Elektrische infrastructuur voor hotels

Een mo­der­ne, com­for­ta­be­le in­stal­la­tie

Vei­lig­heid, be­trouw­baar­heid, ge­moeds­rust en een fan­tas­tisch ver­blijf. Als des­kun­di­ge part­ner voor elek­tro­tech­ni­sche in­fra­struc­tuur hel­pen we jou dit te re­a­li­se­ren voor je klanten in de hotel­branche. 

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Een part­ner in elektrotechniek 
waar je op kunt ver­trou­wen

Waar gasten zich thuisvoelen

Wat hotel­gasten het liefste willen? Het gevoel dat ze thuis­komen. Onze flexibele elek­tro­tech­ni­sche infra­struc­tuur vormt het hart van hotels, waar­door ze hun gasten een onver­ge­te­lijke erva­ring kunnen bieden. Het resul­taat? Loyale klanten en een hoger inves­te­rings­ren­de­ment.


Onze oplos­singen voor hotels zijn te herkennen aan inno­vatie op elk niveau. Van uitzon­der­lijk ontwerp en onder­linge verbin­dingen tussen systemen tot services en analyse. Elke gasten­kamer, gemeen­schap­pe­lijke ruimte of lobby biedt zo comfort en kwali­teit. Ons product­port­folio is breed. Daar­door kun je kiezen uit een onge­kende verschei­den­heid aan vormen, afwer­kingen, materialen en kleuren. Van verdeler tot scha­kel­ma­te­riaal. Op zoek naar een indi­vi­duele oplossing die past bij speci­fieke archi­tec­tuur of wil je een persoon­lijk tintje toevoegen aan een ruimte? Dan maken we jouw concept op maat.Alles in huis voor het hele hotel

Le­ver meer­waar­de aan je op­dracht­ge­ver met ons uit­ge­brei­de aan­bod in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen.

 • Overzichtelijke systemen, gemakkelijk te installeren, eenvoudig te onderhouden
 • Aantrekkelijke materialen, tijdloos design en uitstekend gebruikersgemak
 • Kwaliteitsproducten op het gebied van room solutions en energie-efficiëntie om operationele kosten te reduceren
 • Eén partner voor jouw complete project, inclusief onze vergaande support tijdens elke stap

Klik op een van de oplossingen om er meer over te le­zen

 1. Ener­gie­dis­tri­bu­tie

  Ongeacht de grootte van een hotel: onze energieverdeling is veilig, betrouwbaar en presteert optimaal. Hoe dat komt? Door de uitgangspunten die we hanteren bij het maken van ieder product: hoog­waar­di­ge ener­gie­pres­ta­ties, in­stal­la­tie­ge­mak en een­vou­di­ge sys­teem­uit­brei­ding in de toe­komst.


  Alles wat je nodig hebt vind je bij ons: hotelkaartschakelaars, contactdozen voor USB-kabels, scheerapparaten en geschikt voor internationaal gebruik en oplossingen voor gasten met een beperking. Ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen zitten in ons portfolio. Onze KNX- en DALI-gateways zorgen bovendien voor een soepele integratie van verlichting in je gebouwautomatiseringssysteem.

  project antje van de statie
 2. Ener­giema­na­ge­ment

  Zorg voor een duurzaam energieverbruik met onze oplossingen voor energiemanagement. Beheer het energiegebruik van gasten - in overeenstemming met de branchenormen - zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van hun verblijf of aan veiligheid. Met een minimale configuratie beheer, controleer en monitor je energiegebruik, terwijl gasten kunnen genieten van hun verblijf zonder downtime. 

   

   

  projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager
 3. Kabel­ma­na­ge­ment

  Energie, elek­tri­ci­teit, multi­media en data precies waar en wanneer gasten het nodig hebben. Onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen voor vloeren, muren en plafonds zijn snel te instal­leren en eenvoudig te upgraden of aan te passen. Onop­val­lend wegge­werkt en passend bij de archi­tec­tuur, of juist geac­cen­tu­eerd. Van design­zuilen tot vloer­dozen en van plafond­op­los­singen tot op maat gemaakte kabel­goten: ons uitge­breide aanbod biedt precies wat je gasten nodig hebben voor een aange­naam verblijf. 

  Op zoek naar een oplossing op maat? Speciale kleuren, lengtes of juist voor­be­drade producten: wij reali­seren iedere wens. 

  hager product: plint nachtverlichting
 4. Room solutions

  De ideale hotel­kamer? Die biedt opti­maal comfort, gemak en veilig­heid. Onze room solutions voor gebouwautomatisering en bedie­ning voldoen aan de hoogste eisen en gaan slim om met energie. Niemand in de buurt? Onze aanwe­zig­heids­mel­ders schakelen de verlich­ting uit. Raam­be­kle­ding gaat auto­ma­tisch open en dicht, afhan­ke­lijk van het daglichtniveau.

  En ons schakelmateriaal en onze sensoren? Die zijn uiter­mate toege­rust om die complexe tech­no­logie te herbergen. Opti­ma­li­seer de inrich­ting van ruimtes en houd gebruiks­kosten laag door te auto­ma­ti­seren. Geef een kamer of ruimte een unieke finis­hing touch door te kiezen uit ons brede gamma schakelmateriaal. Onop­val­lend of een echt statement: de vari­atie in kleur en materiaal is groot. Zit jouw smaak er niet bij? Dan maken we het op maat. 

   

  projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.


For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.


Meer over onze
oplos­singen

Een breed aanbod innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit en met oog voor design. Flexibel genoeg om in de toekomst mee te groeien met je pand of nieuwe technologieën. En slim genoeg om ook nu alles te bieden wat je nodig hebt. 

projectoplossingen energiedistributie oplossingen hager

Energiedistributie

Oplossingen van groot tot klein, van woonhuis tot ziekenhuis en elk gebouwtype daar tussenin

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Energiemanagement

Slimme oplossingen om verbruik inzichtelijk te maken en energie te besparen

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen roomsolutions oplossingen hager

Automatisering

Betrouwbare huis- en gebouwautomatisering voor veiligheid en maximaal comfort

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Kabelmanagement

Energie en data precies daar waar het nodig is, via plafond, wand of vloer, mooi en functioneel

Ontdek ons aanbod

projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Schakelmateriaal

Veel keuze in hoog­waardige designs en optimaal montage­­gemak met onze berker-series

Ontdek ons aanbod

maatwerk schakelmateriaal manufaktur

Maatwerk

Naar jouw wens: een verdeler op maat, een speciale kleur wandgoot of je eigen schakelaar

Ontdek onze kracht


project hotel valies hal

Laat je inspireren door hotel Valies

Een art-deco eyecatcher in het hart van de stad. Bij een gestroomlijnd interieur hoort ook passend schakelmateriaal. Dat werd berker-design Q.3. Overigens realiseerden we met onze partners ook de verdeelinrichting en een slim KNX-systeem.

project antje van de statie

Laat je inspireren door hotel Antje van de Statie

Dit boutique-hotel in Weert heeft historie. Voor de binnenkant werd modern comfort gerealiseerd met een slim automatiseringssysteem. Ons schakelmateriaal werd in een speciale kleur gemaakt, om perfect aan te sluiten bij het interieur. 

project hotel post plaza kamer

Laat je inspireren door hotel Post-Plaza

Een historisch postkantoor werd omgetoverd tot sfeervol designhotel. Maximaal comfort voor de gasten en toch die monumentale sfeer: samen met onze partners realiseerden we een installatie en moderne én nostalgische schakelinrichting.