Bezorg jouw klanten een unieke erva­ring

Ondersteuning aan archi­tecten

Indruk­wek­kend design en een perfecte sfeer. Met onze onge­ë­ve­naarde oplossingen voor auto­ma­ti­se­ring, kabel­ma­na­ge­ment, ener­gie­dis­tri­butie, ener­giema­na­ge­ment en slimme verlich­ting creëer je een woon- en werk­er­va­ring om nooit te vergeten. 

ondersteuning architecten

Maak opti­male ontwerpen
met ons als partner

Ondersteuning in elke fase van je archi­tec­to­nisch ontwerp

Of je nu gaat voor een comfor­tabel of func­ti­o­neel archi­tec­to­nisch ontwerp: wij onder­steunen je graag. Onze oplossingen voelen zich in elke ruimte thuis. Van wonen tot werken en van sporten tot relaxen. Met producten die in bijna alle vormen, maten, materialen, kleuren en afwer­kingen te verkrijgen zijn, vind je altijd een oplossing die past bij jouw design. Dankzij onze jaren­lange erva­ring en exper­tise in installatie en bouw kunnen we je op elk gebied verder helpen. Zo zorgen we er samen voor dat iedere ruimte en ieder gebouw voldoet aan de verwach­tingen van je klant.


Oogstre­lend én func­ti­o­neel
Het draait niet alleen om het perfecte plaatje. Onze oplossingen en producten - van scha­ke­laars tot slimme verlich­ting en van ener­giema­na­ge­ment­sys­temen tot kabel­goten - zijn ontwik­keld met oog voor betrouw­baar­heid, opti­male pres­ta­ties en eenvou­dige installatie. Uiter­aard voldoen al onze oplossingen aan de hoogste eisen voor wet en regel­ge­ving. Het grootste voor­deel van onze producten? Slim design dat elk component flexibel maakt, zodat ze stuk voor stuk toekomst­be­stendig zijn. Veran­dert de behoefte van een gebruiker, het gebouw of zijn er nieuwe tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen? Dan zijn onze oplossingen eenvoudig aan te passen. In andere woorden: laat je crea­ti­vi­teit de vrije loop met onze inno­va­tieve tech­no­logie.

 

Met ons kom je verder
We delen graag onze exper­tise met je. Van design tot plan­ning en van reali­satie tot afwerking. Met ons advies, onze software en onze hulp­mid­delen wordt elk ontwerp een succes. Van advies tot prak­ti­sche ondersteuning: wij helpen je in elke fase van je project.


Meedenken in het archi­tec­to­nisch concept

Inte­ri­eur­ar­chi­tect Arnie van Dun over Hotel Valies in Roer­mond

Hotel Valies in Roer­mond ademt de sfeer van de Ameri­kaanse jaren dertig art-deco­stijl. Het geome­tri­sche patroon dat inte­ri­eur­ar­chi­tect Arnie van Dun ontwierp, komt overal terug. Ook het schakelmateriaal moest passen bij het design. We onder­steunden de archi­tect niet alleen in de elektrische tech­niek, maar dachten ook mee over het design. Bij het motto 'betaal­bare luxe' pasten onze berker Q.3-scha­ke­laars perfect.  

Jouw projecten komen tot leven

De moge­lijk­heden van ons part­ner­schap

Dankzij onze jaren­lange erva­ring en exper­tise in het ontwerpen, maken en inbe­drijf­stellen van elektrische instal­la­ties voor woningbouw tot utili­teits­bouw, begrijpen we voor welke uitda­gingen jij als archi­tect staat. Om jouw werk makkelijker te maken, onder­steunen we je bij elke stap. Met ons aan je zijde breng je zelfs de meest veeleisende en complexe vraag­stukken tot een goed einde. 

projectoplossingen utiliteit amenwerking

"Samen creëren we ruimtes die wonen en werken inspi­re­rend, func­ti­o­neel en comfor­tabel maken."

Erwin van Handen­hoven

Design director Hager Group

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Maat­werk dat perfect 
past bij je ontwerp

Ontdek onze Manufaktur maat­werkser­vice

Een wand­goot in een speci­fieke afme­ting of afwerking. Schakelmateriaal van hout, steen of ander afwij­kend materiaal of design? We maken het voor je op maat. Onze experts van Manufaktur maat­werkser­vice kunnen bijna al onze producten afstemmen op jouw wensen, zodat ze naad­loos aansluiten bij je ontwerp. Tot in de kleinste details. 


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.