Comfort dankzij KNX gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

Maat­werk scha­ke­laars in hotel Antje van de Statie

Comfort en design tot in de puntjes. Het Antje van de Statie-hotel in Weert voor­zagen we van een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem dat gasten een comfor­ta­bele erva­ring bezorgt. Hoe? Dankzij KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en een Creston AV-systeem. Het schakelmateriaal maakten we in een maat­werk­kleur met luxe uitstra­ling.

KNX-gebouwautomatisering-comfort

Bekijk de intel­li­gentie & het design van hotel Antje van de Statie


Tech­niek, comfort en design in een totaal­op­los­sing

Een bouti­que­hotel waar tech­niek, comfort en design samen­komen. Chris Steij­vers Electro krijgt de aanvraag in 2014 en betrekt ons er meteen bij. Tref­woorden: gebruiks­gemak en een fijne gebrui­ker­s­er­va­ring. Kortom: de gasten moeten het ultieme gevoel van comfort ervaren. De initi­a­tief­ne­mers van Antje van de Statie hebben nog een eis: intel­li­gente func­ti­o­na­li­teiten. Zaken die we samen wisten te reali­seren, met behulp van een aantal partners.

 

Maat­werk schakelmateriaal met een luxe uitstra­ling
Voor het hotel leverden we een totaal­op­los­sing. Naast de ener­gie­ver­de­lers – die gebouwd werden door SRO Paneel­bouw – instal­leerden we ook maat­werk schakelmateriaal. De keuze viel op berker-design­serie R.1 met een luxe uitstra­ling in mat-antra­ciet. Geen stan­daard­kleur, maar dankzij onze 'Manufaktur maat­werk-service' wel snel gele­verd. 

 

KNX-auto­ma­ti­se­rings­sys­teem brengt comfort en intel­li­gentie
Dankzij het KNX-auto­ma­ti­se­rings­sys­teem is elke ruimte in het hotel een intel­li­gente ruimte. Dat bete­kent indi­vi­dueel af te stellen verlich­tings­scènes, zonwe­ring en klimaat­be­heer­sing. Perso­neel kan het systeem centraal aansturen via het Creston AV-systeem of via iPads. System Inte­grator Emenem Buil­ding Auto­ma­tion program­meerde het systeem en wist het maxi­male uit de installatie te halen.  

 
Lees meerInklappen
project antje van de statie

Mooie samen­wer­king bij
Hotel Antje van de Statie

Feiten:

Plaats: Weert

Kamers: 10

Geopend sinds: 2015


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Bras­serie-hotel Antje van de Statie

Installateur: Chris Steij­vers Electro

System inte­grator: Emenem Buil­ding Auto­ma­tion

Paneel­bouw­partner: SRO Paneel­bouwMeer weten over onze oplossingen voor hotels?


Alle comfort met een Hager-installatie
in deze hotels

Onge­acht welke stijl een archi­tect in gedachten heeft: in ons pakket schakelmateriaal vind je een passende serie. Met room solutions en plint­goot maak je de kamers en alge­mene ruimtes hele­maal af. 

project hotel post plaza kamer

Hotel Post-Plaza in Leeu­warden

Van histo­risch post­kan­toor naar sfeervol design­hotel. Inclu­sief scha­ke­laars die herin­neren aan vervlogen tijden. 

 

Bekijk het project

project hotel valies hotel buitenkant

Hotel Valies in Roer­mond

Een bestaand berker-design paste hier perfect in de art-nouveau binnen­huis­ar­chi­tec­tuur. Gecom­bi­neerd met slimme auto­ma­ti­se­ring.

 

Bekijk het project

 

 

project flexhotel hapert

Flex­hotel voor arbeids­mi­granten in Hapert

Alle func­ti­o­na­li­teiten beschik­baar in een hoog­waardig econo­misch gunstige installatie.

 

Bekijk het project