Verdeeltechniek voor Meander Medisch Centrum

Een op maat ontworpen energiedistributiesysteem

De visie van het Meander Medisch Centrum in Amers­foort op zorg­ver­le­ning aan pati­ënten stond voorop bij de inrich­ting van de tech­ni­sche instal­la­ties. Heij­mans en Hager ontwierpen samen gedu­rende het project de e-installatie. Wij zorgden voor de inrich­ting van het ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem.

Ziekenhuis-energiedistributiesysteem

"De flexi­bi­li­teit bij tussen­tijdse wijzi­gingen was groot; één tele­foontje en Hager stond paraat om een oplossing te creëren."
huub leerkes heijmans

Huub Leerkes

Hoofd­uit­voerder Heij­mans

Ontdek meer over  
de e-installatie
in het MMC in Amersfoort


Het energiedistributiesysteem voor
Amersfoorts ziekenhuis

Feiten:

Plaats: Amersfoort

Levering: hoofd- en onderverdelers


In samenwerking met:

Meander Medisch Centrum Amersfoort

Heijmans

 


Flexibele en doordachte verdeeltechniek voor 
MMC Amersfoort

Omdat bij dergelijke projecten in ziekenhuizen vaak tussentijdse wijzigingen plaatsvinden, werd dit project iteratief gerealiseerd. Zonder een vooraf uitgetekend plan of bestek, werd er gaandeweg een technische installatie op maat afgeleverd die bijdraagt aan de ambities van het MMC. Die ambitie? Dat is het faciliteren van de best mogelijke prestaties van het ziekenhuispersoneel en een ‘healing environment’ voor patiënten.Energiedistributiesysteem dat bijdraagt aan ambitie
De wensen van het MMC vroegen om een energiedistributiesysteem dat bijdraagt aan de juiste omstandigheden voor alle gebruikers. Heijmans realiseerde het voorlopige – en voorzichtige – ontwerp dat op basis van tussentijdse wensen makkelijk gaandeweg aangepast kon worden. Rust, welbevinden en logische routes voor bezoekers en patiënten in een gebouw van 100.000 m2. Dat vormde het uitgangspunt voor de installaties. Soepele samenwerking dankzij flexibiliteit
De samenwerking met Heijmans verliep soepel. We hielden beiden rekening met tussentijdse wijzigingen en stelden ons zo flexibel mogelijk op. Wanneer je vooraf alles uittekent, kom je bij eventuele wijzigingen voor onverwachte kosten te staan. Dat deden we dus niet. Samen realiseerden we gaandeweg een speciaal techniekgebouw, met voeding vanuit vier ingangspunten. Voor montage van onze onderverdelers plaatsten we vooraf montagebeugels ('quickset'), zodat bij levering de verdelers met een paar klikken ‘op te hangen’ waren. Dat betekende een behoorlijk tijdsvoordeel en het voorkwam schade aan de behuizing.


Lees meerInklappen
project meander

Meer we­ten over onze op­los­sin­gen voor ziekenhuizen?In deze zorginstellingen zit
een technisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht

project ijsselland onderhoud

Onderhoud aan installatie IJsselland ziekenhuis Capelle a/d IJssel

project saxenburgh

PLC-besturing bij Saxenbugh Medisch Centrum