Installatie-upgrade voor museum na renovatie

Nieuwe verdeelinrichting voor Communicatiemuseum Den Haag 

Een reno­vatie is het perfecte moment om je ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem te opti­ma­li­seren. Dat dacht ook het Museum voor Commu­ni­catie in Den Haag. Het voor­ma­lige PTT Museum werd omge­to­verd tot een hyper­mo­derne plek. Om dat te reali­seren was er instal­la­tie­tech­nisch een behoor­lijke upgrade nodig. Voor het nieuwe verdeel­sys­teem van het museum kwamen wij om de hoek kijken.

Verdeelsysteem-museum

"Hager beschikt over hoog­waar­dige producten en een uitste­kende back­of­fice waar we altijd een beroep op kunnen doen."
project communicatiemuseum den haag
Wim Ippel
Specialist engineer BAM Bouw & Techniek


Museum
in feiten

Feiten:

Nieuw ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem

Nieuw data­com­mu­ni­ca­tie­sys­teem

Intel­li­gente verlich­ting


In samen­wer­king met:

Museum voor Commu­ni­catie Den Haag

BAM Bouw & Tech­niekNieuw verdeelsysteem tijdens renovatie

Bijna alle installaties zijn vervangen tijdens de ingrijpende renovatie van het Haagse museum. BAM Bouw & Techniek maakte het installatieontwerp en het voorlopig ontwerp voor de nieuwe verdeelinrichting van het museum. Daarin gaf het bouwbedrijf ook het gewenste aantal kasten, eindgroepen en relaisschakelingen aan. Wij werkten het ontwerp tot in de puntjes uit. Rekenden alles door conform huidige wet- en regelgeving en hielden rekening met ruimte, kortsluitstromen en piekbelastingen. Dat leverde een nieuwe hoofdverdeler op, inclusief 14 onderverdelers, die voor installatie een Factory Acceptance Test ondergingen. 

 

Vernieuwend, maar ook duurzaam
Naast een nieuw energiedistributiesysteem in het museum werd ook slimme verlichting geïnstalleerd. Lichtdimming, -effecten en –kleuren worden nu intelligent geregeld. Aanwezigheidsmelders detecteren of er iemand is. Zo nee? Dan wordt de verlichting uitgeschakeld en worden energiekosten bespaard. En de datacommunicatie-installatie in het gebouw? Ook die is vernieuwd. Kan ook niet anders als je hét museum voor communicatie bent.

 

Lees meerInklappen
project communicatiemuseum den haag

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


Meer lezen

  • Artikel Installatie & Bouw: Museum voor Communicatie Den Haag

    pdf504,37 KB

In deze gebouwen zorgen onze systemen
voor de juiste sfeer

Van muziekpodia tot musea: met onze oplossingen creëer je de juiste sfeer. We lichten een aantal mooie projecten graag voor je uit. 

project openlucht museum arnhem

Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

Rotterdam Ahoy Convention Centre

project tivoli vredenburg

TivoliVredenburg Utrecht