Groei mee als domotica­partner

Een stevig fundament voor domotica

Als system integrator groei je met ons als partner in domotica. Jij levert hoog­staande oplos­singen op maat, wij zorgen dat je aan de hoge eisen van je klanten voldoet. Van ener­gie­be­spa­ring tot gebruiks­gemak: als Domoticapartner onder­scheid je jezelf op kennis en service. 

domotica partner automatisering

Verbreed je horizon
als domoticapartner

Lever kwaliteit in woning- en gebouwautomatisering

Laat je bedrijf groeien als gecer­ti­fi­ceerde Domoticapartner. We delen onze kennis en erva­ring op het gebied van domotica, KNX en ETS graag met ons lande­lijke netwerk dat bestaat uit system inte­gra­tors en paneel­bou­wers. Als professional in woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring onder­scheid je je zo op kennis en servi­ce­ni­veau.

Lever state-of-the-art automatiseringssystemen
Van intel­li­gente domo­ti­ca­com­po­nenten tot work­shops: we onder­steunen je in je groei als kennis­partner. Met onze producten lever je state-of-the-art auto­ma­ti­se­rings­sys­temen op die voldoen aan moderne en toekom­stige eisen. Met onze work­shops en onze gedeelde kennis bouwen we aan jouw ontwik­ke­ling als Domoticapartner.

Bespaar waardevolle tijd
Onze domo­ti­ca­com­po­nenten stellen jou in staat om hoog­waar­dige domotica-instal­la­ties te ontwerpen en instal­leren. Omdat er nooit een stan­daard­op­los­sing is voor domotica zijn onze producten ontworpen met oog voor instal­la­tie­gemak, toekomst­be­sten­dig­heid en flexi­bi­li­teit. Doordat we gebruik maken van de open KNX-stan­daard zijn onze auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen zelfs te inte­greren met producten van andere fabri­kanten. Instal­leren, in bedrijf stellen en bedienen: alles gaat even eenvoudig. En dat bespaart jou als Domoticapartner waar­de­volle tijd.

Samen aan de slag
Wat je als Domoticapartner kunt verwachten? Toegang tot voor­beelden, trai­nings­pro­gram­ma’s, marke­ting­sup­port, tech­ni­sche ondersteuning van onze in-house experts, specificaties en docu­men­tatie. Wanneer er nieuwe producten worden ontwik­keld, betrekken we je in het proces. En, we helpen je tijdens elke stap van je auto­ma­ti­se­rings­pro­ject. Zo brengen we samen elk project tot een succesvol einde.


Domotica-vakwerk in TivoliVredenburg 

System integrator Frame Domotica

In TivoliVredenburg in Utrecht komt alles samen: geluid, beeld, licht. De optimale ervaring voor de bezoeker staat centraal. De intelligente systemen die dit op de achtergrond mogelijk maken, zie je in de referentiefilm.

Haal het beste uit jezelf en je projecten

De mogelijkheden van ons partnerschap

Als Domoticapartner krijg je bij ons alle mogelijkheden om veeleisende en complexe uitdagingen in woning- en gebouwautomatisering op te lossen. Wij ondersteunen je namelijk graag bij elk project. Dat doen we met hoogwaardige producten, trainingen van onze experts en door het geven van advies. 

Kennis, ervaring en expertise
Een automatiseringssysteem voor een rijtjeshuis, villa, fabriek of evenementenhal? Wat je ook nodig hebt: we helpen je. We brengen diepgaande expertise, kennis en ervaring met ons mee tijdens elke fase van je project. Wanneer jij dat nodig hebt. Samen halen we het beste uit jezelf en je projecten. Het resultaat? Een tevreden klant. En dat is waar we het voor doen.

 

project antje van de statie

"Ons lande­lijke domo­ti­ca­part­nernetwerk laat jouw bedrijf groeien. In omvang én in exper­tise."
werner roovers

Werner Roovers

Sales engineer en domoticaspecialist


Maak ge­bruik van onze
er­va­ring

Met ja­ren­lan­ge en uit­ge­brei­de er­va­ring in al­ler­lei soor­ten pro­jec­ten kun­nen we jou uit­ste­kend hel­pen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfortabel werken is, voorzien van alle benodigde aansluitingen.

Kantooroplossingen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en individueel design. 

Hoteloplossingen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de energievoorziening voor ziekenhuizen staat bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid voorop. 

Zorgoplossingen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, energiezuinig en economisch gunstig volgens de standaard van deze tijd. 

Retailoplossingen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjeshuis, villa of appartement: elke woning een comfortabele installatie.

Woonoplossingen


El­kaar
ster­ker ma­ken

Wij investeren al jaren in kennisdeling. Om onze partners sterker te maken én onszelf. Dat doen we onder meer met een evenementenkalender vol activiteiten. We plannen evenementen in verschillende regio’s. In Den Bosch hebben een uitgebreid trainingsprogramma dat voor al onze relaties toegankelijk is. 

Doe kennis en inspiratie op
hager live evenement update rondvraag

Zoek je een van onze partners?

Vind de juiste partner voor jouw project

Als fami­lie­be­drijf zit hecht samen­werken met part­ners in onze genen. Samen met onze paneel­bouw­part­ners, domo­ti­ca­part­ners en groot­han­dels­part­ners zijn we er voor je!