BREEAM-bedrijfspand met KNX

Duurzaam kantoorpand met productiehal
Bakker Groep in Coevorden bouwde een nieuw bedrijfs­com­plex en wilde dat zo duur­zaam mogelijk doen. Dat bete­kende een inte­grale aanpak voor de instal­la­tie­tech­niek zodat licht, lucht en tempe­ra­tuur opti­maal op elkaar zijn afge­stemd. Dankzij KNX-auto­ma­ti­se­ring werd de ambitie waar­ge­maakt. Dat leverde Bakker Groep het 'very good’ BREEAM-certi­fi­caat op.

project bakker coevorden


Zie wat we precies leverden
voor het pand van Bakker Groep

Onze producten:

Energieverdeeltechniek

Bemetering

KNX-systeem

KNX-tasters

Hager-schakelmateriaal

Kunststof wandgoot tehalit.BRN


In samen­wer­king met:

Bakker Groep Coevorden

Lange­land-Borgman, Hager Domoticapartner

Paneel­bouwer PS Nederland

Advi­seur KOVOIntegratie elektrotechniek en klimaatinstallatie

Bouwen volgens BREEAM-specificaties. Dat vergt van instal­la­teurs veel denk­werk. Want om door de BREEAM-keuring te komen, moet zowel het bouwen als het ontwerp van de tech­ni­sche instal­la­ties zo duur­zaam mogelijk zijn. Door te kiezen voor KNX-auto­ma­ti­se­ring lukte het Bakker Groep om het nieuwe bedrijfs­pand te verduur­zamen. Daar­door konden de elek­tro­tech­niek en de klimaat­in­stal­latie geïn­te­greerd worden. 

KNX maakt BREEAM-certificering mogelijk
Inte­gratie van E- en W-installatie werd in het nieuwe pand van Bakker Groep tot een succes gemaakt. Het meren­deel van de gebouw­ge­bonden instal­la­ties wordt auto­ma­tisch door KNX-producten aange­stuurd. Dat geldt voor onder meer de zonwe­ring, verlich­ting en klimaat­re­ge­ling. Onze Berker-sensoren en KNX-plafond­be­we­gings­mel­ders weten wanneer er bedrij­vig­heid is of niet om zo te besparen op energie. KNX speelt ook een rol in water­be­spa­ring volgens de BREEAM-norm. We voor­zagen ook een KNX-link met een weer­sta­tion waar­door de instal­la­ties weers­af­han­ke­lijk kunnen opereren. Uiter­aard is alles op afstand te bedienen en te visu­a­li­seren via smartphones, maar ook vanuit een centrale plaats op de receptie. Daar leverden we onze Berker IP-control. Zo is het pand nog slimmer en duur­zamer.

Lees meerMinder
project bakker coevorden

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In deze pro­jec­ten speelde auto­ma­ti­se­ring een hoofdrol

Van villa's tot scholengemeenschappen: onze oplossingen voor gebouwautomatisering voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitdagende projecten graag voor je uit. 

project bredeschool buiten

Perfect afgestemd op diverse gebruikers in Brede school Zaltbommel

project tivoli vredenburg

Besturing van 9 muzielzalen in TivoliVredenburg Utrecht

project volvo showroom buitenkant

Duurzaamste Volvo showroom gerealiseerd in Hengelo