Moderne lofts in oude Philips-gebouwen

Flexibele installatie maakt behoud van monumentale status mogelijk

Het verbouwen van monumentale panden vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Want wat als het uiterlijk van de monumenten niet mag worden aangetast? Met deze vraag kreeg Mansveld Projecten & Services te maken, toen het bedrijf zich ontfermde over de elektrotechnische installatie in nieuwe huurappartementen. Deze ‘lofts’ werden gebouwd in twee monumentale Philips-gebouwen in Eindhoven. Mede door ons plintgootsysteem is de monumentale status van de oude Philips-gebouwen in ere gehouden.

Plintgootsysteem-loft


De verbouwing van
monumentale Philips-gebouwen tot flexibele lofts in feiten

Feiten:

SL plint­goot­sys­teem
Hager KNX gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
Vision-groe­pen­ver­de­lers
Univers-wand­ver­de­lers

Een samen­wer­king met:

Mans­veld Projecten & Services


Flexibel en mooi afgewerkt

Flexibele lofts in monumentale Philips-gebouwen

Maar liefst 288 huur­wo­ningen moesten er worden gebouwd in ‘Gerard’ en ‘Anton’, de monu­men­tale kantoor­panden in Strijp-S die ooit Philips toebe­hoorden. Flexibele, multi­func­ti­o­nele lofts, welte­ver­staan. Toekom­stige bewo­ners van de lofts mochten hun huur­wo­ning zelf indelen, met plaats voor een keuken­blok en sani­tair­unit. Bij de verbou­wing van de kantoren tot lofts was een grote dosis flexi­bi­li­teit en crea­ti­vi­teit nodig. Dit onder­vond Mans­veld Projecten & Services, die de elek­tro­tech­ni­sche installatie voor zijn reke­ning nam. Het SL plint­goot­sys­teem bleek de perfecte oplossing. 

Plintkanaalsysteem zorgt voor flexibiliteit en multifunctionaliteit
Vanwege de monu­men­tale status van de Philips-gebouwen mocht hun uiter­lijk nauwe­lijks worden aange­past. Zo was het niet toege­staan de wanden of plafonds te frezen. Daarom besloot Mans­veld om alle instal­la­tie­tech­niek onder te brengen in een nieuwe vloer, die bovenop de oorspron­ke­lijke vloer werd gelegd. Boven­dien werd er een SL plint­goot geïn­stal­leerd. Een crea­tieve oplossing. In totaal is maar liefst 3,5 kilo­meter plint­goot­sys­teem aange­legd in de lofts. Hiermee werd de monu­men­tale status van de Philips-gebouwen in ere gehouden én de flexi­bi­li­teit en multi­func­ti­o­na­li­teit voor de huur­ders gewaar­borgd.

Primeur: een vernieuwde vormgeving
Vooral de vorm­ge­ving van de plint­goot is mooi, vindt ook Mans­velds chef­mon­teur Pieter van Dijck: ‘’Het systeem is plat en strak. De plint­goot en de wand­con­tact­dozen op de goot vormen een rustig beeld in het appar­te­ment.’’ Fraai is ook de verlich­ting: in elke loft zijn twee aansluit­punten aange­bracht op een zwevende kabel­goot. KNX gebouw­au­to­ma­ti­se­ring zorgt voor draad­loos gebruik. Verder is iedere loft uitge­rust met een vision-groe­pen­ver­deler; de univers-wand­ver­de­lers zijn op elke verdie­ping te vinden.

Lees meerInklappen
project strijp-s appartementen

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In deze woningen vind je onze oplossingen

Van veilige energieverdeling tot mooi schakelen en comfortabel automatiseren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit. 

project villabennekom buiten

Van alle luxe voorzien

Mooie villa in Bennekom. 
Bekijk het project

project kangeroewoning buitenaanzicht

Voorziening voor families

Een buidelwoning om de ouders dichtbij te hebben. 
Bekijk het project

 

 

project kasteel biljoen

Wonen in een kasteel

Moderne automatisering en schakelmateriaal in stijl. 

Bekijk het project