Elektro­technische installaties voor retail

Een be­trouw­ba­re oplossing

Het hart van een show­room of win­kel­in­rich­ting is de elek­tro­tech­ni­sche in­stal­la­tie. Op­ti­ma­li­seer de klant­be­le­ving met een be­trouw­ba­re, vei­li­ge en ener­gie­zui­ni­ge in­fra­struc­tuur. Van scha­kel­ma­te­ri­aal tot ener­gie­ma­na­ge­ment: onze op­los­sin­gen hel­pen re­tai­lers een com­for­ta­be­le, func­ti­o­ne­le en toe­komst­be­sten­di­ge ruim­te te creëren. 

projectoplossingen voor retail

Een duurzame
elektrotech­ni­sche installatie voor retail

Energie-efficiency en een flexibele inrichting waarborgen

Duur­zaam­heid is steeds be­lang­rij­ker voor con­su­men­ten. Juist elektrotechnische installaties kunnen hierin het verschil maken. Onze op­los­sin­gen hel­pen re­tai­lers ener­gie­kos­ten te­rug te drin­gen en hun duur­za­me voet­af­druk te ver­klei­nen. Daar­naast bie­den onze sys­te­men voor duur­za­me ener­gie­dis­tri­bu­tie, -mo­ni­to­ring en -ma­na­ge­ment het com­pe­ti­tie­ve voor­deel waar­mee re­tai­lers het ver­schil kun­nen ma­ken. Van inno­va­tieve winkel­ver­lich­ting tot baan­bre­kende auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen. Met meer dan 60 jaar er­va­ring staan we je graag bij tij­dens elke fase van je pro­ject. Zo ma­ken we van jouw re­tailpro­ject een suc­ces.  De winkelruimte van vandaag en morgen

Bied jouw klan­ten meer­waar­de met ons uit­ge­brei­de aan­bod in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen.

 • Efficiënte room solutions, energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, e-mobility 
 • In­stal­la­tie­ge­mak, tijd­loos de­sign en ge­bruiks­ge­mak
 • Eén partner voor je hele project, inclusief uitgebreide ondersteuning

Klik op een van de oplossingen om er meer over te le­zen

 1. Ener­gie­dis­tri­bu­tie

  Wat retailers willen? Een betrouwbare, veilige en slimme elektrotechnische installatie zonder downtime, zodat zij zich kunnen concentreren op hun klanten. Met onze oplossingen voor retailers hoeven zij zich geen zorgen te maken over de continuïteit van hun energiedistributiesysteem. En gaat er wat mis? Dan zijn wij snel ter plaatse om te helpen.


  Onze verdeelsystemen voor retailers leveren optimale prestaties, ook bij een hoge energievraag, en zijn eenvoudig te installeren. Daarnaast hebben we een breed portfolio aan producten die de winkelervaring van klanten verbeteren. Wat dacht je bijvoorbeeld van oplaadpunten voor elektrische voertuigen?

  project winkelhof unimesverdeler
 2. Ener­gie-management

  De beste manier om te zorgen dat je als retailer zo duurzaam mogelijk opereert? Onze oplossingen voor energiemanagement zorgen dat retailers niet alleen inzicht krijgen in het energieverbruik van hun showroom of winkelruimte, ze weten ook hoeveel hernieuwbare energie ze opwekken. Zo helpt ons systeem winkels duurzaam en energiezuinig te worden.

  projectoplossingen energiemanagement
 3. Room solu­ti­ons

  De ideale winkel of show­room? Die biedt opti­maal comfort, gemak en veilig­heid. Onze room solutions voor gebouwautomatisering en bedie­ning voldoen aan de hoogste eisen en gaan slim om met energie. Niemand in het maga­zijn? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders schakelen de verlich­ting uit. Met onze oplos­singen bege­leid je je klanten slim door je winkel en kun je makkelijk commu­ni­ceren tussen de werk­vloer en de back­of­fice.

  Opti­ma­li­seer de inrich­ting van diverse ruimtes in je shop en houd gebruiks­kosten laag door te auto­ma­ti­seren. Een winkel geef je een unieke finis­hing touch door te kiezen uit ons brede gamma van schakelmateriaal. Onop­val­lend of een echt statement: de vari­atie in kleur en materiaal is groot. Zit jouw smaak er niet bij? Dan maken we het op maat. 

  project volvo showroom domoveascherm
 4. Ka­bel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer retai­lers en consu­menten in een winkel het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt, of juist geac­cen­tu­eerd. Van design­zuilen tot vloer­dozen en van plafond­op­los­singen tot op maat gemaakte kabel­goten: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je nodig hebt voor een moderne en flexibel in te delen winkel­in­rich­ting. 

  Op zoek naar een speciale kleur, lengte op maat of voor­be­drade producten? Wij reali­seren iedere wens. 

   

   

   

  hager-product: vloerinstallatie electraplan kantoor

Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.


For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.


Meer over onze
oplos­singen

Een breed aanbod innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe technologieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Energiedistributie

Oplossingen van groot tot klein, van woonhuis tot ziekenhuis en elk gebouwtype daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Energiemanagement

Slimme oplossingen om verbruik inzichtelijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Automatisering

Betrouwbare huis- en gebouwautomatisering voor veiligheid en maximaal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabelmanagement

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en functioneel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waardige designs en optimaal montage­­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maatwerk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wandgoot of je eigen schakelaar

Ontdek onze kracht


project volvo showroom buitenkant

Laat je in­spi­re­ren

Een energiebesparende showroom dankzij het KNX-gebouwautomatiseringssysteem en DALI. Samen met onze partners realiseerden we een duurzame installatie met warmtepompen, zonnepanelen, daglichtregeling en een balans-ventilatiesysteem. Volvo Harrie Arendsen in Hengelo is daardoor met recht de meest duurzame autoshowroom te noemen.

project winkelhof binnen

Laat je inspireren

Samen met onze partners werkten we aan verschillende retailprojecten. Van projecten met een bijzonder lichtplan tot projecten waar alles draait om duurzaamheid. Je vindt ze allemaal terug via de pagina referentieprojecten.