meer dan zestig jaar erva­ring in elek­tro­tech­niek. Met onze kennis en kunde is comfort, gemak en een perfecte woon- en werk­er­va­ring gega­ran­deerd. 

hager product: coviva

"Onze producten en services combi­neren alle func­ties die je nodig hebt om jouw elektro-installatie te perfec­ti­o­neren."

Er kan meer met je huis: 
tijd om te auto­ma­ti­seren


Breng sfeer en gemak
in je huis

Door een elek­tro­tech­nisch professional bij jou thuis geïn­stal­leerd

Je woning upgraden of je nieuw­bouw­huis nog comfor­ta­beler maken? Of wil je juist over­stappen op oplossingen voor duur­zame energie? Vraag jouw installateur gerust om meer infor­matie als je geïn­te­res­seerd bent in onze oplossingen.

hager-product: vision groepenkast verpakking

Veilig energie gebruiken

Met een hoog­waar­dige groe­pen­ver­deler zoals Vision of Vega ben je voorzien van betrouw­bare energie in je woning. Het consu­men­ten­boekje voor je Vision-verdeler kun je hier down­lo­aden.

projectoplossingen maatwerk berkerdesign

Mooi schakelmateriaal

Er valt heel wat te kiezen! Naast de luxe designs hebben we zelfs in stan­daard schakelmateriaal keuze uit drie mooie series. Wil je zien wat er nog meer kan, dan kun je hier de brochure met alle design­se­ries down­lo­aden.

hager product: coviva eenvoudig bedienen

Auto­ma­ti­seren met Coviva

Met huis­au­to­ma­ti­se­ring maak je je huis zo comfor­tabel als je zelf wenst. Deze brochure laat zien wat er alle­maal kan. 

hager product: domovea woonkamer scherm

Alles is mogelijk met Domovea

Met huis­au­to­ma­ti­se­ring is alles mogelijk. Perfect in een nieuw­bouw­wo­ning, zodat die levens­loop­be­stendig wordt. Draadloze tech­nieken zijn ideaal voor meer comfort in bestaande woningen.

hager product: plintkanaal

Kabels mooi wegge­werkt

Een plint­ka­naal is een prima oplossing om stroom en data overal te krijgen zonder hakken en breken. Voor extra veilig­heid combi­neer je dit met een bewe­gings­melder en led-licht.


Doe inspi­ratie op:  
Hager Expo

Samen met jouw installateur ben je van harte uitge­no­digd voor een bezoek aan onze Expo in 's-Hertogenbosch. Daar vind je onze oplossingen terug in een demo­wo­ning. Je kunt op je gemak de verschil­lende opties bekijken en krijgt uitleg over onze producten.

 

Laat je installateur een afspraak met ons maken. Tot ziens in onze Expo!

 

hager expo in 's-hertogenbosch