Historisch pand met modern comfort

Onzichtbare automatisering maakt van kasteel Biljoen een comfortabele woning

Historische gebouwen plaatsen installateurs vaak voor een uitdaging. Je wilt de authentieke uitstraling behouden, maar je wilt ook modern comfort realiseren. Toen het 16e-eeuwse kasteel Biljoen bewoonbaar werd gemaakt, stond de installateur voor de uitdaging om zonder te frezen, boren of breken een comfortabele woning te maken. Draadloze KNX-techniek bleek de oplossing bij deze historische verbouwing.

automatisering-kasteel


Modernisering van
kasteel Biljoen in feiten

Feiten:

Onzicht­baar en draad­loos Hager KNX-systeem 

Hager-scha­kel­ma­te­riaal berker-design glas en berker-design Serie 1930


Een samen­wer­king tussen:

Stich­ting Het Geldersch Land­schap 
Instal­la­tie­be­drijf Wim Bosman uit Vorden 
System inte­grator Hevac Controls uit Eind­hoven 
Werk­tuig­bouw­kundig instal­la­tie­be­drijf P.H. de Jong uit Apel­doorn


Automatisering van
kasteel Biljoen

Comfortabel kasteel met KNX

Het verbou­wings­plan, uitge­werkt door Instal­la­tie­be­drijf Wim Bosman uit Vorden, was erop gericht om de tech­niek in kasteel Biljoen onzicht­baar te auto­ma­ti­seren. Aan het comfort van de nieuwe bewo­ners werden strenge eisen gesteld, net als aan de conser­ve­ring van het histo­ri­sche gebouw. Zowel de verlich­ting als de verwar­ming moest geau­to­ma­ti­seerd worden, maar frezen, boren, hakken of breken was uit den boze. Een auto­ma­ti­se­rings­sys­teem op basis van een KNX-topo­logie bood uitkomst, maar daarbij moesten wel draadloze KNX-tech­nieken worden gebruikt. 

Onzichtbaar systeem met draadloze techniek
In het hele kasteel werd achter de antieke, porse­leinen scha­ke­laars een slimme actor geplaatst op basis van KNX. Intel­li­gent en draad­loos, maar vooral: onzicht­baar. Het scha­kel­ma­te­riaal is van de berker by Hager-serie. Om de draadloze signalen van de scha­ke­laars op te vangen, werden tien­tallen media­k­op­pe­laars geplaatst. Uiter­aard even­eens onzicht­baar. Visu­a­li­sa­ties maken de auto­ma­ti­se­ring inzich­te­lijk en eenvoudig te bedienen. Zo bleef kasteel Biljoen op het oog onver­an­derd, maar herbergt het behalve nieuwe bewo­ners ook heel wat slimme woning­au­to­ma­ti­se­ring.

Lees meerInklappen
project kasteel biljoen

Meer weten over woon­op­los­singen?


In deze woningen vind je een
comfortabele Hager installatie

Van veilige energieverdeling tot mooi schakelen en comfortabel automatiseren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit. 

project kangeroewoning buitenaanzicht

Voorziening voor families

Een buidelwoning om de ouders dichtbij te hebben. 
Bekijk het project

 

 

project strijp-s appartementen

Lofts in historisch Philips-pand

Moderne automatisering en plintgoten in stijl. 

Bekijk het project

project villabennekom buiten

Van alle luxe voorzien

Mooie villa in Bennekom. 
Bekijk het project