KNX gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voor Tivoli-Vredenburg

Ultieme concert­be­le­ving met domotica
Pop, jazz, rock of een orkest? Het kan alle­maal tege­lijk in het muziek­ge­bouw Tivoli­Vre­den­burg in hartje Utrecht. Om een maxi­male bele­ving voor muziek­lief­heb­bers te creëren, heb je geavan­ceerde domotica en een krachtig ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem nodig. En dat moet alle­maal geruis­loos op de achter­grond pres­teren.

Concert-beleving-knx-gebouwautomatisering

Bekijk het KNX-project bij 
Tivoli­Vre­den­burg


Totale geau­to­ma­ti­seerde bestu­ring voor 6 podia

Het muziek­pa­leis Tivoli­Vre­den­burg belooft concert­gan­gers een onver­ge­te­lijke erva­ring. Geluid, licht, beeld. Het hoort er alle­maal bij. Om dat voor elkaar te krijgen, spelen geavan­ceerde tech­ni­sche voor­zie­ningen een sleu­telrol. Naast het hoofd­ver­deel­sys­teem en de onder­ver­de­lers leverden we samen met Frame Domotica een totaal­op­los­sing voor de auto­ma­ti­se­ring: KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring zorgt voor totale bestu­ring van de vijf podia in het gebouw.

KNX-auto­ma­ti­se­ring voor de ultieme podi­um­be­le­ving
De kelder is voorzien van een laag­span­nings­ver­deel­in­stal­latie die de stroom verdeelt door het gebouw via 100 onder­ver­de­lers. KNX-auto­ma­ti­se­ring stuurt vervol­gens de systemen in het gebouw aan. Van de lift tot de verlich­ting: alle aanstu­ring is onder­ge­bracht in het KNX-systeem. Daar­door kan alles op afstand aange­stuurd worden. Perso­neel en artiesten kunnen via touchs­creens en iPads de instel­lingen bedienen. Zo zijn bezoe­kers altijd gega­ran­deerd van de ultieme podi­um­be­le­ving.

Lees meerInklappen
project tivoli vredenburg

De feiten van de KNX-oplossing
in Tivoli­Vre­den­burg

De feiten:

1 laag­span­nings­in­stal­latie

100 onder­ver­de­lers

KNX-auto­ma­ti­se­ring

Aanstu­ring domotica via 1 systeem

Bedie­ning via touchs­creens en iPads


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Tivoli­Vre­den­burg

Instal­la­tie­partner: Heij­mans

System inte­grator: Domoticapartner FrameEen succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Hecht part­ner­ship hand in hand
met de beste oplossing

Van metro tot museum

Al tien­tallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitda­gende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzon­dere cases lichten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-auto­ma­ti­se­ring voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laag­span­nings­in­stal­latie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofd­ver­deler in Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag