Elektro­technische op­los­singen voor zieken­huizen

Betrouwbare installatie voor de zorg

Nergens is betrouw­baar­heid en bedrijfs­ze­ker­heid zo van belang als in de zorg. Onze elek­tro­tech­ni­sche oplos­singen voor zieken­huizen en zorg­in­stel­lingen maken we op maat. Op ons kun je vertrouwen.

elektrotechnische installatie zorg ziekenhuis

Veilige elektrotechnische oplossingen
bij com­plexe zorg­pro­jec­ten

Een be­trouw­ba­re in­stal­la­tie voor zie­ken­hui­zen en me­di­sche cen­tra

Belang­rijk voor een zieken­huis, zorg­in­stel­ling of medisch centrum is dat ze altijd kunnen vertrouwen op hun appa­ra­tuur en elek­tro­tech­ni­sche oplossingen. De tech­ni­sche installatie vormt het hart van een gebouw. Voor de veilig­heid van perso­neel en pati­ënten is het extra van belang dat deze opti­maal werkt; 24/​​​​7. Boven­dien moet een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem klaar zijn voor de zorg van de toekomst. Dat vraagt om een systeem dat effi­ciënt, duur­zaam, intel­li­gent en connected is. Wij helpen je om een betrouw­bare en schaal­bare elektrische infra­struc­tuur te reali­seren. In elke fase van het project zijn wij je aanspreek­punt: van de hoofd­ver­deler tot de wand­con­tact­dozen. Na ople­ve­ring kunnen wij ook het peri­o­dieke onder­houd voor onze reke­ning nemen.


Onze elek­tro­tech­ni­sche oplos­singen voor zieken­huizen en zorg­in­stel­lingen voldoen aan alle veilig­heids­eisen, bieden flexi­bi­li­teit over de hele levens­cy­clus van een gebouw en zijn duur­zaam. Boven­dien is het mogelijk hernieuw­bare ener­gie­bronnen tegen lagere kosten te inte­greren. Het uitgangs­punt van elke oplossing? Zorg­vuldig ontworpen details. Van design tot constructie en installatie.


Vertrouw op onze decen­nia­lange erva­ring in elek­tro­tech­niek. Ben je al een project gestart of zit je nog in de oriën­ta­tie­fase? We staan je graag bij met advies en ondersteuning.Zorginstellingen in alle benodigdheden voorzien

Bied hoge meerwaarde aan je opdrachtgever door te kiezen uit ons uitgebreide aanbod aan innovatieve oplossingen.

 • Hoogwaardige producten voor room solutions, energiedistributie, energiemanagement en kabelmanagement
 • Op maat gemaakte oplossingen
 • Service en onderhoud door onze experts om bedrijfszekerheid en continuïteit te behouden
 • Eén partner voor je hele project, inclusief uitgebreide ondersteuning

Klik op een van de oplossingen om er meer over te le­zen

 1. Ener­gie­dis­tri­bu­tie

  Hoogwaardige energieprestaties, betrouwbaar, installatiegemak en eenvoudig uit te breiden: onze energieverdeelsystemen en -oplossingen voor de zorg, maken van elk ziekenhuis, zorginstelling of medisch centrum een veilige en comfortabele plek. Voor zowel patiënten en medewerkers. Ons uitgebreide aanbod omvat alles wat je nodig hebt voor een modern gebouw. Van verdeelsystemen tot schakelmateriaal en van datadistributie tot laadstations voor elektrische voertuigen.


  Onze jarenlange expertise in het ontwerpen en maken van energiedistributiesystemen en onderhoud daarvan, maken van ons een betrouwbare partner. Daarnaast voldoen onze systemen aan de hoogste veiligheidseisen. 

  project prinses maxima centrum
 2. Ener­giema­na­ge­ment

  Een zorg­in­stel­ling of zieken­huis vraagt veel van een elek­tro­tech­ni­sche installatie. Onze ener­giema­na­ge­ment­op­los­singen zorgen voor trans­pa­rantie in ener­gie­ver­bruik en helpen werk­ne­mers en pati­ënten duur­zamer gebruik te maken van de voor­zie­ningen. Zonder afbreuk te doen aan hun veilig­heid en het niveau van de dienst­ver­le­ning.

  Met onze zorg­op­los­singen contro­leer, monitor en beheer je het ener­gie­ge­bruik zo effi­ciënt mogelijk, terwijl iedereen die op dat moment in een zieken­huis of zorg­in­stel­ling verblijft, dat zo comfor­tabel mogelijk kan doen. 

  projectoplossingen energiemanagement
 3. Kabelmanagement

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer werk­ne­mers en pati­ënten het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Van design­zuilen tot vloer­dozen en van plafond­op­los­singen tot op maat gemaakte kabel­goten: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor een moderne zorg­in­stel­ling en helpen je de ruimte flexibel in te delen.

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten: wij reali­seren iedere wens.  projectoplossingen kabelmanagement wand in maatwerkkleur
 4. Room solutions

  Een ziekenhuis of zorginstelling moet optimaal comfort, gemak en veiligheid bieden aan het personeel en aan patiënten en hun bezoekers. Onze gebouwautomatiseringsoplossingen voldoen aan de hoogste eisen en gaan bovendien slim om met energie. Niemand in de buurt? Onze aanwezigheidsmelders schakelen de verlichting uit. Raambekleding gaat automatisch open en dicht, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht. En ons schakelmateriaal? Dat is uitermate toegerust om die complexe technologie te herbergen.


  Optimaliseer de inrichting van ruimtes, zorg dat patiënten zo comfortabel mogelijk kunnen verblijven en houd gebruikskosten laag door te automatiseren. 

  project bravis domovea receptie

Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.


For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.


Meer over onze
oplos­singen

Een breed aanbod innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe technologieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Energiedistributie

Oplossingen van groot tot klein, van woonhuis tot ziekenhuis en elk gebouwtype daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Energiemanagement

Slimme oplossingen om verbruik inzichtelijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Automatisering

Betrouwbare huis- en gebouwautomatisering voor veiligheid en maximaal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabelmanagement

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en functioneel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waardige designs en optimaal montage­­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maatwerk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wandgoot of je eigen schakelaar

Ontdek onze kracht


project saxenburgh

Laat je in­spi­re­ren door Saxenburgh Medisch Centrum

Voor het Saxen­burgh Me­disch Cen­trum in Har­den­berg leg­den we samen met onze partners de com­ple­te elek­tro­tech­ni­sche zorg­in­fra­struc­tuur aan.

project bravis verlichting kamer

Laat je inspireren door Bravis Moeder&Kind Centrum

Perfecte, maar onopvallende techniek: samen met onze partners realiseerden we een veilig en comfortabel verblijf voor aanstaande ouders in het Bravis Moeder&Kind Centrum in Bergen op Zoom.

project prinses maxima centrum

Laat je inspireren door Prinses Máxima Centrum

De afdeling kinderoncologie van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht voorzagen we samen met onze partners van state-of-the-art energiedistributie.