Elek­tro­tech­niek voor kantoor­ge­bouwen

Instal­la­ties voor kantoor­ge­bouwen

De hoogste stan­daard in pres­tatie, comfort, connectivity en flexi­bi­li­teit. Jouw partner in elek­tro­tech­ni­sche kantoor­op­los­singen moet nét dat stapje verder gaan. En dat doen wij graag voor je.

 

kantoorgebouw-installatie-hager

Een aanspreek­punt
voor elek­tro­tech­niek voor kantoren 

Reali­seer onge­ë­ve­naarde kantoor­op­los­singen

Het kantoor van nu en van de toekomst? Dat is effi­ciënt, duur­zaam, intel­li­gent en connected. En, werk­ne­mers voelen zich er op hun gemak. Om dat te reali­seren, helpen wij je met het creëren van een flexibele, elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur. In elke fase van het project zijn wij je aanspreek­punt: van de hoofd­ver­deler tot het kabel­ma­na­ge­ment onder je bureau. Met elke vraag kun je bij ons terecht. 


Onze elek­tro­tech­ni­sche oplossingen voor kantoren voldoen aan alle veilig­heids­eisen, bieden flexi­bi­li­teit over de hele levens­cy­clus van een gebouw en helpen bij duur­zaam­heids­doel­stel­lingen, onder meer door het inte­greren van hernieuw­bare ener­gie­bronnen. Het uitgangs­punt van elke oplossing? Zorg­vuldig ontworpen details. Van design tot constructie en installatie. 


Vertrouw op onze decen­nia­lange erva­ring in elek­tro­tech­niek. We staan je graag bij in elke fase van je project met advies en ondersteuning. Voor kantoren in alle soorten en maten

Bied gebouw­ei­ge­naren hoge meer­waarde door te kiezen uit ons uitge­breide aanbod inno­va­tieve oplossingen.

 • Aantrek­ke­lijke materialen, tijd­loos design en uitste­kend gebrui­kers­gemak
 • Ideaal voor modulair en flexibel in te delen werk­ruimtes
 • Hoog­waar­dige producten voor room solutions, ener­gie­dis­tri­butie, ener­giema­na­ge­ment en kabel­ma­na­ge­ment
 • Eén partner voor je hele project, inclu­sief uitge­breide ondersteuning

Klik op een van de oplossingen om er meer over te lezen

 1. Ener­gie­dis­tri­butie

  Hoog­waar­dige ener­gie­pres­ta­ties, instal­la­tie­gemak en eenvoudig uit te breiden: onze ener­gie­ver­deel­sys­temen maken van jouw kantoor­ge­bouw een comfor­ta­bele en dyna­mi­sche plek. Ons uitge­breide aanbod omvat alles wat je nodig hebt voor een moderne werk­plek: van verdeel­sys­temen tot schakelmateriaal en van data­dis­tri­butie tot laad­sta­tions voor elektrische voer­tuigen. 

  hoofdverdeler-hager
 2. Ener­giema­na­ge­ment

  Het ener­gie­ge­bruik in een kantoor contro­leren, moni­toren en beheren. Met onze oplossingen gaan gebrui­kers zo effi­ciënt mogelijk met energie om. Zonder afbreuk te doen aan de kwali­teit van de dienst­ver­le­ning of de veilig­heid op de werk­vloer. Onze ener­giema­na­ge­ment­op­los­singen zorgen voor trans­pa­rantie in ener­gie­ver­bruik en helpen werk­ne­mers duur­zamer gebruik te maken van hun werk­plek. 

   

  energiemanagement-hager
 3. Kabel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer werk­ne­mers het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Kabel­ma­na­ge­ment op kantoren vind je in de vorm van design­zuilen, vloer­dozen, plafond­op­los­singen en op maat gemaakte kabel­goten: een uitge­breid aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor een modern, flexibel in te delen kantoor.

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten: wij reali­seren iedere wens. 

   

   

  kabelmanagement-kantoor-hager
 4. Room solutions

  Het ideale kantoor? Dat biedt opti­maal comfort, gemak en veilig­heid. Onze gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­op­los­singen voldoen aan de hoogste eisen en gaan slim om met energie. Niemand in de buurt? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders schakelen de verlich­ting uit. Raam­be­kle­ding gaat auto­ma­tisch open en dicht, afhan­ke­lijk van de hoeveel­heid daglicht. En ons schakelmateriaal? Dat is uiter­mate toege­rust om die complexe tech­no­logie te herbergen. Opti­ma­li­seer de inrich­ting van ruimtes en houd gebruiks­kosten laag door te auto­ma­ti­seren. 

  kantoor-automatisering-hager

Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Meer over onze
oplossingen

Een breed aanbod inno­va­tieve oplossingen van hoge kwali­teit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe tech­no­lo­gieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Ener­gie­dis­tri­butie

Oplossingen van groot tot klein, van woon­huis tot zieken­huis en elk gebouw­type daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Ener­giema­na­ge­ment

Slimme oplossingen om verbruik inzich­te­lijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

Betrouw­bare huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voor veilig­heid en maxi­maal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en func­ti­o­neel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waar­dige designs en opti­maal monta­ge­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maat­werk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wand­goot of je eigen scha­ke­laar

Ontdek onze kracht


project huis van de stad in gouda

Doe inspi­ratie op met kantoor­pro­jecten

Nieuws­gierig naar gere­a­li­seerde kantoor­pro­jecten? Je vindt de project­ver­halen hier.