Automatisering voor de beste kraamzorg

Onop­val­lende tech­niek voor moeder en kind

Privacy, huise­lijk­heid en comfort. En dan het liefst met tech­niek die onop­val­lend haar werk doet. Samen met ENGIE Services auto­ma­ti­seerden we het Bravis Moeder&Kind­cen­trum in Bergen op Zoom in lijn met de Family Centered Care-filo­sofie. Zwan­gere vrouwen verblijven na de beval­ling samen met hun kind in een comfor­ta­bele kraams­uite. De installatie die we verzorgden, zorgt voor extra gemak. Ook wat betreft het werk van het verple­gend perso­neel.

knx-gebouwautomatisering-voor-kraamzorg


“Het is fijn dat de tech­niek ons helpt om op een effi­ci­ënte manier de juiste zorg te verlenen”
Carina Luijten
Zorg­ma­nager Bravis Moeder&Kind­cen­trum

De KNX-installatie van het
Moeder&Kindcentrum

Feiten:

Plaats: Bergen op Zoom

Totale bouw­tijd: 15 maanden

Open sinds: mei 2015


In samenwerking met:

ENGIE Services - vestiging Halsteren

Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom
Een flexibel KNX-systeem voor een aangenaam verblijf

Het Bravis Moeder&Kind­cen­trum lijkt in niets op een door­snee zieken­huis of kliniek. Samen met hun baby, logeren vrouwen in ruime eenper­soons­suites die veel weg hebben van design hotel­ka­mers. Om hun verblijf zo aange­naam mogelijk te maken, werden we, samen met huis­in­stal­la­teur ENGIE inge­scha­keld om de tech­ni­sche installatie te reali­seren. Comfort voor het gezin en vereen­vou­di­ging van het werk van verple­gers stond voorop in dit project. De keuze voor een KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem lag daarom snel vast. Alleen met dit flexibele systeem konden we een centrale koppe­ling maken tussen de gebruikte zorg­sys­temen en de verwar­mings­in­stal­latie.

Centraal overzicht met Hager Domovea
Slimme baby­badjes met een infra­rood-warm­te­lamp, een afstands­be­die­ning waarmee gasten verwar­ming en licht kunnen aansturen, maar ook mede­wer­kers kunnen oproepen: met onze verdeel­kasten toverden we de kraams­uites om tot intel­li­gente ruimtes. Daar­naast is de zuster­post uitge­rust met Hager Domovea visu­a­li­se­ring: een touchs­creen waarop het KNX-systeem ook centraal te bedienen is. Die ‘slim­mig­heid­jes’ worden via een verbin­ding tussen de verdeel­kasten van Hager en maat­ge­maakte compacte instal­la­tie­boxen in plafonds in de gangen mogelijk gemaakt. De boxen zijn direct verbonden met de kamer via univer­sele steker­bare connec­toren. 

Toekomstbestendig dankzij KNX-gebouwautomatisering
De instal­la­tie­boxen werden vooraf gemon­teerd en getest en zijn daarna op afstand te confi­gu­reren. Is er toch iets mis? Dan heeft een monteur via de gang toegang. Zo hoeft hij de gasten niet te storen. Daar­naast kan de installatie steeds aange­past en uitge­breid worden, wanneer er behoefte aan is. Al direct na inge­bruik­name in 2015 werd bijvoor­beeld de scha­ke­ling van warm­te­te­gels aange­past, waar­door dat nu auto­ma­tisch verloopt. Kortom: een op maat gemaakt systeem dat zich niet alleen direct bewezen heeft, maar ook in de toekomst zeker nog van toege­voegde waarde zal zijn voor moeder en kind. 

Lees meerInklappen
project bravis geboortekamer

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In deze zorginstellingen vind je
een Ha­ger-installatie

project ijsselland onderhoud

Onderhoud aan installatie IJsselland ziekenhuis Capelle a/d IJssel

project meander

Hechte samenwerking bij Meander Medisch Centrum Amersfoort

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht