Conven­tion Centre draait op Hager-installatie

Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre

Een state-of-the-art congres­cen­trum van 25.000 vier­kante meter én een muziekhal. Wij waren verant­woor­de­lijk voor de totale verde­ler­tech­niek (hoofd­ver­de­lers en onder­ver­de­lers) in het pand. Samen met Heij­mans en paneel­bouwer PS Nederland Noord brachten we deze groot­scha­lige opdracht tot een succesvol einde. Onze kracht is om als spil in het project te fungeren. Hoe we dat doen? Dat zie je in de video over dit mooie project.


"In een krappe ruimte hebben we een verdeler inge­bouwd, best een lastige special, die we met Hager goed hebben kunnen invullen."

Hans van den Nouwe­land

Senior Lead Engi­neer Heij­mans

De project­part­ners delen hun erva­ringen 

"Trots is hier op zijn plaats"

04:14De instal­la­tie­tech­niek
van Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre

Feiten:

Hager-systemen: hoofd­ver­deel­sys­teem Hager Unimes gebouwd in Hager Service & Compe­tence Center in Coevorden (25 m lengte; gewicht > 10 ton; voor het inhuizen in 13 delen gesplitst; zwaarste deel 1.600 kg)

29 onder­ver­de­lers Hager Univers-systeem (verzorgd door paneel­bouw­partner PS Nederland; door­loop­tijd 9 weken)

 

In samen­wer­king met:

Installateur: Heij­mans

Paneel­bouw­partner: PS NederlandSamen­werken aan 'Hart van Zuid'

Het RACC is onder­deel van het ontwik­ke­lings­plan Hart van Zuid. In opdracht van Hart van Zuid VOF werkten Heij­mans en Hager hier al eerder samen aan het zwembad ‘Zwem­cen­trum Rotterdam’ en het Kunsten­pand. De erva­ring die we de afge­lopen jaren met elkaar op hebben gedaan, kwamen bij het RACC goed van pas. 

Van engi­nee­ring tot inhuizen
Hager is verant­woor­de­lijk voor de ener­gie­voor­zie­ning, de hoofd­ver­de­lers en alle onder­ver­de­lers in het pand. Van voren af aan tot en met het peri­o­diek onder­houd. We pakten dus het hele project op: de eerste engi­nee­ring en het eerste ontwerp, de werk­voor­be­rei­ding, de mate­ri­aal­voor­zie­ning, het bouwen van de verdelers in het Hager Service & Compe­tence Center in Coevorden, de Factory Accep­tance Test (FAT) en het inhuizen op de vijfde verdie­ping. Dat inhuizen deden we in samen­wer­king met Neder­hoff, die daar­voor een compleet hijs­plan en een Spie­rings-kraan orga­ni­seerde.

29 onder­ver­de­lers in 9 weken  
PS Nederland Noord bouwde alle 29 onder­ver­de­lers van het Hager Univers systeem die het pand rijk is. Ze verzorgden het ontwerp, de werk­voor­be­rei­ding, de complete mate­ri­aal­voor­zie­ning, het assem­bleren en het leveren van de verdelers op locatie. Dat alles met een door­loop­tijd van negen weken midden in de corona­crisis. Omdat mate­ri­aal­le­ve­ringen vanuit fabrieken daar­door stokten, was een continue goede afstem­ming essentieel. Dat zorgde ervoor dat het project geen vertra­ging opliep. 
Ook werd de ruimte in het project soms beperkt. Hier­door is onder andere een grote NLK 2-1 verdeler opge­splitst in twee delen. Qua engi­nee­ring en ontwerp een gigan­ti­sche klus, maar ook dit lukte alle­maal binnen de afge­sproken tijd.

Unieke zwarte verdeler in RTM-stage
Een andere inte­res­sante uitda­ging deed zich voor in de zoge­noemde RTM-stage, de grootste ruimte in het gebouw. Dit deel van het pand kan worden gebruikt als muziek­zaal voor 7.800 bezoe­kers of als audi­to­rium. In deze zaal is in een beperkte ruimte een grote verdeler in twee delen in de wand inge­bouwd: een deel voor geluid en een deel voor licht. Een complex vraag­stuk dat succesvol werd opge­lost met een unieke, in het zwart uitge­voerde verdeler. Zwart omdat hij in het zicht staat in de concert­zaal. Uniek, maar niet opval­lend dus! 

 
Lees meerInklappen

Project­leider Martwin de Man schreef een blog 

over de uitda­gingen tijdens het project­ver­loop


In onder andere deze projecten vind je
een Hager-hoofd­ver­deel­sys­teem

project openlucht museum arnhem

Nieuwe ontvangst­ge­bouw van het Open­lucht­mu­seum in Arnhem

project aka

Verdeler in trafo­huis voor Fries­land­cam­pina in Gerkes­klooster

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht