Levens­loop­be­stendige duowoning

Kangoe­roe­wo­ning biedt ultiem comfort en veilig­heid voor twee gene­ra­ties

Een nieuw­bouw­huis biedt bij uitstek de gele­gen­heid om de juiste basis te leggen voor slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring. Met een goede, op KNX geba­seerde infra­struc­tuur zijn de moge­lijk­heden schier einde­loos. En dat komt goed uit, want aan de huizen van de toekomst worden heel wat eisen gesteld. Niet alleen op het gebied van woon­com­fort en veilig­heid. Nieuwe woon­con­cepten moeten ook steeds vaker levens­loop­be­stendig zijn. Dat is goed te zien in deze kangoe­roe­wo­ning in Culem­borg.

woningautomatisering-kangoeroewoning


"Door de op KNX-gebaseerde infrastructuur hebben wij de mogelijkheid en ook de garantie dat we later altijd nog de meest uiteenlopende functionaliteiten kunnen toevoegen."

Familie Smits 

Eigenaar van de kangoeroewoning in Culemborg

Slimme huis­au­to­ma­ti­se­ring in de kangoe­roe­wo­ning 

Levens­loop­be­stendig wonen met domotica

Zo lang mogelijk zelf­standig blijven wonen als je wat ouder wordt, wie wil dat nou niet? Maar dan natuur­lijk wel op een comfor­ta­bele en veilige manier. Met onze slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring is het mogelijk, zo bewijst de kangoe­roe­wo­ning van Cilla en Laurens Smits in Culem­borg. Cilla’s ouders hadden steeds meer hulp nodig, maar wilden wel graag zelf­standig blijven wonen. Dus gingen Cilla en Laurens op zoek naar een woon­con­cept dat aan deze eisen voldeed. Het werd een nieuw te bouwen kangoe­roe­wo­ning. De KNX-geba­seerde infra­struc­tuur, de slimme domotica en ons Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem maken de gescha­kelde woningen veilig, comfor­tabel en volledig levens­loop­be­stendig. 

 

Een goede basis met KNX

In de kangoe­roe­wo­ning liet het echt­paar bewe­gings­sen­soren, nacht­rou­te­ver­lich­ting en kook­plaat­be­vei­li­ging instal­leren. Ook kwam er een alarm­knop en elek­tro­ni­sche deur­ver­gren­de­ling. Deze domotica zorgen niet alleen voor veilig­heid in de woning, maar maken haar ook levens­loop­be­stendig. Laurens: “Het belang­rijkste is dat we vanaf het begin de juiste, op KNX-geba­seerde infra­struc­tuur lieten aanleggen. Daarmee hebben wij de moge­lijk­heid en ook de garantie dat we later altijd nog de meest uiteen­lo­pende func­ti­o­na­li­teiten kunnen toevoegen.” 

 

Comfort en gebruiksgemak met Domovea

Onze slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring werd niet alleen ingezet om de kangoe­roe­wo­ning zo veilig mogelijk te maken. Ook het woon­com­fort werd ermee geop­ti­ma­li­seerd. De verlich­ting en de vloer­ver­war­ming werden aange­sloten op de auto­ma­ti­se­ring. Voor een strakke afwerking werd scha­kel­ma­te­riaal uit de berker Q3-serie gebruikt. Met ons Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem kan alle domotica eenvoudig bekeken én bediend worden op een tele­foon of tablet. Gebruiks­gemak ten top, want zo zie je alle func­ties van de woning­au­to­ma­ti­se­ring in een oogop­slag. En kies je met één klik de juiste sfeer.

Lees meerInklappen
project kangeroewoning

Slimme woningautomatisering
in feiten

Feiten:

Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem
Scha­kel­ma­te­riaal uit de berker Q3-serie
Nacht­rou­te­ver­lich­ting tehalit.SL (led)
Bewe­gings­sen­soren
Kook­plaat­be­vei­li­ging

Een samenwerking met:

Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Netten van Stigt
Zoelmond
Elektrotechnisch installatiebureau C. van Dee
Eck en Wiel

Meer weten over woon­op­los­singen?


Deze woningen hebben een Hager
elektrische installatie

Van veilige energieverdeling tot mooi schakelen en comfortabel automatiseren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit. 

project strijp-s appartementen

Lofts in historisch pand

Met onder meer SL plintgoot prachtig gerenoveerd. 
Bekijk het project

 

 

project kasteel biljoen

Wonen in een kasteel

Moderne automatisering en schakelmateriaal in stijl. 

Bekijk het project

project villabennekom buiten

Van alle luxe voorzien

Mooie villa in Bennekom. 
Bekijk het project