Een villa vol woon­com­fort en design

Stijl­volle woning­au­to­ma­ti­se­ring voor villa Bennekom

Een nieuw­bouw­villa vol modern gemak en strak design. Dat was in het kort de opdracht die TechTron Project­tech­niek meekreeg, toen het bedrijf de instal­la­tie­tech­niek van de luxe woning in Bennekom mocht verzorgen. Het resul­taat: stijlvol schakelmateriaal, Domovea visualisatie voor eenvou­dige bedie­ning en een KNX-installatie voor een toekomst­ge­richte infrastructuur. Een toon­beeld van woon­com­fort en design.

Woningautomatisering-villa


Stijl­volle woning­au­to­ma­ti­se­ring
nieuw­bouw­villa in feiten

Feiten:

Hager KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem 
Berker by Hager S.1 schakelmateriaal 
KNX-touch­sensor met ther­mo­staat
KNX-rook­mel­ders


Een samen­wer­king met:

Archi­tect Friso Woudstra, Vorden
TechTron Project­tech­niek Groep Veen­en­daal


Een nieuw­bouw­villa vol modern gemak en strak design

Domovea en KNX voor maxi­maal gemak

TechTron Project­tech­niek ontfermde zich over de systeem­in­stal­latie van de luxe nieuw­bouw­villa in Bennekom. Het bijbe­ho­rende eisen­pakket was niet mals. Naast modern gemak, voor maxi­maal comfort, moest de auto­ma­ti­se­ring van de villa ook strak vorm­ge­geven worden. We stelden een mate­ri­aal­over­zicht op waarmee aan alle wensen kon worden voldaan. Zo werd een KNX-installatie met visualisatie aange­legd, waarmee de villa werd uitge­rust met het modernste comfort. Alle ruimtes in de woning kregen een KNX Touch­sensor met ther­mo­staat. 

 

Woning­au­to­ma­ti­se­ring in Benne­komse villa

Wat betreft uiter­lijk moest het instal­la­tie­sys­teem passen bij het moderne, luxe design van de nieuw­bouw­villa. Dit lukte met de KNX Touch­sensor met ther­mo­staat. Het schakelmateriaal in modern berker-design zorgt voor precies die zo gewenste strakke uitstra­ling. Met het Domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem kunnen de bewo­ners alle func­ti­o­na­li­teiten nu eenvoudig bedienen.

 

Lees meerInklappen
project villabennekom schakelaar

Meer weten over woon­op­los­singen?


In deze huizen vind je
Hager-woon­op­los­singen

Van veilige ener­gie­ver­de­ling tot mooi schakelen en comfor­tabel auto­ma­ti­seren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit. 

project kangeroewoning buitenaanzicht

Volledig levens­loop­be­stendig: door auto­ma­ti­se­ring langer zelf­standig

Een buidel­wo­ning om de ouders dichtbij te hebben. 
Bekijk het project

 

 

project strijp-s appartementen

Moderne lofts gecre­ëerd in voor­ma­lige Philips-panden

Moderne auto­ma­ti­se­ring en plint­goten in stijl. 
Bekijk het project

project kasteel biljoen

Auto­ma­ti­se­ring en fraai schakelmateriaal zonder hakken en breken

Wonen in een kasteel.
Bekijk het project