Altijd dichtbij: groot­han­dels­part­ners

Ondersteuning, advies en snelle leve­ring

Onze producten leveren we onder meer aan instal­la­teurs en bouw­be­drijven. Dat doen we samen met een netwerk aan elek­tro­tech­ni­sche groot­han­dels­part­ners. Hebben onze geza­men­lijke klanten producten of advies nodig? Dan zijn ze bij een van onze aange­sloten groot­han­dels aan het juist adres. Uitge­breide kennis van onze arti­kelen en altijd in de buurt. 

groothandel partner elektrotechnisch

Altijd hoog­waar­dige producten in huis  
met groot­han­dels­part­ners van Hager

Voldoe aan elke klant­vraag als onze groot­han­dels­partner 

Producten van hoog­waar­dige kwali­teit en voorzien van gedegen advies. Met groot­han­dels­part­ners werken we inten­sief samen. Niet alleen wat betreft de leve­ring van onze producten. We delen ook onze kennis. Zo worden klanten voorzien van opti­maal advies. We inves­teren graag onze tijd in je, zodat je het juiste aanspreek­punt bent voor onze rela­ties en jezelf kunt onder­scheiden op het gebied van exper­tise en service. Onge­acht welke producten je van ons levert.

 

Volgens de eisen van vandaag en morgen

Van woningbouw tot utili­teits­pro­ject: instal­la­teurs en bouw­be­drijven kloppen bij jou aan voor robuuste onder­delen die voldoen aan de eisen van vandaag en morgen. Met ons als partner weet je dat je uitvoerig geteste producten levert, die zich­zelf boven­dien bewezen hebben in betrouw­baar­heid, veilig­heid en flexi­bi­li­teit. Daar­naast onder­steunen we je graag bij speci­fieke of complexe klant­vragen. Onze experts staan je altijd te woord, we stellen alle specificaties en docu­men­tatie ter beschik­king en je kunt deel­nemen aan onze product­trai­ningen. Zo lever je gega­ran­deerd de beste service. Haal het beste uit onze samen­wer­king

De moge­lijk­heden van ons part­ner­schap

We bieden je alle ondersteuning die je nodig hebt. Dat doen we door onze hoog­waar­dige producten snel en op tijd te leveren en door het bieden van product­trai­ningen. Daar­naast kun je als elek­tro­tech­ni­sche groot­han­dels­partner altijd schakelen met onze experts. Ook over zaken als arti­kel­be­stands­con­trole en -opti­ma­li­satie voor het beste aanbod. Zo bied je het juiste assor­ti­ment en voorzie jij je klanten van het beste verkoop­ad­vies. 

 

Kennis, exper­tise en erva­ring
Wat je ook nodig hebt: wij staan aan je zijde en brengen diep­gaande exper­tise, kennis en erva­ring met ons mee. Zo kunnen we je helpen bij elke klant en elke order. Met ons kun je je als groot­han­dels­partner onder­scheiden op het gebied van kennis en service. Het resul­taat? Een tevreden klant. En dat is waar we het alle­maal voor doen. 


hager partners

"Samen met groot­han­dels­part­ners zorgen we als fabri­kant voor het beste advies en opti­male beschik­baar­heid van producten voor de klanten."
jan bongers

Jan Bongers

Manager groothandel

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Elkaar
sterker maken

Wij inves­teren al jaren in kennis­de­ling. Om onze partners sterker te maken én onszelf. Dat doen we onder meer met een evene­men­ten­ka­lender vol acti­vi­teiten. We plannen evenementen in verschil­lende regio’s. Daar­naast bieden we op onze locatie in Den Bosch een uitge­breid trai­nings­pro­gramma dat voor al onze rela­ties toegan­ke­lijk is.

Wil je samen met ons een training of lezing voor klanten orga­ni­seren in Den Bosch of op je vesti­ging? Bespreek het met je contact­per­soon!

hager live evenement update rondvraag

Zoek je een van onze partners?

Vind de juiste partner voor jouw project

Als fami­lie­be­drijf zit hecht samen­werken met partners in onze genen. Samen met onze paneel­bouw­part­ners, domo­ti­ca­part­ners en groot­han­dels­part­ners zijn we er voor je!