Paneel­bou­wers: partners in verde­ler­tech­niek

Van speci­fieke eisen naar ontwerp op maat

Laat je bedrijf groeien, werk aan je repu­tatie als paneel­bouwer en biedt onge­ë­ve­naarde kwali­teit. Als onze paneel­bouw­partner bouw je mee aan uitda­gende projecten in de buurt en lever je hoog­staande oplossingen in verde­ler­tech­niek op maat.

paneelbouw partner verdeelkast

Lever kwali­teit en maak impact
met verde­ler­tech­niek van Hager

Bied hoog­waar­dige verdeel­tech­niek als paneel­bouw­partner

Als onze samen­wer­kings­partner kun je er altijd van op aan dat je verdeel­kasten levert van robuust materiaal. Of je nu bouwt voor een klein villa­pro­ject waarin je domotica-componenten gebruikt of werkt aan de verde­ler­tech­niek voor een distri­bu­tie­cen­trum waarin je nauw­keurig het elek­tri­ci­teits­ver­bruik wilt meten: de panelen die jij bouwt en levert zijn veilig, betrouw­baar, onder­houdsarm en toekomst­be­stendig.

Ondersteuning van onze experts
Of het nu gaat om materiaal of om training: wij helpen je tijdens elke stap van een project. We helpen je met offertes en docu­men­tatie en geven work­shops om je kennis op niveau te houden. Ook onder­steunen we je met engi­nee­ring, bere­ke­ningen en project-imple­men­tatie. Met onze HagerCAD-software ontwerp je verdeel­kasten in 3D, kun je beka­be­ling visu­a­li­seren, kosten bere­kenen en meer. Daar­naast kunnen we ook het after sales-proces op ons nemen.

Groeien met Hager
Ga je als paneel­bouw­partner met ons aan de slag? Dan bieden we je alle moge­lijk­heid om jouw bedrijf te laten groeien. Samen gaan we aan de slag met uitda­gende projecten in jouw buurt. Je vertaalt de speci­fieke eisen van de gebruiker naar een verdeel­in­rich­ting op maat. Onder­tussen zorgen wij dat jij precies krijgt wat je nodig hebt om het project tot een succesvol einde te brengen.


project wilvo avo burgmans

Mooi resul­taat door samen­wer­king

Benieuwd wat we concreet voor je kunnen bete­kenen? Bekijk onze refe­ren­tie­pro­jecten om te ontdekken hoe we samen­werken.

project wilvo verdeler

Mooi resul­taat door samen­wer­king

Van state-of-the-art ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen voor grote zieken­huizen tot volledig geau­to­ma­ti­seerde woningen. Bekijk de project­ver­halen.


Haal het beste uit jezelf en je projecten

De moge­lijk­heden van ons part­ner­schap

Wat ons part­ner­schap inhoudt? Samen laten we jouw paneel­bouw­be­drijf groeien. We geven je alle moge­lijk­heden om veeleisende en complexe uitda­gingen op het gebied van verde­ler­bouw op te lossen voor je klanten. Of het nu gaat om woningbouw of utili­teits­bouw.

Kennis, exper­tise en erva­ring
We onder­steunen je tijdens je project. Van training tot calcu­la­ties en van 3D-modellen ontwerpen tot after­sales. Wat je ook nodig hebt: wij staan aan je zijde en bieden je kennis, exper­tise en hoog­staande producten. Met ons haal je het beste uit jezelf en uit je projecten. Het resul­taat? Een tevreden klant. En dat is waar het alle­maal voor doen.  

project wilvo verdeler

"Samen laten we jouw bedrijf groeien. We bieden je alle moge­lijk­heden om jouw project tot een succesvol einde te brengen."
ben wiltjer hager
Ben Wiltjer
Manager Paneel­bouw bij Hager

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Elkaar
sterker maken

Wij inves­teren al jaren in kennis­de­ling. Om onze partners sterker te maken én onszelf. Dat doen we onder meer met een evene­men­ten­ka­lender vol acti­vi­teiten. We plannen evenementen in verschil­lende regio’s. In Den Bosch hebben een uitge­breid trai­nings­pro­gramma dat voor al onze rela­ties toegan­ke­lijk is. 

hager live evenement update rondvraag


Zoek je een van onze partners?

Vind de juiste partner voor jouw project

Als fami­lie­be­drijf zit hecht samen­werken met partners in onze genen. Samen met onze paneel­bouw­part­ners, domo­ti­ca­part­ners en groot­han­dels­part­ners zijn we er voor je!