Elektrische infrastructuur voor hotels

Een moderne, comfor­ta­bele installatie

Veilig­heid, betrouw­baar­heid, gemoeds­rust en een fantas­tisch verblijf. Als deskun­dige partner voor elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur helpen we jou dit te reali­seren voor je klanten in de hotel­branche. 

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Een partner in elek­tro­tech­niek 
waar je op kunt vertrouwen

Waar gasten zich thuis­voelen

Wat hotel­gasten het liefste willen? Het gevoel dat ze thuis­komen. Onze flexibele elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur vormt het hart van hotels, waar­door ze hun gasten een onver­ge­te­lijke erva­ring kunnen bieden. Het resul­taat? Loyale klanten en een hoger inves­te­rings­ren­de­ment.


Onze oplossingen voor hotels zijn te herkennen aan inno­vatie op elk niveau. Van uitzon­der­lijk ontwerp en onder­linge verbin­dingen tussen systemen tot services en analyse. Elke gasten­kamer, gemeen­schap­pe­lijke ruimte of lobby biedt zo comfort en kwali­teit. Ons product­port­folio is breed. Daar­door kun je kiezen uit een onge­kende verschei­den­heid aan vormen, afwer­kingen, materialen en kleuren. Van verdeler tot schakelmateriaal. Op zoek naar een indi­vi­duele oplossing die past bij speci­fieke archi­tec­tuur of wil je een persoon­lijk tintje toevoegen aan een ruimte? Dan maken we jouw concept op maat.Alles in huis voor het hele hotel

Lever meer­waarde aan je opdracht­gever met ons uitge­breide aanbod inno­va­tieve oplossingen.

 • Over­zich­te­lijke systemen, gemak­ke­lijk te instal­leren, eenvoudig te onder­houden
 • Aantrek­ke­lijke materialen, tijd­loos design en uitste­kend gebrui­kers­gemak
 • Kwali­teits­pro­ducten op het gebied van room solutions en energie-effi­ci­ëntie om opera­ti­o­nele kosten te redu­ceren
 • Eén partner voor jouw complete project, inclu­sief onze vergaande support tijdens elke stap

Klik op een van de oplossingen om er meer over te lezen

 1. Ener­gie­dis­tri­butie

  Onge­acht de grootte van een hotel: onze ener­gie­ver­de­ling is veilig, betrouw­baar en pres­teert opti­maal. Hoe dat komt? Door de uitgangs­punten die we hanteren bij het maken van ieder product: hoog­waar­dige ener­gie­pres­ta­ties, instal­la­tie­gemak en eenvou­dige systeem­uit­brei­ding in de toekomst.


  Alles wat je nodig hebt vind je bij ons: hotel­kaart­scha­ke­laars, contact­dozen voor USB-kabels, scheer­ap­pa­raten en geschikt voor inter­na­ti­o­naal gebruik en oplossingen voor gasten met een beper­king. Ook oplaad­punten voor elektrische voer­tuigen zitten in ons port­folio. Onze KNX- en DALI-gate­ways zorgen boven­dien voor een soepele inte­gratie van verlich­ting in je gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem.

  project antje van de statie
 2. Ener­giema­na­ge­ment

  Zorg voor een duur­zaam ener­gie­ver­bruik met onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment. Beheer het ener­gie­ge­bruik van gasten - in over­een­stem­ming met de bran­che­normen - zonder afbreuk te doen aan de kwali­teit van hun verblijf of aan veilig­heid. Met een mini­male confi­gu­ratie beheer, contro­leer en monitor je ener­gie­ge­bruik, terwijl gasten kunnen genieten van hun verblijf zonder down­time. 

   

   

  projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager
 3. Kabel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer gasten het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt en passend bij de archi­tec­tuur, of juist geac­cen­tu­eerd. Van design­zuilen tot vloer­dozen en van plafond­op­los­singen tot op maat gemaakte kabel­goten: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je gasten nodig hebben voor een aange­naam verblijf. 

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten: wij reali­seren iedere wens. 

  hager product: plint nachtverlichting
 4. Room solutions

  De ideale hotel­kamer? Die biedt opti­maal comfort, gemak en veilig­heid. Onze room solutions voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en bedie­ning voldoen aan de hoogste eisen en gaan slim om met energie. Niemand in de buurt? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders schakelen de verlich­ting uit. Raam­be­kle­ding gaat auto­ma­tisch open en dicht, afhan­ke­lijk van het daglicht­ni­veau.

  En ons schakelmateriaal en onze sensoren? Die zijn uiter­mate toege­rust om die complexe tech­no­logie te herbergen. Opti­ma­li­seer de inrich­ting van ruimtes en houd gebruiks­kosten laag door te auto­ma­ti­seren. Geef een kamer of ruimte een unieke finis­hing touch door te kiezen uit ons brede gamma schakelmateriaal. Onop­val­lend of een echt statement: de vari­atie in kleur en materiaal is groot. Zit jouw smaak er niet bij? Dan maken we het op maat. 

   

  projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Zeker
met Hager

Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitge­breide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

 

Toekomst­ge­richt

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Part­ner­ship

Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

Gemak­ke­lijk instal­leren

Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.


Meer over onze
oplossingen

Een breed aanbod inno­va­tieve oplossingen van hoge kwali­teit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe tech­no­lo­gieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Ener­gie­dis­tri­butie

Oplossingen van groot tot klein, van woon­huis tot zieken­huis en elk gebouw­type daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Ener­giema­na­ge­ment

Slimme oplossingen om verbruik inzich­te­lijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Auto­ma­ti­se­ring

Betrouw­bare huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voor veilig­heid en maxi­maal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabel­ma­na­ge­ment

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en func­ti­o­neel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waar­dige designs en opti­maal monta­ge­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maat­werk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wand­goot of je eigen scha­ke­laar

Ontdek onze kracht


project hotel valies hal

Laat je inspi­reren door hotel Valies

Een art-deco eyecat­cher in het hart van de stad. Bij een gestroom­lijnd inte­rieur hoort ook passend schakelmateriaal. Dat werd berker-design Q.3. Overi­gens reali­seerden we met onze partners ook de verdeel­in­rich­ting en een slim KNX-systeem.

project antje van de statie

Laat je inspi­reren door hotel Antje van de Statie

Dit boutique-hotel in Weert heeft historie. Voor de binnen­kant werd modern comfort gere­a­li­seerd met een slim auto­ma­ti­se­rings­sys­teem. Ons schakelmateriaal werd in een speciale kleur gemaakt, om perfect aan te sluiten bij het inte­rieur. 

project hotel post plaza kamer

Laat je inspi­reren door hotel Post-Plaza

Een histo­risch post­kan­toor werd omge­to­verd tot sfeervol design­hotel. Maxi­maal comfort voor de gasten en toch die monu­men­tale sfeer: samen met onze partners reali­seerden we een installatie en moderne én nostal­gi­sche scha­kel­in­rich­ting.