Levens­loop­be­sten­dige duowo­ning

Kangoe­roe­wo­ning biedt ultiem comfort en veilig­heid voor twee gene­ra­ties

Een nieuw­bouw­huis biedt bij uitstek de gele­gen­heid om de juiste basis te leggen voor slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring. Met een goede, op KNX geba­seerde infrastructuur zijn de moge­lijk­heden schier einde­loos. En dat komt goed uit, want aan de huizen van de toekomst worden heel wat eisen gesteld. Niet alleen op het gebied van woon­com­fort en veilig­heid. Nieuwe woon­con­cepten moeten ook steeds vaker levens­loop­be­stendig zijn. Dat is goed te zien in deze kangoe­roe­wo­ning in Culem­borg.

woningautomatisering-kangoeroewoning


"Door de op KNX-geba­seerde infrastructuur hebben wij de moge­lijk­heid en ook de garantie dat we later altijd nog de meest uiteen­lo­pende func­ti­o­na­li­teiten kunnen toevoegen."

Familie Smits 

Eige­naar van de kangoe­roe­wo­ning in Culem­borg

Slimme huis­au­to­ma­ti­se­ring in de kangoe­roe­wo­ning 

Levens­loop­be­stendig wonen met domotica

Zo lang mogelijk zelf­standig blijven wonen als je wat ouder wordt, wie wil dat nou niet? Maar dan natuur­lijk wel op een comfor­ta­bele en veilige manier. Met onze slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring is het mogelijk, zo bewijst de kangoe­roe­wo­ning van Cilla en Laurens Smits in Culem­borg. Cilla’s ouders hadden steeds meer hulp nodig, maar wilden wel graag zelf­standig blijven wonen. Dus gingen Cilla en Laurens op zoek naar een woon­con­cept dat aan deze eisen voldeed. Het werd een nieuw te bouwen kangoe­roe­wo­ning. De KNX-geba­seerde infrastructuur, de slimme domotica en ons Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem maken de gescha­kelde woningen veilig, comfor­tabel en volledig levens­loop­be­stendig. 

 

Een goede basis met KNX

In de kangoe­roe­wo­ning liet het echt­paar bewe­gings­sen­soren, nacht­rou­te­ver­lich­ting en kook­plaat­be­vei­li­ging instal­leren. Ook kwam er een alarm­knop en elek­tro­ni­sche deur­ver­gren­de­ling. Deze domotica zorgen niet alleen voor veilig­heid in de woning, maar maken haar ook levens­loop­be­stendig. Laurens: “Het belang­rijkste is dat we vanaf het begin de juiste, op KNX-geba­seerde infrastructuur lieten aanleggen. Daarmee hebben wij de moge­lijk­heid en ook de garantie dat we later altijd nog de meest uiteen­lo­pende func­ti­o­na­li­teiten kunnen toevoegen.” 

 

Comfort en gebruiks­gemak met Domovea

Onze slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring werd niet alleen ingezet om de kangoe­roe­wo­ning zo veilig mogelijk te maken. Ook het woon­com­fort werd ermee geop­ti­ma­li­seerd. De verlich­ting en de vloer­ver­war­ming werden aange­sloten op de auto­ma­ti­se­ring. Voor een strakke afwerking werd schakelmateriaal uit de berker Q3-serie gebruikt. Met ons Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem kan alle domotica eenvoudig bekeken én bediend worden op een tele­foon of tablet. Gebruiks­gemak ten top, want zo zie je alle func­ties van de woning­au­to­ma­ti­se­ring in een oogop­slag. En kies je met één klik de juiste sfeer.

Lees meerInklappen
project kangeroewoning

Slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring
in feiten

Feiten:

Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem
Schakelmateriaal uit de berker Q3-serie
Nacht­rou­te­ver­lich­ting tehalit.SL (led)
Bewe­gings­sen­soren
Kook­plaat­be­vei­li­ging

Een samen­wer­king met:

Aanne­mings­be­drijf Gebr. Van der Netten van Stigt
Zoel­mond
Elek­tro­tech­nisch instal­la­tie­bu­reau C. van Dee
Eck en Wiel

Meer weten over woon­op­los­singen?


Deze woningen hebben een Hager
elektrische installatie

Van veilige ener­gie­ver­de­ling tot mooi schakelen en comfor­tabel auto­ma­ti­seren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit. 

project strijp-s appartementen

Lofts in histo­risch pand

Met onder meer SL plint­goot prachtig gere­no­veerd. 
Bekijk het project

 

 

project kasteel biljoen

Wonen in een kasteel

Moderne auto­ma­ti­se­ring en schakelmateriaal in stijl. 

Bekijk het project

project villabennekom buiten

Van alle luxe voorzien

Mooie villa in Bennekom. 
Bekijk het project