Elektrische installatie voor elk type woning

Van rijtjes­huis tot appar­te­men­ten­com­plex

Makkelijk te instal­leren, betrouw­baar, veilig en ener­gie­zuinig. Onze oplossingen maken van elke woning een comfor­tabel thuis. Van elektrische installatie tot schakelmateriaal. En van appar­te­ment tot villa.

woningbouw appartement installatie

Maak woningen zuinig en comfor­tabel
met onze elektrische instal­la­ties

Kies voor woon­com­fort, veilig­heid en ener­gie­be­spa­ring. Jaren­lange exper­tise en erva­ring komen samen in onze elektrische instal­la­ties voor woningen. En, in onze oplossingen voor ener­gie­be­heer en kabel­ma­na­ge­ment. Boven­dien weten wij wat je nodig hebt om jouw klant van een toekomst­be­sten­dige elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur te voorzien. Van slimme KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en slimme verlich­ting tot ener­gie­be­spa­rende licht­be­stu­ringen en van effi­ci­ënte verdelers tot design schakelmateriaal: met onze know-how tover je elke woning, villa of appar­te­ment om tot een veilig, comfor­tabel en smart home.Alles wat je nodig hebt voor een comfor­tabel huis

Ontdek ons uitge­breide aanbod aan inno­va­tieve oplossingen en kom tege­moet aan elke woon­wens van jouw klant.

 • Onze producten zijn over­zich­te­lijk, eenvoudig en snel te instal­leren en onder­houds­vrien­de­lijk.
 • Oplossingen van hoge kwali­teit, aantrek­ke­lijke materialen en makkelijk in gebruik voor bewo­ners.
 • Eén partner voor jouw complete project. Hulp nodig? We bege­leiden je bij elke stap. 

Klik op een van de oplossingen om er meer over te lezen

 1. Ener­gie­dis­tri­butie

  Hoog­waar­dige ener­gie­pres­ta­ties, instal­la­tie­gemak en eenvoudig uit te breiden: onze ener­gie­ver­deel­sys­temen en oplossingen maken van elke woning een comfor­ta­bele en dyna­mi­sche plek. Of je nu een installatie reali­seert voor een rijtjes­huis of werkt aan de elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur van een appar­te­men­ten­com­plex: ons aanbod elek­tro­tech­ni­sche oplossingen biedt alles wat je nodig hebt voor een modern, ener­gie­zuinig en connected huis.
  Van groe­pen­kasten tot licht­scha­ke­laars en van data­punten tot laad­sta­tions voor elektrische auto's. Onze producten zijn van hoog­waar­dige kwali­teit en voldoen aan de hoogste veilig­heids­eisen. Met ons als partner maak je van de woning van jouw klant een echt thuis. Nu en in de toekomst. 


  groepenkast energieverdeler woning vision hager
 2. Schakelmateriaal

  Een modern appar­te­men­ten­com­plex, een jaren dertig­wo­ning, een nostal­gi­sche boer­derij of een strak vorm­ge­geven villa: met ons berker schakelmateriaal vind je altijd een scha­ke­laar, wand­con­tact­doos of dimmer die bij jouw project past.

  Snel en eenvoudig geïn­stal­leerd, gemaakt van robuust en hoog­waardig materiaal, in einde­loze vari­a­ties verkrijg­baar: dát is ons schakelmateriaal in een notendop. Van slimme scha­ke­laars tot simpele modellen. Van mini­ma­lis­tisch tot maat­werk. Laat je verrassen door onze berker-serie. 


   

  schakelmateriaal berker design hager
 3. Kabel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer bewo­ners het nodig hebben. Onge­acht of je nu aan een reno­va­tie­pro­ject in een rijtjes­huis werkt of een appar­te­men­ten­com­plex moet bedraden: onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Van plint­goot tot multi­me­dia­ka­naal: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor elk type woning. 

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten zijn perfect mogelijk.

  hager-product: sl plintgoot
 4. Connected        homes

  Reno­vatie of nieuw­bouw? Met ons domo­ti­ca­sys­teem maak je van elke woning een smart home. Met KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring sturen bewo­ners hun woning aan vanuit de luie stoel. Verlich­ting, verwar­ming, koeling, venti­latie, zonwe­ring, gordijnen en gadgets: alles kan worden bestuurd met een paar klikken in een app. Of via een spraak­com­mando. Zelfs de bevei­li­ging van je smart home. Home auto­ma­tion kan ook conven­ti­o­neel en levert niet alleen meer comfort op, het bete­kent ook dat bewo­ners slimmer en zuiniger met energie om kunnen gaan. Duur­zaam, intel­li­gent en kosten­be­spa­rend: een connected home is het thuis van de toekomst. En wij helpen je graag om jouw project tot een succes te maken. 

  hager product: domovea woonkamer scherm

Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.Meer over onze
oplossingen

Een breed aanbod inno­va­tieve oplossingen van hoge kwali­teit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe tech­no­lo­gieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Ener­gie­dis­tri­butie

Oplossingen van groot tot klein, van woon­huis tot zieken­huis en elk gebouw­type daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Ener­giema­na­ge­ment

Slimme oplossingen om verbruik inzich­te­lijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

Betrouw­bare huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voor veilig­heid en maxi­maal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en func­ti­o­neel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waar­dige designs en opti­maal monta­ge­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maat­werk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wand­goot of je eigen scha­ke­laar

Ontdek onze kracht


project villabennekom buiten

Laat je inspi­reren

Onze instal­la­tie­part­ners reali­seerden heel wat bijzon­dere woning­bouw­pro­jecten. Zo gingen comfort en luxe design hand in hand bij de bouw van een villa in Bennekom. Daar werd onder meer gekozen voor een KNX-installatie met berker-design schakelmateriaal en Domovea.

project kangeroewoning buitenaanzicht

Laat je inspi­reren

In Culem­borg werkten we mee aan de reali­satie van een bijzon­dere kangoe­roe­wo­ning. Er werd een plek gecre­ëerd voor een gezin én voor de ouders, waar ze zelf­standig kunnen wonen. Met slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring kan dat ook nog eens met meer comfort, veilig­heid én privacy.For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.