Comfort dankzij KNX gebouw­automatisering

Maat­werk scha­kelaars in hotel Antje van de Statie

Comfort en design tot in de puntjes. Het Antje van de Statie-hotel in Weert voor­zagen we van een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem dat gasten een comfor­ta­bele erva­ring bezorgt. Hoe? Dankzij KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en een Creston AV-systeem. Het scha­kel­ma­te­riaal maakten we in een maat­werk­kleur met luxe uitstra­ling.

KNX-gebouwautomatisering-comfort

Bekijk de intel­li­gentie & het design van hotel Antje van de Statie


Techniek, comfort en design in een totaaloplossing

Een bouti­que­hotel waar tech­niek, comfort en design samen­komen. Chris Steij­vers Electro krijgt de aanvraag in 2014 en betrekt ons er meteen bij. Tref­woorden: gebruiks­gemak en een fijne gebrui­ker­s­er­va­ring. Kortom: de gasten moeten het ultieme gevoel van comfort ervaren. De initi­a­tief­ne­mers van Antje van de Statie hebben nog een eis: intel­li­gente func­ti­o­na­li­teiten. Zaken die we samen wisten te reali­seren, met behulp van een aantal part­ners.

 

Maatwerk schakelmateriaal met een luxe uitstraling
Voor het hotel leverden we een totaal­op­los­sing. Naast de ener­gie­ver­de­lers – die gebouwd werden door SRO Paneel­bouw – instal­leerden we ook maat­werk scha­kel­ma­te­riaal. De keuze viel op berker-design­serie R.1 met een luxe uitstra­ling in mat-antra­ciet. Geen stan­daard­kleur, maar dankzij onze 'Manu­faktur maat­werk-service' wel snel gele­verd. 

 

KNX-automatiseringssysteem brengt comfort en intelligentie
Dankzij het KNX-auto­ma­ti­se­rings­sys­teem is elke ruimte in het hotel een intel­li­gente ruimte. Dat bete­kent indi­vi­dueel af te stellen verlich­tings­scènes, zonwe­ring en klimaat­be­heer­sing. Perso­neel kan het systeem centraal aansturen via het Creston AV-systeem of via iPads. System Inte­grator Emenem Buil­ding Auto­ma­tion program­meerde het systeem en wist het maxi­male uit de installatie te halen.  

 
Lees meerInklappen
project antje van de statie

Mooie samenwerking bij
Hotel Antje van de Statie

Feiten:

Plaats: Weert

Kamers: 10

Geopend sinds: 2015


In samenwerking met:

Opdrachtgever: Brasserie-hotel Antje van de Statie

Installateur: Chris Steijvers Electro

System integrator: Emenem Building Automation

Paneelbouwpartner: SRO PaneelbouwMeer we­ten over onze op­los­sin­gen voor hotels?


Alle comfort met een Hager-installatie
in deze hotels

Ongeacht welke stijl een architect in gedachten heeft: in ons pakket schakelmateriaal vind je een passende serie. Met room solutions en plintgoot maak je de kamers en algemene ruimtes helemaal af. 

project hotel post plaza kamer

Hotel Post-Plaza in Leeuwarden

Van historisch postkantoor naar sfeervol designhotel. Inclusief schakelaars die herinneren aan vervlogen tijden. 

 

Bekijk het project

project hotel valies hotel buitenkant

Hotel Valies in Roermond

Een bestaand berker-design paste hier perfect in de art-nouveau binnenhuisarchitectuur. Gecombineerd met slimme automatisering.

 

Bekijk het project

 

 

project flexhotel hapert

Flexhotel voor arbeidsmigranten in Hapert

Alle functionaliteiten beschikbaar in een hoogwaardig economisch gunstige installatie.

 

Bekijk het project